Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Langue: Tawallammat Tamajaq

Version Information

Informations concernant les copyrights

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015