Formulaire de recherche

Kôrĭntô Rơh 1 6

Nau phung nsing tâm ntôn ta ntŭk phat dôih

1Ta phung khân ay may nôk geh bar hê bunuyh tâm lŏk băl, mơm dâng khân păng hăn joi ta phung i mâu nsing sơm phat dôih, mâu ŭch ôh joi ta phung ƀon lan Kôranh Brah sơm phat dôih? 2Ơm khân ay may mâu gĭt ƀah, nar jât năp tay, phung ƀon lan Kôranh Brah mra phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja? Lah khân ay may mra phat dôih dâng lĕ bunuyh kơt nây, lah ndri mơm dâng nau i jê̆ lê̆ dja khân ay may phat mâu dơi?* 3Ơm khân ay may mâu gĭt lah, bol lah phung tông păr, bân hôm mra phat dôih đŏng? Lah ndri mơm dâng ndơ i jê̆ lê̆ ta nau rêh dja khân ay may phat dôih mâu dơi?* 4Nôk khân ay may tâm geh nau ndrăng khân ay may nơm, mơm dâng khân ay may hăn joi phung i mâu nsing chrao sơm phat dôih? Yorlah phung nsing mâu yơk ma phung i nây đŏng. 5Gâp ngơi kơt nây, gay ma ăn khân ay may đit prêng. Mơm dâng ta phung khân ay may mâu geh du huê bunuyh i gĭt blao ma phat nau bunuyh i nsing tâm ntôn nau nây? 6Yơn ma nôk bar hê bunuyh ta phung nsing tâm ntôn băl, mơm dâng khân ay may hăn joi phung i mâu nsing chrao sơm phat dôih?

7Nau i khân ay may tâm ntôn băl kơt nây lĕ mâu di jêh. Mơm dâng mâu ăn bu uih drăp ndơ khân ay may? Mơm dâng mâu ăn ndrăng khân ay may nơm sŏ mƀrôh sa nsiăn drăp ndơ khân ay may?* 8Ta phung khân ay may nơm lĕ geh bunuyh uih drăp ndơ ndrăng khân ay may nơm, i sŏ mƀrôh sa nsiăn drăp ndơ khân ay may nơm chrao.

9Ah khân ay may mâu gĭt ƀah? Bunuyh i jan kue mâu dơi ôh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh. Khân ay may lơi vĭ ôh, phung i tâm dŏng i khơh kler, phung i yơk mbah ma rup brah, phung i lŏm ur lŏm sai, phung i tâm dŏng ndrăng bu klô,* 10phung i ntŭng bu, phung i kơnh ndơ hô ir, phung i nhŭl blâk blek, phung i rak suai bu, phung i ntŭng bu, dâng lĕ phung i nây mâu dơi ôh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh. 11A lor nơh ta phung khân ay may aƀă jêng bunuyh tâm ban kơt i nây đŏng, yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ rao jêh khân ay may lĕ jan khân ay may ăn kloh, nđâp ma jan khân ay may lĕ jêng bunuyh sŏng yor ma Kôranh Yêsu Krist, yor ma Brah Huêng Ueh Kôranh Brah, Kôranh Brah i bân yơk mbah nây.*

Nau der ma nau khơh kler

12Geh bunuyh aƀă lah: ‘Gâp geh nau dơi ma jan dâng lĕ rngôch ndơ’, yơn ma dâng lĕ ndơ mâu ôh ăn nau ueh ma gâp dadê. ‘Gâp geh nau dơi jan dâng lĕ rngôch ndơ’, yơn ma gâp mâu ôh ăn ndơ jan kôranh ma gâp.* 13Geh bunuyh aƀă lah: ‘Ndơ sông sa ma siăm ndŭl, jêh ri ndŭl ma sŏ dơn ndơ sông sa i nây’. Di ngăn, jêh ri Kôranh Brah mra n'groh lơi ndơ lĕ bar i nây ăn roh hêng. Yơn ma mâu ôh di ma nau khơh kler, rnglay săk mâu ôh di ma jan ndơ khơh kler, ăn kloh ueh sơm kơl jan kar rnê Kôranh Brah nơm, jêh ri Kôranh Brah nơm i jêng Kôranh ma rnglay săk bân đŏng.* 14Kôranh Brah lĕ jan ăn dâk rêh Kôranh Yêsu, Păng mra jan ăn bân dâk rêh ma nau dơi Păng nơm đŏng.*

15Ah khân ay may mâu gĭt ƀah, săk jăn khân ay may jêng tâm ban ndơ êng êng ta săk jăn Brah Krist, tâm ban ma măt, tâm ban ma ti? Lah ndri ah di đŏng bân sŏ ndơ êng êng Brah Krist ma tâm rnglăp đah bu ur văng târ+ ƀah? Mâu ôh, mâu di ôh!* 16Ah khân ay may mâu gĭt ƀah, bu moh i tâm dŏng đah bu ur văng târ, păng i nây jêng du săk jăn đah bu ur i nây đŏng? Yorlah lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah: ‘Bar hê khân păng jêng du rnglay săk’ . 17Yơn ma bunuyh i gŭ tâm rnglăp ndrel Kôranh Yêsu, i nuih n'hâm nau mân păng jêng tâm rnglăp ndrel Kôranh Yêsu đŏng.

18Ăn nchuăt der hŏm bơh nau tâm dŏng nau khơh kler. Nau tih aƀă êng i bunuyh jan mâu ôh djơh krêp tât ma săk jăn. Yơn ma bu moh i jan ndơ khơh kler, păng i nây jan tih djơh krêp tât ma săk jăn păng nơm đŏng. 19Ah khân ay may mâu gĭt ƀah, săk jăn khân ay may nây jêng nhih jan brah i ntŭk Brah Huêng Ueh i kloh ueh nơm gŭ, i khân ay may lĕ sŏ dơn jêh bơh Kôranh Brah nơm? Khân ay may mâu hôm ôh jêng kôranh ma săk jăn khân ay may nơm jât,* 20yorlah Kôranh Brah lĕ tŏm rnoh khlay ŏk ngăn ma chuai khân ay may. Lah ndri ăn khân ay may dŏng săk jăn khân ay may nơm nây ma rnê Kôranh Brah+ .*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index