Formulaire de recherche

Levitiko 11:37

37Imbuto yakubyala, na yawidwa mitunta yabo, ilasalala;