Formulaire de recherche

Acts 9

Saul-ŋum Mumił̣ha

1Saul-ŋumli sivutmuutiniġaa aniqsraaqtuił̣ł̣i tuqqutchisułikun tamatkuniŋa Atanġum ukpiqtuaŋuruaŋiñik. Ilaa utlautiniqsuq qaukłiatnun agaayuliqsit 2aglaqaġukhuni taluġnaqutiksraġmiñik Jew-ŋuplutiŋ katraġviŋitñi Damascus-mi. Aasiiñ iḷitchuqsrigumi ukpiqtuanik Ataniġmun Jesus taamani ilaan tigutlalugich aŋutitlu aġnatlu utqutiraksraulugich Jerusalem-mun. 3Tavra iglauniaqtitlugu qallipḷuni Damascus-mun, taimmaiñaq qaumanġum qiḷaŋmiñ qaggutiniġaa. 4Katakami nunamun tusaaniqsuq tuqłuġaqtimiñik, “Saul! Ataŋii! Suvaata nagliksaaqtitpiŋa?” 5Saul-ŋum kiuniġaa, “Ataniiq, kisuuvich?” Uqautraan nipliutiniġaa, “Uvaŋa Jesus ilvich nagliksaaqtitaġikkan. 6Makillutin utlautiiñ nunaaqqimun. Taamani taamma uqautigisigaatin qanuq pił̣iksraqnik.” 7Tavrani Saul-ŋum igliqatai taatnakkaułhani qikaġniqsut niplitḷaiqhutiŋ, tusaagaluaqługu nipi aglaan iñua qiñiŋitḷugu. 8Saul makitnami nunamiñ uiññami qiñitlaiġñiqsuq. Taapkua tasiuqługu Damascus-muutiniġaat. 9Ilaa piŋasuni uvluni qiñitlaiññiqsuq, niġiŋitmiuq naagaunniiñ imiŋitmiuq.

10Ukpiqsriruaqaqtuġġuuq Damascus-mi atiqaqtuaq Ananias-mik. Agaayyutim qiñiqquuraaqtitlugu tuqłuġniġaa, “Ananias!” Ilaan kiuniġaa tuqłuusiani, “Aa, Ataniiq! Uvaniittuŋa, naalakkikpiñ.” 11Atanġum piñiġaa, “Makillutin aullaġiñ apqutmun atiqaqtuamun Nalġuqtuamik. Taamma Judas-ŋum tupqani apiqsruġumuutin Tarsus-miumik atiqaqtuamik Saul-mik. Taamna taamma agaayuruq. 12Ilaan taamna qiñiqquuraakun qiñiġniġaa aŋun atilik Ananias-mik utlakługu iŋmiñun patikługu argaŋmiñik qiñitlasitqiksinniġaa.” 13Ananias-ŋum kiuniġaa, “Ataniiq! Iñugiaktuat iñuich uqautigigaat taamamna aŋun Saul qanutun kapyapkaiñipḷugu Jerusalem-mi. 14Pakmaimma tikiññiqsuq Damaskus-mun qaukłiat agaayuliqsitniñ taluġnaqusiqł̣ugu tigusił̣iksraŋagun kisupayaanik agaayumaaqtuanik ilipnun.” 15Agaayyutim nipliutilgiññiġaa, “Ananias, Saul-mugiñ. Piksraqtaġigiga savautritquplugu uvamnik iḷitchuġipkautigiluŋa iñuŋnun Jew-ŋuŋitchuanunlu umialiŋitñunlu suli Israel-aaġmiunun. 16Suli kaŋiqsipkaġisigiga qanutun nagliksaałiksraŋa piqutigipluŋa.” 17Tavrakŋa Ananias aullaġniqsuq. Isiqamiasiiñ taamavrumuŋa tupiġmun patiŋniġaa Saul argaŋmiñik nipliqhuni, “Aniaqaan Saul! Atanġum Jesus tuyuġigaaŋa ilipnun taivruma qiñikkaqpich apqutmi utlautiniqñi mauŋa. Ilaan tuyuġigaaŋa qiñitlasitqiquplutin aasiiñ Ipqitchuamun Irrutchimun sivulliquplutinlu.” 18Taimmaiñaq sutimña iqaluum kavisaiŋisun katagaalaaqsiñiqsut Saul-ŋum irrakniñ aasiiñ ilaa qiñitlasitqikhuni. Makitnami paptaaqtinniqsuq. 19Niġianikman sayaŋan uttaqiniġaa.

Saul-ŋum Quliaqtuałha Damascus-mi

Aasriiñ Saul nayuutiuraallaŋniqsuq ukpiqsriruani Damascus-mi. 20Ilaa utlautiniqsuq Jew-ŋuruat katraġviŋitñun quliaqtuaġutiplugich Jesus-kun itnaiḷipḷugu, “Taamna Jesus Agaayyutim iġñiġiniġaa.” 21Tamatkua iluqaġmiŋ tusaaruat taavrumiŋa quviġutchakhutiŋ itnaaqsiñiqsut, “Unuuna Saul taimñauŋitkaluaqpa Jerusalem-mi tuqqutchiraġaqtuaq ukpiqtuaŋuruanik? Suli mauŋa utlautipluni sivuniqaqhuni tigusiḷuni taatnatchiñik utqutrisukhuni qaukłiŋitñun agaayuliqsit?” 22Aglaan Saul quliaqtuałiġmiñi kaŋiqsipkaiñiqsuq iñugiaktuanik iñuŋnik Jesus taamna Christ-ŋułhanik nalupqinaiqł̣ugu. Jew-ŋuruat iñuuniaqtuat Damascus-mi kiggutiksraiññiqsut. 23Aquagun iñugiaktuat uvlut Jew-ŋuruat katimaaqsiñiqsut sivunniuqhutiŋ tuqqutchukługu Saul. 24Aglaan kiliŋniġaat taatna sivunniuġnipḷugich. Unnuaqtuummaan uvlumiḷu Jew-ŋuruat qaunaksruġniġaat nunaaqqim paaŋiñi tuqqutchumaplugu. 25Tamatkuali ukpiqsriruat unnuat iḷaŋatni ikiniġaat Saul aguupmaŋmun atqautipluguasiiñ siḷatmun aŋmanġagun katchiqpaum.

