O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura. 2014

Langue: Romani: Balkan

Version Information

Превод 4 Јеванђеља на Ромски језик

У оквиру обележавања декаде Рома, Библијско друштво је започело превод четири Еванђеља на Ромски језик. Циљ Библијског друштва је да свим народима учини доступном Реч Божју на матерњем језику, тако да смо 2008. године започели рад на овом преводу. У пролеће 2010. године штампали смо пробно издање Еванђеља по Марку које је бесплатно подељено. Жеља нам је да почетком 2014. године изађе из штампе и превод сва четири Еванђеља.

© Библијско друштво Србијe 2014

Translation of the 4 Gospels into the Romani language

To mark the the Decade of Roma Inclusion 2005-2015, the Serbian Bible Society began a translation of the four Gospels into the Gurbeti-Arlija dialect of the Balkan Romani language. The aim of the Bible Societies is to make the Word of God available to everyone in their native language, so in 2008 they began work on the translation, at Leskovac in southern Serbia. In spring 2010 a trial edition of the Gospel of Mark was printed, which was distributed for free. The translation of the 4 Gospels was printed in 2014.

© Bible Society of Serbia 2014

Informations concernant les copyrights

© Библијско друштво Србијe 2014

© Bible Society of Serbia 2014