Formulaire de recherche

لٍوِ سّرّشّدُبّ 4

يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ

1عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 2«عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، شَ مِشِ ندٍ سَ يُنُبِ رَبَ، كْنْ عَ مُ كٍلِ عَ حَنِفٍ مَ، عَ شَ بِرَ يِ سّرِيّ قْشْ رَ. 3شَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ سَ عَلَ شَ يَامَرِ ندٍ مَتَندِ، نَ قَ قِندِ يُنُبِ رَ حَمَ بّ، عَ لَنمَ عَ شَ تُورَ بَ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ، عَلَكٌ نَ شَ قِندِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ عَ بّ. 4عَ شَ تُورَ شَنِن ﭑ تَن عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ ﭑ يَ عِ، عَ عَ بّلّشّ سَ عَ شُن تَفِ، عَ قَ عَ كْن نَشَبَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 5سّرّشّدُبّ كُنتِفِ شَ نَ تُورَ وُلِ شَنِن ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، 6عَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَفٌرٌ نَ وُلِ شْورَ، عَ عَ كَسَن سَنيَ سٌلٌقٍرٍ دُفِ يَ رَ نَشَن فبَكُشِ يِرٍ سّنِيّنشِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 7سّرّشّدُبّ شَ وُلِ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ سُرَيِ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ، نَشَن نَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي. وُلِ نَشَن لُشِ، عَ شَ نَ عِقِلِ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ، نَشَن نَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 8عَ شَ تُرٍ بِرِن بَ تُورَ مَ نَشَن قِندِشِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، تُرٍ نَشَن نَ عَ قُرِنفّ سّيتِ مَ، 9عَ فُنفُي قِرِنيِ، عٍ تُرٍ، نُن لَارٍ نَشَن نَ عَ بْحّ مَ. 10عَ شَ نَ رَبَ عَلْ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَبَمَ كِ نَشّ. سّرّشّدُبّ شَ نَ فَن سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ قَرِ. 11كْنْ تُورَ كِرِ، عَ سُبٍ، عَ شُنيِ، عَ سَنيِيٍ، عَ قُرِنفّ، نُن عَ حَحّ، 12نَ تُورَ دْنشْي بِرِن شَ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، يِرٍ سّنِيّنشِ، تّ شُبٍ وْلّمَ دّننَشّ. مّننِ عَ شَ فَن تّ رَ نَ تّ شُبٍ قَرِ.»

13«شَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن نَن سَ ﭑ تَن عَلَ شَ يَامَرِ ندٍ مَتَندِشِ، كْنْ نَ مُ كٍلِ عٍ حَنِفٍ مَ، نَ قِندِ مَ يُنُبِ رَ عٍ بّ. 14عٍ نَ قَهَامُي سْتْ نَ مَ تّمُي نَشّ، حَمَ شَ تُورَ يْرّ بَ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ نَشَن قِندِ مَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ عٍ بّ. 15حَمَ قٌرِيٍ شَ عٍ بّلّشّ سَ تُورَ شُن تَفِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ، عٍ عَ كْن نَشَبَ. 16سّرّشّدُبّ كُنتِفِ شَ نَ تُورَ وُلِ شَنِن ﭑ تَن عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، 17عَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَفٌرٌ نَ وُلِ شْورَ، عَ عَ كَسَن سَنيَ سٌلٌقٍرٍ دُفِ يَ رَ نَشَن فبَكُشِ يِرٍ سّنِيّنشِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 18سّرّشّدُبّ شَ وُلِ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ، نَشَن نَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي. وُلِ نَشَن لُشِ، عَ شَ نَ عِقِلِ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ، نَشَن نَ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 19عَ شَ تُرٍ بِرِن بَ تُورَ مَ، عَ نَ فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ. 20عَ شَ يِ تُورَ بَ سّرّشّ رَ عَلْ نَشَن بَمَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ. عٍ بَ كِ بِرِن كٍرٍن. نَ كُي، سّرّشّدُبّ سّرّشّ بَمَ نَشَن قِندِ مَ عٍ شُنسَرٍ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ شَقَرِ. 21عَ شَ نَ تُورَ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، عَ شَ عَ فَن عَلْ بٌورٍ تُورَ فَنمَ كِ نَشّ. نَ قِندِ مَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نَن نَ حَمَ بّ.»

