Formulaire de recherche

Nenged-ulaula 4:23

Mibpengeningeni ke Menge Mibperetiyaya te Ebeheren te Eleteala ke Hinawa Ran te Ibpemenudtul Dan ke Lalag Din

23Guna su impeliyu ran en si Pedro ki Juan ne mid-ulì dan en diyà te menge ruma ran ne mibperetiyaya, ne mibpenudtul dan en ke langun ne migkahi dut te menge terebpelengesa wey menge pekilukesen.