An Maayo na Barita Hali sa Dios

Langue: Masbatenyo

Version Information

Informations concernant les copyrights