Formulaire de recherche

ยากอบ 4:11

พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​มี​สิทธิ์​ตัดสิน

11ปี้น้อง​ตังหลาย ห้าม​ใส่ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น​เน่อ ย้อน​คน​ตี้​ใส่ฮ้าย​กั๋น​กาว่า​ตัดสิน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตวย​กั๋น ก็​เต้า​กับ​ว่า​ได้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​กับ​ตัดสิน​บท​บัญญัติ​ตวย ถ้า​หมู่​ต้าน​ตัดสิน​บท​บัญญัติ ต้าน​ก็​บ่ได้​เป๋น​ผู้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ แต่​เป๋น​ผู้ตัดสิน​ไป​เหีย