Gos Nge Ek Ka Ei Sinim Kin Ngołum

Langue: Nii

Version Information

Informations concernant les copyrights

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.