Saul Jerusalem-miiłha

26Tavrakŋa Saul utiġniqsuq Jerusalem-mun. Tavraniasiiñ iḷaliutniagaqsigaluaġniqsuq ukpiqtuanun. Tamatkua arguaġiplugu ukpiqtuaġułha iqsigiaqsiñiġaat. 27Aglaan Barnabas-ŋum ikayuġniġaa Saul taapkunuŋautiplugu uqqiraqtinun. Ilaan kaŋiqsipkautiginiġai Saul-ŋum qiñiłha Agaayyutmik apqutmiñi suli Agaayyutmun tuqłuġnipḷugu suli uqautipmipḷugich Saul-ŋum quliaqtuałhanik taluqqutaiqhuni Jesus-kun Damascus-mi. 28Saul itkaqsiñiqsuq iluqaani Jerusalem-mi taluqqutaiqhuni quliaqtuaqaqhuni Jesus-mik. 29Uqaqatiqaqmiuq akiḷḷiḷiqługich Greek-ŋuraaqtuat aglaan iliŋitñun tuqqutchumagaluaqtitluni. 30Ukpiqtuaqatiuŋiñ (iḷitchuġikamiŋ taavrumiŋa) samuŋautiniġaat Caesarea-mun Saul aullaqtitlugu Tarsus-mun.

31Tavrali ukpiqtuaŋuruapayaat Judea-mi, Galilee-miḷu suli Samaria-mi tutqiksiñiqsut sayyikkauplutiŋ irrusiġmikkun. Ukpiqtuaŋuruat iñuuniqsut taluqsripḷutiŋ Agaayyutmik, suli Ipqitchuam Irrutchim pitchuksaaġniġai aasiiñ iñugiaksisaiñaqhutiŋ.

Peter Lydda-mi Joppa-miḷu

32Peter-li igliġniqsuq napmupayaaq. Igliłiġmiñi utlakmiñiġai Agaayyutim iñui Lydda-mi. 33Taavrumani nalautchiñiqsuq aŋutmik atiqaqtuamik Aeneas-mik, taamna aulatlaiḷaq, makinġiññiqsuaq tallimat piŋasuni ukiuni siñigviŋmiñiñ. 34Peter-m nipliutiniġaa Aeneas, “Jesus Christ-ŋum iłuaqsigaatin. Makittin, imulugich uqummatitin!” Taimmaiñaq taamna makinniqsuq. 35Iñupayaat Lydda-mi Saron-miḷu qiñiqamitruŋ taamna ukpiliġñiqsut Agaayyutmik.

36Joppa-miḷi aġnaqaġniqsuq ukpiqtuaq atilik Tabitha-mik (Greek-tigun atqa taiñaġniqsuq Dorcas-mik mumiutiqaġniqsuaq tuttumik). Ataramik savaaqaġniqsuq nakuuruamik ikayuipḷuni inuqsraqtuanik. 37Taamna aġnaq atniġñaliqhuni tuquniqsuq. Iġġuanikamitruŋ inillaŋniġaat qullianun tupqum. 38Joppa taamna qaninniqsuq Lydda-miñ. Ukpiqtuat taamani tusaakamitruŋ Peter innipḷugu Lydda-mi, malġuŋnik iññuŋnik tuyuqaġniqsut ilaanun, itna uqaksriuqługik, “Qilamiksruġutin utlautiiñ.” 39Peter-m itqanaiyaqtiqami maliŋniġik taapkuak. Tikitmata taamuŋa mayuutiniġaat qulliġmun inimun. Uiḷgaġnaat puuġniġaat qiaplutiŋ qiñiqtitaqługu atnuġarriaŋiñik Dorcas-ŋum iñuuŋŋaġmi. 40Peter-m anipkaqługich iluqaisa taapkua tavrakŋa inimiñ. Sitquqhuni agaayuniqsuq aasii kiŋiaqługu taamna timi nipliutiniġaa, “Tabitha makittin!” Taavruma aġnam uitñami qiñiġniġaa Peter aquvitluniasii. 41Peter-m isakhuni ikayuġniġaa makititlugu. Tavrakŋa ukpiqtuat uiḷgaġnaatlu isiqtitlugich qiñiqtinniġaa iliŋitñun iñuuplugu. 42Iñugiaktuat iñuich Joppa-mi tusaaniqsut taavrumiŋa aasiiñ ukpiqsriḷiqhutiŋ Agaayyutmik. 43Peter tuyuġmiaŋuniqsuq Joppa-mi iñugiaktuani uvluni, tukkuqaqhuni Simon-mik qitummairimik.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index