Formulaire de recherche

John 4:5

5Jila yali barrawuyabarrawuyarri niji Sikarr, nananyina walkurranyina yajina Samariya. Jila yali bundu nananyina yajina jali juju wabula wankalana, wajbayi yajinyi Jakubwanyi. Wajba nyuli nangangi jandanyi Jusib, nanankanyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index