Formulaire de recherche

JOBO 19

Jobo o boela a ikarabela.

1Jobo a fetola, a re: 2Le tla nne le hlokofatse moya wa ka, le ho nthuhakanya ka dipolelo tsa lona ho isa kae? 3Le se le nkentse motho e mobe ha leshome; ha le na dihlong tsa ho nnyefola! 4Ha ekaba ke nnete ha ke kgelohile, molato oo ke taba ya ka. 5Ha le fela le ikgodisa ka nna, mme le dihela ho nna molato wa dihlong tseo ke dutseng ho tsona, 6le utlwisise hoba ke Modimo o mphallelang, o ntiketse sefing sa wona.

7Bonang, le dumaduma hodima bothata boo ke bo etswang, empa ha ke bone karabo; ke howa ka matla, empa ha ho ya nkahlolelang. 8O thibile mmila wa ka hore ke se ke ka feta, mme tseleng ya ka o beile lefifi. 9O ntlhobodisitse kganya ya ka, o rotse moqhaka hloohong ya ka. 10O ntshentse ka nqa tsohle, mme ke fedile; o epolotse tshepo ya ka jwaloka sefate. 11Kgalefo ya wona e tukile hodima ka, o ntadimile jwaloka sera sa wona. 12Makgotla a wona a futuhetse nna, a iphunyeditse tsela ho tla ntshwara, a hlomile a teetse tente ya ka hare. 13O suthiseditse banabeso hole le nna, bao ke tsebanang le bona ba ikentse basele ho nna. 14Baheso ba itulela thoko, bao e neng e le metswalle ya ka ba ntebetse. 15Bahlanka ba ka le makgabunyane a ka ba ntadima jwaloka hoja ke osele; ho bona ke ya sa tsejweng. 16Ke bitsa mohlanka wa ka, ha a arabe, leha ke mo rapela ka molomo wa ka. 17Phefumoloho ya ka e nkga ho mosadi wa ka, le monko wa ka o mobe ho bara ba mme. 18Esita le bana ba nnyedisa le bona; ha ke re ke a tsoha, ba bua hodima ka. 19Ke tshabeha ho bao ke kunutang le bona, bao ke neng ke ba rata ba fetohile dira ho nna. 20Masapo a ka a kgomaretse letlalo la ka le dinama tsa ka, ke phonyohile ka thata ka letlalo la meno a ka.

21Nkgauheleng, nkgauheleng, lona metswalle ya ka, hobane letsoho la Modimo ke lona le nkotlileng. 22Na le ntlhorisetsang jwaloka Modimo? Ha le kgolwe keng ka nama ya ka?

23Hola mantswe a ka a ka ngolwa jwale! Hola a ka ngolwa bukeng! 24A ke a ngolwe ka tshepe e betlang le ka loto lefikeng ka ho sa feleng. 25Empa ke a tseba hobane Molopolli wa ka o a phela, le hobane qetellong o tla ema lefatsheng. 26Mme leha letlalo la ka le senyehile, ke tla bona Modimo ke se ke se nameng. 27Ke tla o bona e le moemedi wa ka; ke tla o bona ka mahlo a ka, e seng ka a e mong. Pelo ya ka e hlolohetswe hoo fubeng sa ka.

28Mohlang oo, le tla be le re: Na re ne re mo hlorisetsang? athe le tla bona nyewe ya ka ha e emelwa. 29Itshabiseng lerumo ke hona, hobane bolotsana ke sebe se loketseng lerumo, mme le tsebe hoba kahlolo e teng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index