Formulaire de recherche

Juan 15:20

20Tentenuri niyu iya ke migkahi ku te, ‘Warà uripen ne iyan en mepurù dut te ebpengunguripen kandin,’ ” ke si Hisus. “Ne embiya midrasey a ran, ne iyan kew pè be kenà resaya ran. Embiya midtuman dan ke penurù ku, ne edtuman dan dema dut te penurù niyu.