22«شَ مَنفّ ندٍ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ ندٍ مَتَندِ، كْنْ نَ مُ كٍلِ عَ حَنِفٍ مَ، نَ قِندِ مَ يُنُبِ رَ عَ بّ. 23عَ نَ قَهَامُي سْتْ نَ مَ تّمُي نَشّ، عَ شَ سِكْتّ بَ سّرّشّ رَ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. 24عَ شَ عَ بّلّشّ سَ سِكْتّ شُن تَفِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ، عَ عَ كْن نَشَبَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ كْن نَشَبَمَ دّننَشّ. يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نَ عَ رَ. 25سّرّشّدُبّ شَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَفٌرٌ نَ وُلِ شْورَ نَشَن بَشِ يُنُبِ شَ قٍ رَ، عَ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ. وُلِ نَشَن لُشِ، عَ شَ نَ عِقِلِ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ. 26عَ شَ نَ تُرٍ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَلْ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَبَمَ كِ نَشّ. نَ كُي سّرّشّدُبّ شُنسَرٍ سّرّشّ بَمَ مَنفّ بّ، عَلَكٌ عَ شَ يُنُبِ شَ شَقَرِ.»

27«شَ مِشِ ندٍ سَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ ندٍ مَتَندِ، كْنْ نَ مُ كٍلِ عَ حَنِفٍ مَ، نَ قِندِ مَ يُنُبِ رَ عَ بّ. 28عَ نَ قَهَامُي سْتْ نَ مَ تّمُي نَشّ، عَ شَ سِ فِنّ بَ سّرّشّ رَ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ، عَ شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ. 29عَ شَ عَ بّلّشّ سَ نَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ شُن تَفِ، عَ عَ كْن نَشَبَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ كْن نَشَبَمَ دّننَشّ. 30سّرّشّدُبّ شَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَفٌرٌ نَ وُلِ شْورَ نَشَن بَشِ يُنُبِ شَ قٍ رَ، عَ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ. وُلِ نَشَن لُشِ، عَ شَ نَ عِقِلِ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ. 31عَ شَ نَ تُرٍ بِرِن بَ سِ مَ، عَلْ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَبَمَ كِ نَشّ، عَ نَ فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ شَ قِندِ سٍ شِرِ حْشُنمّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. نَ كُي سّرّشّدُبّ شُنسَرٍ سّرّشّ بَمَ نَ مِشِ بّ، عَلَكٌ عَ شَ يُنُبِ شَ شَقَرِ.»

32«شَ عَ يّشّي بَمَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، قٌ عَ شَ قِندِ يّشّي فِنّمَ لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. 33عَ شَ عَ بّلّشّ سَ نَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ شُن تَفِ، عَ عَ كْن نَشَبَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ كْن نَشَبَمَ دّننَشّ. 34سّرّشّدُبّ شَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَفٌرٌ نَ وُلِ شْورَ نَشَن بَشِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، عَ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ. وُلِ نَشَن لُشِ، عَ شَ نَ عِقِلِ سّرّشّ فَن دَاشِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ. 35عَ شَ نَ تُرٍ بِرِن بَ يّشّي مَ، عَلْ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَبَمَ كِ نَشّ، عَ شَ نَ فَن سّرّشّيٍ قَرِ نَشٍيٍ فَنمَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. نَ كُي سّرّشّدُبّ شُنسَرٍ سّرّشّ بَمَ نَ مِشِ بّ، عَلَكٌ عَ شَ يُنُبِ شَ شَقَرِ.»

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index