Formulaire de recherche

John 19:21

21Ngala yanyba yali Biladkanyi mambukamuku jurjkanyi, “Mikujiyi yarrijba nanda jangkurr, ‘Nyulu mambuka walkurramirra Jukanyi.’ Mikujiyi yarrijba nani barri. Miku nyulimi jungku barrinani mambuka nurrungi. Yininikiyi yarrijba. Yinini. Yarrijbakiyi nayinda yinini jangkurr, ‘Muningka nangka yanyba, nyulu mambuka walkurramirra Jukanyi.’ ”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index