Formulaire de recherche

กันดารวิถี 7

ของ‍ถวาย​จาก​บรร‌ดา​ผู้‍นำ

1ใน​วัน‍ที่​โม‌เสส​จัด‍ตั้ง​พลับ‌พลา​เสร็จ​นั้น ท่าน​ได้​เจิม​และ​ถวาย​พลับ‌พลา​กับ​เครื่อง‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ของ​พลับ‌พลา​ให้​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์ พร้อม​กับ​แท่น‍บูชา​และ​เครื่อง‍ใช้​ทั้ง‍หมด​ของ​แท่น​ด้วย 2แล้ว​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​ของ​คน​อิสรา‌เอล หัว‍หน้า​สกุล​ได้​เข้า‍มา​ถวาย​ของ​(พวก‍เขา​คือ​ผู้‍นำ​ของ​เผ่า​ต่างๆ ผู้‍ดู‍แล​การ​ขึ้น​ทะ‌เบียน) 3พวก‍เขา​นำ​ของ​มา​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ มี​เกวียน​ประ‌ทุน​หก​เล่ม​กับ​โค​หก​คู่ ผู้‍นำ​สอง​คน​นำ​เกวียน​มา​ด้วย‍กัน​หนึ่ง​เล่ม​และ​นำ​โค​มา​คน​ละ​ตัว​แล้ว​ถวาย​ที่​หน้า​พลับ‌พลา 4แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 5“จง​รับ​ของ​เหล่า‍นี้​จาก​เขา‍ทั้ง‍หลาย​เพื่อ​ใช้​ใน​งาน​ของ​เต็นท์‍นัด‍พบ และ​จง​มอบ​ให้​แก่​เลวี​แต่‍ละ‍คน​ตาม​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ​ของ​เขา” 6โม‌เสส​จึง​นำ​เกวียน​และ​โค​ไป​มอบ​ให้​แก่​คน​เลวี 7ท่าน​ให้​เกวียน​สอง​เล่ม​กับ​โค​สอง​คู่​แก่​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เกอร์‌โชน​ตาม​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ​ของ​เขา 8และ​เกวียน​สี่​เล่ม​กับ​โค​สี่​คู่​แก่​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เม‌รา‌รี​ตาม​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ​ของ​เขา​ภาย‍ใต้​การ​ดู‍แล​ของ​อิ‌ธา‌มาร์​บุตร‍ชาย​ของ​ปุ‌โร‌หิต​อา‌โรน 9แต่​ท่าน​ไม่‍ได้​มอบ​อะไร​ให้​แก่​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​โค‌ฮาท เพราะ​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ​ของ​พวก‍เขา​เป็น​การ​หาม​สิ่ง‍ของ​บริ‌สุทธิ์ 10และ​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​ก็​ถวาย​ของ​เนื่อง​ใน​การ​มอบ‍ถวาย​แท่น‍บูชา​ใน​วัน​ทำ​พิธี​เจิม​แท่น‍บูชา​นั้น พวก‍เขา​ต่าง​ถวาย​ของ‍ถวาย​ของ​ตน​ที่​หน้า​แท่น‍บูชา 11พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “ให้​ผู้‍นำ​เอา​ของ‍ถวาย​ของ​เขา​มา​วัน​ละ​คน​ใน​งาน​มอบ‍ถวาย​แท่น‍บูชา”

12วัน‍แรก ผู้​ที่​มา​ถวาย​ของ​คือ นา‌โชน​บุตร​อัม‌มี‌นา‌ดับ​แห่ง​เผ่า​ยู‌ดาห์

13ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม และ​ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​อยู่​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 14ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 15ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 16แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 17โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​นา‌โชน​บุตร​ของ​อัม‌มี‌นา‌ดับ

18วัน‍ที่​สอง ผู้​ที่​ถวาย​คือ นา‌ธัน‌เอล​บุตร​ศุ‌อาร์ ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​อิส‌สา‌คาร์

19เขา​ถวาย​ของ‍ถวาย​เป็น​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 20ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 21ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 22แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 23โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​นา‌ธัน‌เอล​บุตร​ของ​ศุ‌อาร์

24วัน‍ที่​สาม เอ‌ลี‌อับ​บุตร​เฮ‌โลน ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เศ‌บู‌ลุน

25ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 26ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 27ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 28แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 29โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​เอ‌ลี‌อับ​บุตร​ของ​เฮ‌โลน

30วัน‍ที่​สี่ เอ‌ลี‌ซูร์​บุตร​ของ​เช‌เด‌เออร์ ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​รู‌เบน

31ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 32ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 33ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 34แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 35โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​เอ‌ลี‌ซูร์​บุตร​ของ​เช‌เด‌เออร์

36วัน‍ที่​ห้า เช‌ลู‌มิ‌เอล​บุตร​ศุ‌ริ‌ชัด‌ดัย ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​สิ‌เม‌โอน

37ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 38ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 39ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 40แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 41โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​เช‌ลู‌มิ‌เอล​บุตร​ของ​ศุ‌ริ‌ชัด‌ดัย

42วัน‍ที่​หก เอ‌ลี‌ยา‌สาฟ​บุตร​เด‌อู‌เอล ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​กาด

43ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 44ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 45ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 46แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 47โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​เอ‌ลี‌ยา‌สาฟ​บุตร​ของ​เด‌อู‌เอล

48วัน‍ที่​เจ็ด เอ‌ลี‌ชา‌มา​บุตร​อัม‌มี‌ฮูด ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เอฟ‌รา‌อิม

49ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 50ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 51ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 52แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 53โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​เอ‌ลี‌ชา‌มา​บุตร​ของ​อัม‌มี‌ฮูด

54วัน‍ที่​แปด กา‌มา‌ลิ‌เอล​บุตร​เป‌ดา‌ซูร์ ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​มนัส‌เสห์

55ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 56ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 57ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 58แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 59โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​กา‌มา‌ลิ‌เอล​บุตร​ของ​เป‌ดา‌ซูร์

60วัน‍ที่​เก้า อา‌บี‌ดัน​บุตร​กิ‌เด‌โอ‌นี ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เบน‌ยา‌มิน

61ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 62ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 63ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 64แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 65โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​อา‌บี‌ดัน​บุตร​ของ​กิ‌เด‌โอ‌นี

66วัน‍ที่​สิบ อา‌หิ‌เย‌เซอร์​บุตร​อัม‌มี‌ชัด‌ดัย ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​ดาน

67ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 68ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 69ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 70แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 71โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​อา‌หิ‌เย‌เซอร์​บุตร​ของ​อัม‌มี‌ชัด‌ดัย

72วัน‍ที่​สิบ‍เอ็ด ปา‌กี‌เอล​บุตร​โอ‌คราน ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​อา‌เชอร์

73ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ​จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 74ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 75ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 76แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 77โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​ปา‌กี‌เอล​บุตร​ของ​โอ‌คราน

78วัน‍ที่​สิบ‍สอง อา‌หิ‌รา​บุตร​เอ‌นัน ผู้‍นำ​ของ​พงศ์‍พันธุ์​นัฟ‌ทา‌ลี

79ของ‍ถวาย​ของ​เขา​คือ จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม ชาม‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ภาชนะ​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​แป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ‍มัน​บรร‌จุ​เต็ม​เพื่อ​เป็น​ธัญ‌บูชา 80ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​ใบ​หนึ่ง​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม 81ลูก‍โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ตัว‍หนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 82แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 83โค‍ผู้​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​ห้า​ตัว แพะ‍ผู้​ห้า​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​ห้า​ตัว​เป็น​ศานติ‍บูชา สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ของ​อา‌หิ‌รา​บุตร​ของ​เอ‌นัน

84นี่​เป็น​ของ‍ถวาย​ใน​งาน​มอบ‍ถวาย​แท่น‍บูชา​จาก​ผู้‍นำ​ของ​คน​อิสรา‌เอล​ใน​วัน‍ที่​มี​พิธี​เจิม​แท่น‍บูชา คือ​จาน‍เงิน​สิบ‍สอง​ใบ ชาม‍เงิน​สิบ‍สอง​ใบ ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​สิบ‍สอง​ใบ 85จาน‍เงิน​ใบ​หนึ่ง​หนัก 1.5 กิโล‍กรัม และ​ชาม​ใบ​หนึ่ง​หนัก 800 กรัม เงิน​ที่​ใช้​ทำ​ภาชนะ​ทั้ง‍หมด​หนัก 27.6 กิโล‍กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ 86ชาม‍ทอง‍คำ​เล็ก​สิบ‍สอง​ใบ​มี​เครื่อง‍หอม​บรร‌จุ​เต็ม หนัก​ใบ​ละ 110 กรัม ตาม​มาตร‌ฐาน​ของ​สถาน‍นมัส‌การ ทอง‍คำ​ที่​ใช้​ทำ​ถ้วย​ทั้ง‍หมด​หนัก 1.32 กิโล‍กรัม 87สัตว์​สำหรับ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว มี​โค‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว แกะ‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​สิบ‍สอง​ตัว​พร้อม​กับ​ธัญ‌บูชา​ที่​คู่‍กัน และ​แพะ‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 88สัตว์​ทั้ง‍หมด​ที่​ใช้​ถวาย​เป็น​ศานติ‍บูชา​มี​โค‍ผู้​ยี่‍สิบ‍สี่​ตัว แกะ‍ผู้​หก‍สิบ​ตัว แพะ‍ผู้​หก‍สิบ​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​หก‍สิบ​ตัว เหล่า‍นี้​เป็น​ของ‍ถวาย​ใน​งาน​มอบ‍ถวาย​แท่น‍บูชา​เมื่อ​แท่น​ได้​รับ​การ​เจิม​แล้ว

89เมื่อ​โม‌เสส​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ​เพื่อ​จะ​กราบ‍ทูล​พระ‍องค์ ท่าน​ได้‍ยิน​พระ‍สุร‌เสียง​ตรัส​กับ​ท่าน​มา​จาก​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา ซึ่ง​อยู่​บน​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน​ระหว่าง​เค‌รูบ​ทั้ง‍สอง และ​พระ‍องค์​ทรง​สนทนา​กับ​ท่าน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index