Formulaire de recherche

Maki 12

Waeni mijato koha moloko libo ga.

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1+ Jisesimamo koha moloko ga mako sa-loko liye: We makolimoya waeni mijaya yuha okoko ohoya heko le wego okoko waeni ihilawa mijeko otele etibo nesamidana ale ohekadanaki, ujapa numuda hana vokadanaki, wewena mako ujapa i-minadeko meinawa beikaka etuwe loko we makosida ujapa initalo loko bekoko wenoka mika makomaloka wiye. 2Sakoya yaloka woko minoko elekele oluhola mako ihilawa halatokaka onawama nisekaiyoko, halatonetibo lenetoko nisitiye loko oli hekaiyoko mijala ujapa i-minabo wewenasitoka maya wiye. 3Sa-okaiyoko, wibo maya aya mijato ujapa i-minabo wewenamasiya aya wemidana maya kohaikiki waeni ihilawa maya mamiki oli hikayoko, lahowela nebotoka wili jeko wiye. 4Sa-okaiyoko, akuya elekele oluhola mako leko oli hekaiyoko, ayalo wibo maya asaiki mija ujapa i-minabo wewenamasiya madona jiwi potiwi iki owana helitibo nesa lolo itae. 5Sa-ikayoko, mako asako leko oli hibo maya kohai hele. Sa-ikayoko, muki doli hiyoko wabo maya malokasidaya aha kohaidiki doli hiki ito malokasida maya kohaidiki hele. 6Sa-ikayoko, doli hitibo wewena mako minamayoko, ipala makokoya ukala menebo ipala maya ne. Ga ipama oli noheko sa-loko lo miye: Nemo ipane makoko maya oli hekoyoko, uliki wemidana ipala makoko maya nisiye likiki ilimi wati itahe. 7Loko lokoko oli hiyoko, woko ayalo maya hetokaiyoko, mija ujapalo wemasiya edimotokaya mika aholamidana ipala maya nisinako, alikaya ahola iloho molatiboya aya mija maya emokahoya litibo nenako, kohakuniyoko aya nesa matokaya lemo nesate lolo etiye. 8Likiki aya oluho maya adelo liki kohai heleboya aya mijakuti maya ipisiki huli hetoka ikadanaki kohai hele. 9Sabo nenako, mijamidana aholaya nenaha etibo ne. Aya welimoya niseko ujapa niabo wesidaya kohaido hulokoko aito wewena yuna itabosida leko hulobetadeko, aya mijala maya ujapa itatabo ne. 10Ito monoka bukuguma ga mako sa-liki ji-minaboma lepi-minaboya data molokaihe:

Numuda vikaka wesiya ehada napa mako mudai hulabolimoya elewole ahoda lolo okoko ne.

11+ Sa-onenako, aya nesaya we napamidana galaloya soto pinako, wewenalikaya mudakuniyoko lomuda heliye.

12Loko liyoko, Juda wewenasida monoka ujapa wenipolesiya koha moloko libo gautiya ehadamu liboya Jisesida muda huludawomuya lokaiyo likiki adelo li-miniki kohatune liki saboya, wavu-liki wewena minayoko, Jisesida kohatudawoya wewenasi nenaha ilitatae likadanaki domoda wokaiyoko hulikiki aha wae.

Takisi okaka ga.

