Formulaire de recherche

เอเฟซัส 4:32

32หื้อ​เมตต๋า เอื้อเฟื้อ​เผื่อแผ่ กับ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น​เหมือน​พระเจ้า​ได้​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์