Formulaire de recherche

Revelesin 22:10

10Ba nonei e poe hasena i tar, “Alö go ma hamousei u ranga turu buk teka te hatei nena a man ka te butu nou romana, taraha a poata te butu hamana noien e sukusuku nama.