Formulaire de recherche

Levitiko 14:51

51Pea ʻe toʻo ʻe ia ʻae ʻakau ko e sita, mo e ʻisope, mo e kulaʻahoʻaho, mo e manupuna moʻui, ʻo unu ia ʻi he toto ʻoe manu kuo tāmateʻi, pea ki he vai ʻoku tafe, pea ʻe luluku ʻaki ia ʻae fale ke liunga fitu: