Formulaire de recherche

ยอห์น 21:2

2ต๋อน​นั้น​ซีโมน​เปโตร โธมัส​ตี้​เขา​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​แฝด นาธานาเอล​ตี้​มา​จาก​หมู่บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี ลูกบ่าว​สอง​คน​ของ​เศเบดี กับ​สาวก​แหม​สอง​คน​ของ​พระเยซู ก็​อยู่​ตวย​กั๋น​ตึง​หมด