Formulaire de recherche

Hechos 5

Ananías jare Safira

1Ẽrei ĩru cuimbae Ananías jee vae jembireco Safira jee vae ndive umee penti iɨvɨ. 2Jayave Ananías uñuvatu iyupe mbovɨ ɨvɨ jepɨcue güi jembireco uicuaa reve, jare güeru mbovɨño oñono Jesús jemimondo reta jovai. 3Jayave Pedro jei chupe:

—Ananías, ¿maera pa nemaeño Satanás re umɨtɨnee vaerã ndepɨa icavi mbae vae pe? Niñuvatu ndiyupe mbovɨ ndeɨvɨ jepɨcue güi. Ndapu ma co Espíritu Santo pe —jei—. 4Ndei nemee ndeɨvɨ mbove, nembae co. Jare nemee ma yave, jepɨcue vi nembae co. ¿Maera pa ndepɨa pe ndiyemɨngueta icavi mbae vae ndiyapo vaerã? Ndapu'ã co cuimbae reta peño. Ndapu Tumpa pe etei —jei Pedro Ananías pe.

5Cua uyandu yave, Ananías oa ɨvɨ re, jare umano. Jare opaete cua regua uicuaa vae reta uquɨye ete. 6Jayave upũa cuimbae taɨrusu vae reta, jare oñoma umanocue, jare güɨraa oñotɨ.

7Mbapɨ ora ma uasa yave, uique jembireco. Jae uicuaa'ã mbae uyeyapo vae. 8Jayave Pedro upɨrandu chupe:

—Emɨmbeu cheve, ¿pemee pa peɨvɨ cuarãi pe?

Cuña jei chupe:

—Añete, jucuarãi pe co —jei.

9—¿Maera pa pe reta piyemboemboe pembɨavai vaerã yandeYa iEspíritu? —jei Pedro chupe—. Co onque pe ma yugüeru neme iñotɨa reta. Jae reta ndereraata vi —jei.

10Jare jupivoiño Safira oa Pedro jovai, jare umano. Uique ma yave cuimbae taɨrusu vae reta, uecha umano ma. Jayave güɨraa oñotɨ imecue iyɨpɨ pe. 11Jare upurugüɨrovia vae reta jare opaete cua mbaembae regua uicuaa vae reta uquɨye ete.

Jeta mɨacañɨ reta

12Jare uyeyapo jeta mɨacañɨ reta tenta guasu pegua reta ipɨte pe Jesús jemimondo reta rupi. Jare opaete upurugüɨrovia vae reta uyembatɨ oca Salomón jee vae pe. 13Jare opaete ĩru vae reta uquɨye uyembatɨ vaerã jae reta ndive. Ẽrei tenta guasu pegua reta uipɨu. 14Jare jecuaeño jeta ĩru cuimbae reta jare cuña reta güɨrovia yandeYa re. 15Jare tenta guasu pegua reta güɨraa imbaerasɨ vae reta oñono calle reta rupi jupa reve. Cua uyapo reta Pedro iguarasɨ̃a yepe oĩ vaerã amocue vae re, jae uasa oo oĩ yave. 16Jare jeta vae yugüeru Jerusalén pe ĩru tenta guasu coiño Jerusalén güi ñugüɨnoi vae reta güi, jare güeru imbaerasɨ vae reta jare aña oya jese vae reta. Jare opareve ucuera.

Mburuvicha reta uyapo icavi mbae vae Pedro jare Juan pe

17Jayave sacerdote tenondegua jare opaete saduceo jae ndive ñugüɨnoi vae reta ñacatãa Jesús jemimondo reta re. 18Jáeramo uipɨsɨ reta, jare oñono peresorɨru tenta guasu pegua pe. 19Ẽrei pɨ̃tu yave penti ángel yandeYa pe uyeyocui vae uipea peresorɨru jonque reta. Jayave güɨraa Pedro jare Juan oca pe, jare jei chupe reta:

20—Pecua piyemboɨ Tumpa jo pe pemɨmbeu tenta guasu pegua reta pe cua tecove ipɨau vae regua.

21Cua uyandu yave, Pedro jare Juan uique Tumpa jo pe neimbove asɨ jare oporomboe.

Cua uyeyapo rambueve, sacerdote tenondegua jare jae ndive ñugüɨnoi vae reta ueni opaete mburuvicha reta jare tenondegua Israel pegua reta. Jayave jae reta omondo sacerdote tenondegua jembiocui reta peresorɨru pe, jae reta güeru vaerã tẽi Jesús jemimondo reta. 22Ẽrei uyeyocui vae reta yugüɨraa uvãe yave, uvãe'ã Jesús jemimondo reta peresorɨru pe. Jayave yugüeru ye yave, jei reta yatɨ vae reta pe:

23—Nduecha peresorɨru jonque reta uyeyuquenda cavi oĩ, jare jãroa reta uyemboɨ ñugüɨnoi onque reta rupi. Ẽrei nduipea yave, nuvãe'ã quía japɨpe pe —jei reta.

