Formulaire de recherche

Levitiko 12:4

4Pea ʻe nofo pēʻae fefine ʻi he toto ʻo hono fakamaʻa ʻi he ʻaho ʻe tolungofulu ma tolu; ʻe ʻikai te ne ala ki ha meʻa tapu, pe hū ki he faletapu, kaeʻoua ke kakato ʻae ngaahi ʻaho ʻo hono fakamaʻa.