Jubilejni prevod Nove zaveze

Langue: Slovenščina

Version Information

Slovenski Jubilejni prevod Nove zaveze

Prevod je nastal na pobudo Združenih svetopisemskih družb. Prvič je izšel v Ljubljani leta 1985, popravljena in revidirana izdaja pa leta 1990. Služil je kot izhodišče za Slovenski standardni prevod, ki je izšel leta 1996.

Besedilo je zdaj na voljo v gideonski izdaji slovenske Nove zaveze.

Vrstice v oglatih oklepajih […] so prevzete iz opomb.

Več informacij dobite na Svetopisemski družbi Slovenije, www.svetopismo.si.

Slovenian Jubilee Version of the New Testament

This translation was prepared under the auspices of United Bible Societies. It was first published by the Archdiocese of Ljubljana in 1985 and then, with corrections and revisions, in 1990 by United Bible Societies. It served as a basis of the Slovenian Standard Version of the Bible, which was published in 1996.

This text is now used in the Slovenian Gideons' editions of the New Testament.

Verses in square brackets […] are taken from the footnotes.

For more information, please contact the Bible Society of Slovenia at www.svetopismo.si.

Informations concernant les copyrights

© 1990 Združene svetopisemske družbe, © 1990 United Bible Societies