Ekumenska izdaja

Langue: Slovenščina

Version Information

Ekumenska izdaja Svetega pisma (EKU)

Prva izdaja slovenskega Svetega pisma, ki je povezala kristjane različnih cerkva, saj so pri njej sodelovali tako katoliški kot protestantski strokovnjaki. Besedilo je nastalo na pobudo Združenih svetopisemskih družb in je izšlo leta 1974. Doživelo je mnogo ponatisov in je še vedno priljubljeno zaradi svoje berljivosti in lepote izraza.

Več informacij dobite na Svetopisemski družbi Slovenije: www.svetopismo.si.

Slovenian Ecumenical Edition of the Bible (EKU)

The first edition of a Slovenian Bible that brought together Christians from different denominations, since both catholic and protestant scholars were involved in its preparation. This text was prepared under the auspices of United Bible Societies and was published in 1974. It was frequently reprinted and is still popular because of its readability and beauty of expression.

For more information, please contact the Bible Society of Slovenia: http://www.svetopismo.si.

Informations concernant les copyrights

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies