Formulaire de recherche

SALMOS 68

Matɨꞌɨj tyuꞌtyáamueꞌtɨj majta jeꞌen eetyáacɨj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij maj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ajta chuíicarij maj jɨn jaatyáanajche David tɨ tyoꞌyúꞌxacaꞌ

1Tɨꞌɨjta ɨ Dios ájchenyij,

aꞌɨ́ɨmaj mu huatóoꞌuunaj ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ;

majta ɨ maj jaxanaꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ mu huatóoꞌuunaj joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ;

2aꞌyaa mu tyityajaꞌhuóopuaꞌrixɨꞌɨj tɨꞌɨj ɨ cɨtzíj ɨ áacaj tzajtaꞌ,

aꞌyaa mu tyityatóotuiꞌsij tɨꞌɨj ɨ xɨ́ɨjca ɨ tɨéj jitze;

ɨ Dios jimi mu joꞌvátzɨj néijmiꞌi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

3Majta aꞌɨ́ɨ mu huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj,

ɨ Dios jimi mu jéehua jutyamuaꞌveꞌ,

¡majta tyítzunaxɨꞌɨj muutyámuaꞌveꞌej!

4Muaꞌaj xu ɨ Dios jimi tyuꞌtáchuiicaj,

setyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ tɨ jɨn ántyapuaj;

setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aveꞌquéej aꞌáa jaꞌyiꞌvej ɨ jéetɨrij japua.

¡Xatóotyamuaꞌveꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi!

¡Xatóotyamuaꞌveꞌ joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ!

5Dios, ɨ tɨ aꞌáa jáꞌsejreꞌ ɨ ju tyeyúuj tzajtaꞌ tɨ tyámuaꞌ een,

aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ táataj ɨ maj xáꞌrɨcaanyij

ajta huaꞌ japua huatányuusij ɨ úucaa maj antyúujɨɨmuaꞌastariacaꞌ;

6Dios pu huoꞌtaꞌsij joꞌmaj joꞌtyeꞌen ɨ maj quee jeꞌej tyímuarimuaj,

huiꞌrátoosij ɨ maj eetyánamiꞌ ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoosij;

majta ɨ maj quee tyihuojóꞌitej aꞌáa mu jaꞌcháaj muáꞌjuꞌun joꞌtɨj quee tyiꞌtɨ́j jáꞌcɨjcɨꞌrej.

7Nyaj Dios, patɨꞌɨj anaquéej huamaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ

matɨꞌɨj ajoojuꞌcaj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

8ɨ chuéj pu huatóocaꞌtzɨj,

majta jeꞌen jéehua huatyéviiyacaꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ jɨríj Sinaí tɨ ántyapuaj aꞌɨ́ɨ pu huatóocaꞌtzɨj ɨ Dios jimi,

jimi ɨ huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

9Nyaj Dios, muáaj paj tyuꞌtáꞌ mej mij jéehua huatyéviiyej,

aꞌɨ́ɨmaj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ mu huácuaꞌnaxɨj, ajta muáaj paj caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ.

10Aꞌɨ́ɨmaj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ mu aꞌáa jaꞌhuóochejtye

pajta muáaj, nyaj Dios, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ,

muáaj paj tyaatáꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ jaꞌɨtziityaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

11Tavástaraꞌ pu nyúucarij huatyájto;

mueꞌtɨ́j mu mij ɨ úucaa jaxajtacaꞌaj:

12“¡Aꞌɨ́ɨmaj mu meríj huatóoꞌuj ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj majta ɨ huaꞌ xantáaruꞌustyamuaꞌ huaꞌ jamuán!”

Ajta joꞌmaj joꞌcháatɨmee, aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ úucaa tyuꞌrióoaꞌcaa

tyiꞌtɨ́j maj tyihuáaꞌriꞌriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ,

13siajta muaꞌaj aꞌáa xu joꞌtyáꞌɨtzee joꞌsiaj joꞌcháatɨmee.

¡Aꞌɨ́jna ɨ jáamuiꞌ anáj pláataj pu jɨn canámiꞌhuajmee!

¡Ajta ɨ júꞌxaꞌraꞌ ooroj jɨmeꞌ tɨ huápuɨꞌɨj jumuaꞌtɨj!

14Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej huoꞌtamuárij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj rey jɨn tyityatatyíj,

aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj cuxáa séerij huatyácatyii aꞌɨ́jcɨ japua ɨ jɨríj ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Salmón.

15¡Huápuɨꞌɨj pu ajtɨ́tɨꞌɨjmee ɨ jɨríj aꞌáa tɨ joꞌquéetɨmee aꞌájna a Basán,

ajta ɨ tɨ caviꞌyetzeꞌejmee aꞌɨ́ɨ pu ajta ajtɨ́tɨꞌɨjmee!

16Muaꞌaj, mu siaj jɨríj puéꞌeen tɨ huápuɨꞌɨj ajtɨ́tɨꞌɨjmee,

¿jiꞌnye siaj sij jaꞌráasej siaaxánaꞌveꞌej

aꞌɨ́jcɨ ɨ jɨríj ɨ Dios tɨ jaaxɨeꞌveꞌ tɨꞌij aꞌáa jaꞌhuóochejtyeꞌen?

¡Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa jusén jɨmeꞌ jaꞌcháaj jaꞌmej!

17Dios pu jéehua huaꞌajchaꞌɨj ɨ cariáataꞌ ɨ tɨ jitzán huatyényoꞌseꞌen;

aꞌáa pu jaꞌrájraa aꞌájna a Sinaí tɨꞌij aꞌáa jaꞌráꞌastij joꞌtɨj ɨ tyeyúujraꞌ joꞌtyéjvee.