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Juda wewenasiya Palasisi wewenauti liki ito uliki we Helotida wewenala yuhauti liki ikiki Jisesima ga mako le opa oko letiboto ujapa i-miniki, adelo litae liki doli hikayoko, Jisesi neboto wiki mudaikiki sa-liki li me: 14Tisatelika, monawakaya ele-minune. Emoya ga ulawago lokaka noane. Emoya muki wewena lupamidanago neyopa, lukamidana monawalaki elekoko lo lemekaka noane. Sakokoya emo wewenaki muki duliki we minabo ito aha wewena minaboya emokaho le wehe loko Omaimidana anula lilipekaka noaninako, ma lideko eletune. Lomu numutokaya uliki we mako uliwa Sisao loko nebo wemidanaya takisi ehada mekaka noudawoya wehe libo nesa lolo noupe, wehe lamibo nesa lolo noune. 15Takisi ehada maya betupe bametune. Liki laboya, bametune loko lideya maya gamaniloka obi oetatune, ito bitae loko lideya maya Juda wewenasiya auha mitae. Liki ohumanau hiki layoko, Jisesimamoya ga labokuka maya ele-minoko sa-loko lo biye: Nenahamuya nemo muluneu hiki nilae. Ehada mako nilipideko mudatuwe. 16Loko liyoko, mako liki nisiki ilipeyoko, mudakoko aya ehato pikisa mayaki ito luhuwa mayakiya ekahida ne. Loko loka obetaiyoko, aya wewenasiya gamani napa Sisada maya ne liki lae. 17Sa-liki layoko, sa-loko lo biye: Sa-liki maya gamanimo wako nolibo nesala maya gamanimidana milo, ito Omaimo wako nolibo nesa maya Omaimidana milo loko liyoko, maya wewena maya topa iki agae liki dowa loko le welepa jeko lo biye, liki lae.

Helebokuti sinikakamuya loka itae.

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18+ Sediyusi wewenasiya helebokutiya aku sinamitabo nesa ne liki likaka abo wewenauti malokasiya nisiki Jisesidama sa-liki loka itae: 19+ Tisatelika, Mosesekaho lo hukoko libo gauya we makolimo oluhola etamoko mino-loko woko helekadeko maya, unalakaho aya mena ijona maya lekoko oluhola etoko yatolatoma molatiye loko loletonebo maya ne. 20Sa-onenako, hapaya oluho unamotala 7-pala minae. Sa-ibokutiya ada welimoya mena mako leko oluhola etamoko helekaiyoko, 21ayalo wemamoya aya ijona mena maya lekoko oluho etamoko helekaiyoko, ayalo wemamoya aya mena maya lekoko oluho etamoko helekaiyoko, 22sa-iliki wiki 7-palasi aya makoko yanipo ada wemidana menalamago li yolalo malo iki mini-liki wiki oluhonipo etamiki heliki suwikayoko, menanipomago minoko alikaya heliye. 23Sakiya 7-pala wesiya makoko menagoya li yolalo malo iki minabototi helikanako, alika sinataboya aya mena maya ekahida menala lolo etibo ne. 24Liki layoko, Jisesimamo edimoya monoka bukuguti ga mako sa-loko neboya mudaiki lepiki elamiki ito Omaimidana abuha-wowola maya mudamanako, eli opa napa ikiki likae. 25Helebo wewena sinatabo onawaloya mena leka ito mena ada oko lemo beka etudawo onawa minamiye. Okulumau okananipoki wemidana ikigo minakilae. 26+ Ito aya helebo wewenaya aku sinatabokumuya loka olibetatuyo, Omailimo lo libibo ga maya lepi-minaboya monawa elamahe. Omutoko maya Mosesemamo ya ohuguti jo uluma mako mudakoko neyoko, Omailimoya sa-loko lo mibo maya ne: Omutiki latatele Aebalahamule ito Aesikile ito Jekopulesida Omainipo minobo wema olotiya aha maya minoe. 27Loko libo maya nenako, alo helebo wewenasida Omainipo nehekala, weunanipo aha nebo wewenasida Omainipo nenako, elewole depa mutiwa likiki helebo wewenasidaki ito aha minabo wewenasidaki Omainipo ne. Edimosiya sa-loko lonebo gahena maya li opa ikae.

Li molabo gauti ga napawa.

