Formulaire de recherche

2 โครินธ์ 8:20

20เฮา​ต้อง​หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี เปื้อ​บ่หื้อ​ใผ​ติเตี๋ยน​เฮา​ได้​ใน​เรื่อง​ก๋าน​จัดก๋าน​สตางค์​บริจาค​นี้