Formulaire de recherche

ฮีบรู 13:23

23ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ฮู้​ว่า​ทิโมธี​น้อง​ของ​เฮา​ออก​คอก​แล้ว ถ้า​เขา​มา​แผว​ตี้​นี่​เวย ข้าพเจ้า​กับ​เขา​ก็​จะ​ไป​หา​ต้าน