18Nyaj Dios, jútyeꞌ ɨmuáj paj tyíraa pajta huaꞌantyiviꞌtɨ́j aꞌɨ́ɨjma ɨ paj huaꞌantyimueꞌtɨj;

aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ tyétyacaa tyimuaatapuéjve ɨ tɨ jéehua tyáꞌnajchij

Tavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨmaj mu majta tyámuaꞌ tyimuatyájtoo ɨ maj quee tyihuojóꞌiteecaꞌaj.

19¡Cheꞌ jɨꞌréenyaꞌaj séjreꞌej ɨ Tavástaraꞌ, ɨ taj Dios ajta ɨ tɨ tajapuá huatányuusij,

ɨ tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌɨ́j jimi tyiꞌtyáꞌɨtzeꞌrii ɨ tyíꞌtaꞌijca!

20Aꞌɨ́jna ɨ taj Dios, Dios pu puéꞌeen tɨ tajapuá huatányuusij

ajta pújoorej tɨ tajapuá huatányuunyij tyej tyij quee huácuiꞌnyij.

21Dios pu joꞌtátaaraxɨꞌɨj ɨ huaꞌ muꞌuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ,

huaꞌ muꞌuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyaa manaꞌaj tyúuxanaꞌcɨreꞌ.

22Tavástaraꞌ pu arí aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

“Nyáaj nu muaatáꞌsij paj huariaꞌraꞌnyij aꞌájna a Basán;

nyajta nu muaatáꞌsij paj eetáraꞌnyij aꞌájna a jájritzeꞌ tɨ huápuɨꞌɨj atyáatɨꞌ,

23pej pij anáꞌjoꞌsixɨꞌɨn muaꞌ ɨ́ɨcaj jitze

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ huaꞌ xuureꞌ ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ

ajta mej mij aꞌyaꞌmuáj tzɨꞌcɨ́ɨj jaayéꞌen ɨ huaꞌ xuureꞌ.”

24Taj Dios, nyaj Dios ajta nyaj Rey,

aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ pu séejreꞌ maj tyámuaꞌ juꞌuurej

mej mij aꞌ jitze maꞌcan tyuꞌyéꞌestej.

25Aꞌɨ́ɨmaj mu anáatyij ɨ maj tyíꞌchuicacaa

majta ɨ maj tyíꞌcuiꞌnacaa huaꞌcujta mu huajuꞌ

majta jéꞌtaꞌ ɨ íimuaa

aꞌɨ́ɨ mu majta quéetzarij jitze tyúꞌcuiinaj.

26¡Néijmiꞌi xu tyámuaꞌ tyeetyátoonyij ɨ Dios ɨ tɨ Tavástaraꞌ puéꞌeen!

Néijmiꞌi xu tyámuaꞌ tyeetyátoonyij mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

27Aꞌɨ́ɨjma jimi pu anaquéej huaméj ɨ Benjamín, ɨ tɨ cɨ́leen,

majta mueꞌtɨ́j ɨ maj tyíꞌijta aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Judá,

majta aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Zabulón majta ɨ Neftalí jimi.

28Nyaj Dios, huataséjrataj ɨ paj jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej,

¡pajta tyámuaꞌ jáaꞌuurej tyiꞌtɨ́j paj jeꞌej huáruuj ityájma jimi!

29Aꞌájna ɨmuáj joꞌtɨj aꞌ tyeyúuj jáꞌsejreꞌ tɨ ájtyeej, aꞌájna a Jerusalén,

joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj tyimojoꞌtapuéjve,

30aꞌáa paj jajtyáꞌxɨꞌɨn ɨ Egipto, ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin aꞌáa tɨ jáꞌsejreꞌ véjriꞌ ɨ játyaꞌnaj jitze,

túuruꞌuj majta visáaruꞌuj maj tyúꞌmaꞌcuj aꞌáa maj jaꞌtávee

maj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ huaꞌxaahuaj ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jéehua tyíꞌijchaꞌɨj,

¡pataꞌaj huojoꞌcuíxɨꞌɨn ɨ tyeɨ́tyee maj jaxɨeꞌveꞌ maj huanyoꞌseꞌen!

31Aꞌáa mu a Egipto jaꞌrácɨɨnyij ɨ maj tyámuaꞌ tyimuaatyátoosij,

majta ɨ maj Etiopía jáꞌmaꞌcan aꞌɨ́ɨ mu ajméjcaꞌtaxɨꞌɨj ɨ Dios jimi.

32¡Setyuꞌtáchuiicaj ɨ Dios jimi, mu siaj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua,

siataꞌaj tyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi,

33aꞌɨ́jna ɨ tɨ aveꞌquéej aꞌáa jaꞌyiꞌvej a tajapuá,

aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ jusén jɨmeꞌ séejreꞌ!

Xáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ huánamuajrii ɨ tɨ jɨn tyíꞌxaj,

ɨ nyúucariaꞌraꞌ tɨ néijmiꞌi putyíꞌuurej.

34Xaatyátzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej,

aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyíꞌijta aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌqueꞌ séejreꞌ aꞌájna a Israel,

ajta ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej aꞌáa pu jaꞌráꞌasej ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ jitze ɨ tɨ huáꞌraa.

35Huápuɨꞌɨj pu naa huaséꞌrin ɨ Dios aꞌújna ɨ ju tyeyúuj tzajtaꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨ pu huaꞌtáꞌcaa mej mij néijmiꞌi putyíꞌuurej ajta caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ.

¡Cheꞌ jɨꞌréenyaꞌaj séjreꞌej ɨ Dios!