Formulaire de recherche

Levitiko 9:18

18Pea naʻa ne tāmateʻi ʻae pulu mo e sipitangata ko e feilaulau ʻoe feilaulau fakamelino, ʻaia naʻe fai koeʻuhi ko e kakai: pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone naʻa nau ʻatu ʻae toto kiate ia, ʻaia naʻa ne luluku ki he funga feilaulauʻanga ʻo takatakai hake,