Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Langue: Ελληνικά

Version Information

Informations concernant les copyrights

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.