Formulaire de recherche

KINṘEŪKÖ 18:8

Mīnchöö-ö Yip Mikūönö Kūòṅṙô

8Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Āròn, Yĕh meuk, tö Chu, Öich kē-ĕkūö meh tö inyōmö nup tö hatāilöng tökētu nö in Chu, ṙòkhöre nup tö ahetlöng aṅ i yip kūön Israĕl, in meh tī Chin tö u nö kūö meh tö hachāmö kui, i yip kikōnyö kūön meh inrē, nö sā lumnööṙö cha nö örheūheu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index