24Cua uyandu yave, sacerdote tenondegua, Tumpa jo iyandarecoa reta juvicha jare sacerdote reta itenondegua reta ipɨacañɨ. Jare uicuaa'ã mbae ra uyeyapota. 25Jayave ou penti vae, jare jei chupe reta:

—Cuimbae piñono peresorɨru pe vae reta ime Tumpa jo pe ñugüɨnoi, jare omboe ñugüɨnoi tenta guasu pegua reta —jei.

26Jayave Tumpa jo iyandarecoa reta juvicha oo sacerdote tenondegua jembiocui reta ndive, jare güeru cavi Jesús jemimondo reta uinupa mbae reve. Echa'ã uquɨye reta tenta guasu pegua reta güi. Ipɨa pe uyemɨngueta aramoi uyapita reta ita pe. 27Jare güeru yave, oñono mburuvicha reta jovai. Jayave sacerdote tenondegua jei Jesús jemimondo reta pe:

28—Poyocui tẽi ma agüɨye ye vaerã peporomboe jocua cuimbae jee re. Echa'ã pemɨmbeu ma opaete Jerusalén pegua reta pe cua moromboe. Jare pipota pemboya jocua cuimbae imano oreré —jei reta.

29Jayave Pedro jare ĩru Jesús jemimondo reta jei chupe reta:

—Icavi ete co nduyapo vaerã Tumpa iporoyocui, cuimbae reta iporoyocui güi. 30Yandetenondegua reta iTumpa umbɨjecove ye Jesús güeru umanocue vae reta ipɨte güi. Pe reta picutuca curusu re cua Jesús piyucaca —jei—. 31Imbaepuere pe Tumpa uyapo ma cua Jesús tenondegua vae jare upurumbɨasa vae, Israel pegua reta ueya vaerã iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae, jare Tumpa umbɨasa vaerã chupe reta imbaeyoa reta. 32Jare ore numɨmbeu ĩru vae reta pe cua, jare Espíritu Santo vi umɨmbeu. Echa'ã Tumpa umee Espíritu Santo jei vae uyapo vae reta pe —jei reta.

33Cua uyandu yave, yatɨ vae reta pochɨ chupe reta, jare uipota tẽi uyuca. 34Ẽrei upũa penti fariseo Gamaliel jee vae yatɨ vae reta ipɨte pe. Jae co penti mboroyocui re oporomboe vae, jare opaete tenta guasu pegua reta uipɨu. Jae oyocui omondo reta rani vaerã michi pegua Jesús jemimondo reta oca pe. 35Jayave jae jei yatɨ vae reta pe:

—Cuimbae Israel pegua reta, pepɨa pe piyemɨngueta cavi mbae piyapota cua cuimbae reta pe vae re. 36Echa'ã caramboe yave uyecuaa Teudas jee vae, jare uyereroviaca ĩru vae reta pe. Jare jeta cuimbae reta, aramoi cuatrocientos, uyembatɨ jae ndive. Ẽrei jae uyeyucaca, jare opaete jae ndive ñugüɨnoi vae reta opa uñemɨai, jare ipuere'ã ma mbae uyapo. 37Jaɨcue rupi, mburuvicha reta upurupapa ñugüɨnoi yave, uyecuaa Galilea pegua Judas jee vae. Jae umbatɨ jeta tenta guasu pegua reta. Ẽrei jae vi umano, jare opaete jae ndive ñugüɨnoi vae reta opa uñemɨai —jei Gamaliel chupe reta—. 38Jáeramo añave che jae peve cua: Agüɨye ma piyapo mbae cua cuimbae reta pe, jare pemaeño ma jese reta. Echa'ã imbaepuere peño yave jucuarãi imiari reta jare cua mbaembae uyapo reta, ndarau mbae uyapo reta —jei—. 39Ẽrei cua Tumpa güi ou yave, ndarau pepuere pembai. Echa'ã aramoi piyovaichota Tumpa ndive —jei chupe reta.

40Jare cua Gamaliel jei vae icavi chupe reta. Jayave ueni reta Jesús jemimondo reta, jare uinupa. Jayave oyocui reta agüɨye vaerã ma imiari ye Jesús jee re, jare omondo. 41Jayave Jesús jemimondo reta oẽ yatɨ vae reta ñugüɨnoi vae güi. Uyerovia reta, Jesús umaeño uiporara reta ramo. Echa'ã uñererɨ̃roca reta, Jesús re güɨrovia ramo. 42Jare opa ara jecuae oporomboe reta Tumpa jo pe jare tenta reta rupi. Umɨmbeu ĩru vae reta pe Jesucristo regua.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index