Formulaire de recherche

Revelesin 19:2

2Turu kot i tanen nonei e tsimouena u ranga u mana na u ranga u matskö. Nonei e tsimou hakapi a tahol pan a hahaloku te kato homi mer u katun i puta turu markato u omi i tanen. E Sunahan e hahuna sile ien te atung hamate merien u katunun kui i tanen.”