Formulaire de recherche

Kôranh Oh Mon 14

Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas gŭ ta ƀon Ikôniam

1Tât ta ƀon Ikôniam Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas, ăp nar rlu phung Israel khân păng hăn ta nhih rƀŭn phung Israel, n'ho ma nti nau Kôranh Brah. Yor ma nau khân păng blao ngơi geh ŏk phung Israel sât nsing ma Brah Yêsu, nđâp ma phung i mâu di phung Israel+ đŏng.* 2Tih ma phung Israel i mâu nsing, khân păng nsôch ma phung i mâu di phung Israel i mâu nsing, đă tâm rdâng ma phung nsing.* 3Ndri dâng Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas, khân păng gŭ ta ƀon i nây jŏ nar. Khân păng bănh ngăn mbơh nkoch ma nau ueh Brah Yêsu, Păng ăn khân păng jan nau mbên êng êng lĕ nau ngăn, gay ma nhhơ nau khân păng nkoch jêng di ngăn. 4Yơn ma bunuyh ta ƀon nây tâm nkhah mpôl, aƀă tâng mpeh ma phung Israel, aƀă jât tâng mpeh ma mpôl kôranh oh mon+ . 5Kơt ndri dâng phung i mâu di phung Israel, ndrel ma phung Israel jêng phung i mâu nsing ma Brah Yêsu, khân păng tâm di du ntôr nau đah ma kôranh ƀon i nây, ŭch jan djơh ma bar hê khân păng nây, ŭch ntŭp nkhât khân păng ma lŭ. 6Tât ma Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas gĭt nau nây, khân păng du nchuăt ta bri Lôkaonia, gŭ ta ƀon Lisatra, ta ƀon Đơƀê, ndrel ma ntŭk dăch dăch ta nây.* 7Khân păng n'ho ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ăp ntŭk nây.

Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas gŭ ta ƀon Lisatra

8Ta ƀon Lisatra, geh du huê bu klô rven jŏng ntơm bơh deh ngăn, păng brô̆ mâu blao ôh, 9păng gŭ iăt nau Pôl nti. Pôl uănh jât păng ri, say păng geh nau nsing Brah Yêsu dơi jan bah nau ji, 10jêh ri Pôl lah ma păng: “May dâk ăn sŏng hŏm!” Bu klô i nây dâk ntlô̆ đưp n'ho ma ntơm brô̆ ro. 11Tât ma phung ƀon lan nây say Pôl jan lĕ nau ngăn, dâng lĕ khân păng nter drơu ma nau ngơi Lôkaonia, lah kơt nđa: ‘Mpôl brah bân nglơp jêng săk jăn bunuyh, lĕ jŭr gŭ ndrel bân’. 12Khân păng kuăl Ƀarnaƀas rnha: ‘Brah Sŭs+ ’, jêh ri yorlah Pôl nây jêng bunuyh ma nkoch nau ŏk+ khân păng kuăl đŏng Pôl rnha: ‘Brah Hơrmês+ ’ i brah ntơyh ta nau nkoch nđơn khân păng. 13Ta ƀon nây geh du mlŏm nhih jan brah ma Sŭs bơh năp mpông ƀon ri, jêh ri bunuyh jan brah Sŭs nhih jan brah i nây têk ndrôk nkuŏng aƀă, geh nkrơ̆ nđâp ma nhong kao si, păng têk ndrôk i nây ta mpông ƀon nây, yorlah păng, ndrel ma phung ƀon lan ŭch jan brah ma kôranh oh mon i nây. 14Dôl Ƀarnaƀas, ndrel ma Pôl lĕ gĭt vât nau i nây, khân păng nkhêk ao yor ma khân păng rngot dŭt hô+ , jêh ri ran rdôh jât phung i nây, nđâp ma nter lah: 15“Hơi oh nô kônh va, moh nau khân ay may jan kơt nây? Hên dja jêng bunuyh dơm tâm ban ma khân ay may đŏng, hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dja ma khân ay may, ăn khân ay may du bơh nau yơk mbah ma rup brah+ mâu khlay mâu geh nau dơi nây, jêh ri plơ̆ sât ma Kôranh Brah i rêh ngăn, i nơm tơm rhăk njêng trôk, neh ntu, dak văch dak văr, ndrel ma lĕ ntil mpômpa (siŭm) geh ta nây.* 16Nôk kăl e nơh, ê lor ma tăng nkoch nau mhe mhan ueh, Kôranh Brah ăn bunuyh i mâu di phung Israel yơk mbah ma brah tâng khân păng nơm ŭch, 17bol lah kơt nây kađôi lĕ, Kôranh Brah hôm tâm mpơl nau Păng rŏng nanao, gay ma ăn bu gĭt năl Păng. Păng ăn khân ay may geh dak mih tă bơh trôk, Păng ăn geh play ma sa ta di khay, Păng ăn geh ndơ sông sa tŏng rmeh, ndrel ma nuih n'hâm răm maak đŏng.”* 18Bol lah jêh khân păng ngơi kơt nây kađôi lĕ, hôm e jêr ma buay mâu ăn phung ƀon lan nây jan brah ma khân păng đŏng.

19Jêh ri geh phung Israel tă bơh ƀon Ŏntiyôk bri Phisiđia, ndrel ma bơh ƀon Ikôniam, khân păng jă krêu phung ƀon lan i nây ăn tâng nau khân păng, jêh ri khân păng ntŭp Pôl ma lŭ, uih mƀăr ôbăl bơh dih ƀon, nđôn lah lĕ khât.* 20Yơn ma nôk phung oh mon gŭ njôm jŭm păng ri, păng dâk bơh nây hăn tay ta ƀon. Kah ôi tay ri păng, ndrel ma Ƀarnaƀas hăn drơm ta ƀon Đơƀê. 21Khân păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon nây, geh ŏk bunuyh sât nsing ma Kôranh Yêsu. Jêh ri khân păng plơ̆ sât tay ta ƀon Lisatra, ƀon Ikôniam, ndrel ma ƀon Ŏntiyôk bri Phisiđia. 22Khân păng nkah phung oh mon ăn geh nuih n'hâm nâp, nđâp ma n'hao nuih n'hâm gay ma ndjôt nâp nau nsing. Khân păng lah: “Bân geh ŏk mâp nau jêr, ri mơ dơi lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.”* 23Jêh khân păng kơih phung kôranh ăp ntŭk phung nsing ma Brah Krist, n'ho ma mbơh sơm ăt sông, jêh ri ăn phung nây ma Kôranh Brah mât uănh, i Brah khân pre sât nsing ri nơh.*

24Jêh bơh nây bar hê khân păng ri hăn glăt rŏ bri Phisiđia, n'ho ma hăn tât ta bri Pamphilia. 25Jêh khân păng mbơh nkoch nau Kôranh Brah ta ƀon Pơga, khân păng hăn ta ƀon Atalia ta meng dak văch dak văr, 26jêh ri khân păng ncho duk kuŏng plơ̆ sât tay jât ƀon Ŏntiyôk bri Siri, ntŭk ƀon i phung nsing dăn Kôranh Brah geh nau ueh kơl gay ma jan kar i khân pre mhe jêh jan nây nơh.* 27Tât khân păng ta nây, khân păng rgum phung nsing ma Brah Yêsu, jêh ri mbơh nkoch lĕ ndơ Kôranh Brah de ăn khân păng jan, ndrel ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah de pơk nuih n'hâm phung i mâu di phung Israel sât nsing ma Brah Yêsu. 28Jêh ri khân păng gŭ jŏ ndrel phung oh mon ta nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index