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)

28Sa-likiya lowa moila niheyoko, monoka monawa api okaka we makolimo niseko ameme oko elibo maya Jisesimamo ga labotoma le wehe loko lo nobiyoko elekoko nemokiya asaoko loka ogetatuwe lokoko, Mosesekaho lo hukoko libo gautiya nakaha galimo aseko ne. 29+ Loko liyoko, Jisesimamo ga napalimoya sa-loko lone: Edimo Isilaelo wewenalikaya, elilo, we napa Omaite makokolimoya we napate ne. 30Dukatipo weutipo ito ga elekakatipo, abuha-wowotipo muki nesatipoya we napa Omaitipolokago milo. 31+ Ito makoya eimokadamuya elekaka noadawomidana oko wewenakamidana asako elekoko uka mo. Loko libo gautiya napawa mako yoweko minamiye. 32+ Loko liyoko, monoka monawa api okaka noibo wemamoya sa-loko lo miye: Tisanelika, wehe loko lokaniyoko numu helekaiye. Omaiya makoko ne, mako minamae. 33+ Ito lukalimo ele wehe lokaka nesate ito elewoleyateya muki emotokago molatune, ito lelimotemu elekaka noudawomidana oko wewenatemu eleko luka betudawolimoya Omaitoka jokila he mekaka nesa ito uda je mekaka nesamidana asetokaiye. 34Loko ele wehe lo-minoko lokaiyoko, Jisesimamoya sa-loko lo miye: Omailimoya uliki we lolo ogetatibo onawaya hoto minamiye. Loko liyoko, yaloti maya aku saina makomuya mulunau hikili loka itabomu domoda wokaiyoko loka itamae.

Lahelamibo olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo wemu loka obetaiye.

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35Jisesimamo monoka numuda napauya monoka lo bebe noidanaki, monoka monawa api-napi ibikaka wesiya lahelamibo olisauti dilimitiye loko lo molobetaibo weya Dewitida ouvamela ne liki nenahamuya likaka niae. 36+ Dewitidaya Omaimidana weuna oluholimo ilime aila jekaiyoko sa-loko liye:

Yowau welimo we napanemidana sa-loko lo miye: Nemo nade lamawakaloka mino-loko woko minadeko muki ulakalo wewenasidaya hulo ilauka molobetakoloe.

37Ito Dewitimamo aya wemuya we napane lokaibo maya nenako, olisauti lilimitibo weya nenaha iyoko Dewitida ouvamelago netibokumuya nilae. Dewitida ouvamela maya neboya, Dewitida we napalakiya netiye. Loko Jisesimamo liyoko, muki li esa abo wewenasiya eleyoko, dukauka maya lahelepa iye.

Monoka monawa api-napi abo wesidamuya elewole oko lo hukone.

(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38Jisesimamo monoka lo-loko woko monoka monawa api ibikaka wesidamuya ehetipoe loko liye. Dupalo kolikaka nesa hana kolatabokumuya, ito maketilo wideko muki wewenasi depoka litabomu, 39ito monoka numuku numuku moniki muki wewenasi domudalo minikaka siyalo minatabokumu, ito nodenesa napa ataina abotoya epalo nebo siyalo minatabo nesamugoya dumu helekaka noiye. 40Edimoya ijona menakipasida uvaminanipohena ukele lika, ito depaloti suwa liki Omaimidana epoka hana-pana aya liki likaka nianako, alikaya lihima napa likilae, loko liye.

Ijona menalimo hulaibo ehada.

(Luk 21:1-4)

41Jisesimamo monoka numuda napauma minoko ehada molikaka bokisi alili minoko muki wewenasi ehadama ayau nimolayoko mudaone. Sakoya mudaoneyoko, muki uvaminanipoki wewenasiya ehada maya moliwa moliwa niayoko, 42uvaminala minamibo ijona mena makolimo ehada laho loweya leko niseko hulaiye. 43Sa-iyoko, Jisesimamo unala ipalalesida maya ju loko sa-loko lo biye: Ga mako lo libituyo, elilo. Maya wewenasiya ehadanipo wavu-leko nebokutiya liki nisiki hulaboya, maya ijonalimoya epa nesalalo hulo suwoikoko ayahasiya molonebokuti leko niseko hulainako, 44maya uvaminala minamibo ijona menalimoya ehada molikaka bokisigu hulaibo ehadalimo muki wewenasida asebetonebo ilekaiye, loko liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index