Formulaire de recherche

เลวีนิติ 25:45

45เจ้า​จะ​ซื้อ​จาก​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍เจ้า​ทั้ง​ครอบ‍ครัว​ของ​เขา ซึ่ง​เป็น​คน​เกิด​ใน​แผ่น‍ดิน​ของ​เจ้า และ​พวก‍เขา​จะ​ตก‍เป็น​ทรัพย์‍สิน​ของ​เจ้า​ก็​ได้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index