Formulaire de recherche

HECHOS 8:28

28Kya̱jpkøjxp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty wyɨmbejtnɨ kyarretɨjøtpy, jøts jadeꞌen tuktuuꞌ tka̱jpxꞌadɨꞌɨch ja Isaías ñøky pøn ja Dios kyugajpxyꞌa̱jt.