Formulaire de recherche

Yow 15

Yesu bviinya dyangwanwa

1«Me ngo bviinya dyangwanwa, na Taata ngo muhati nseke bviinya. 2Nde kooyisilaa mpisi kimpaala kiri mu me, kyahele kuha bimbutu; na nde wu bweeyesaa mpisi kimpaala kiri na bimbutu, mpisi kabvula kubuta bimbutu. 3Beenu lweki lwatsyeeme, mu ntoono maampu ma nyiluleeriri me. 4Namitinee kuba mu me, na me mu beenu. Bunu buri kimpaala, lo kyahele kubangusina kubuta bimbutu mu kyomeene, mbuti kyahele namitina kuba mu mudzi bviinya; bwobumosi kuri beenu, luri natina bimbutu ko, mbuti lwahele kusa kikuundi mu me. 5Me ngo mudzi bviinya, beenu ngo midzi myantele. Wunde wunamitina kuba mu me, na me mu nde, sa kabuta bimbutu byalaka, bukuri kwahele me, lo lubangusina kusa kitotolo ko. 6Mbuti muutu wahele kunamintina kuba mu me, lo kumulooso ku mbasi, bunu kimpaala, na kikanini. Bimpaala byakana babikutukisaana, babitubiri ku mbaawu, na biyiiri. 7Mbuti beenu lunamitina kuba mu me, na maampu maami Na maampu maami mamitina kuba mu beenu, lo loombeenu bi lutiiri, na sa lwataambula. 8Mu bumabu Taayi dyaami kaba wakeembese, habaanaana beenu lubuta bimbutu byalaka, na lusoongo kuri ti beenu bayiki baami. 9Bunu bwa ntiila Taata, bunubwo se me nyiri nyalutiila. Namitinee kuba munsa ntiilu yaami. 10Mbuti beenu lukebiri ntumu dzaami, lo beenu sa lwanamitina kuba kunsa ntilu yaami; mu ntiilu yaami; bunu bu nyiri nyakebe me ntumu dza Taayi dyaami, na na nyanamitina kuba kunsa ntiilu yaandi mu ntiilu yaandi.»

11«Me nyiluleeriri mimyo, mpisi heki kiminu kyaami kiba mu beenu, na kiminu kyeenu kiba kyakuka. 12Lutumu lwa me ngo lu: tilisinee beenu na beenu, bunu bu nyiri nyalutiila me. 13Ntiilu yibvuriri bunene yiri na muutu ngo, ya kuha kidziingu kyaandi mu banduku. 14Beenu luri banduku baami, mbuti luyirikaana ma nyilutumaana. 15Me nyahele kubweese kuluteele bisari, bukuri kisari kayaa bisaana mfumu yaandi ko. Me nyiluteele banduku, bukuri me nyaluyaabisiri myominso mi nyayikiri kuri Taayi dyaami. 16Kari beenu lwasooriri me ko; kasi meenu nyalusooriri na nyalusuusa, mpisi heki beenu lweende na lubuta bimbutu, na bimbutu byeenu binamitina kuba, mpisi heki ma luloombo kuri Taata mu nkuumbu yaami, nde kaluha. 17Ma nyilutuma me mamama, tilisinee beenu na beenu.»

Nsi yabele Yesu na bayiki baandi

18«Mbuti nsi yiri mu kulubele, yaabeenu ti me ngo watete wu kari kabele. 19Mbuti beenu lwaba ba nsi, nkani nsi yaketi kulutya, bukuri beenu lwaketi kuba ba yo. Ngo bukuri, me nyalusooriri na nyalupalisiri mu nsi, na beenu lwahele kubweese kuba baatu ba nsi, mu ntoono yiyo, nsi yiri mu kulubele. 20Baambukeenu mwooyo mu maampu ma nyaluleeriri: "Kisari wahele kulutila bunene ti na mfumu yaandi." Mbuti bo bakwaamisini me, lo beenu se sa balukwaamisa; mbuti bakebiri maampu ma me, lo sa bakebe se na ma beenu. 21Ngo sa baluyirikila momanso mamo, mu ntoono nkuumbu yaami, bukuri bo bahele kuyaaba wunde wampeeke. 22Mbuti me nyasii kwiisa ko, na nyahele kubadzoonsolo, nkani bahele kuyirika masumu. Ngo mu lumalu, lo bo basii na mpemisi ko mu masumu maaku. 23Wunde wubele me, wabele se na Taayi dya me. 24Mbuti me mbee nyahele kusa biyiriki ha kakati dya bo, biri muutu ti mosi kayirikiri ko, baketyee kuba na masumu ko; ngo mu lu, bo bamwiini na banyaafuni me na Taayi dyaami. 25Mimyo kuyirima, mu kuri ti matinu mu Mangisi ma bo, meende mu mana: "Bo baberiri me, kwahele buungu."»

26«Mbasi-tsuku, dikwiisa Mukakiri wuri ku Taata, Mpeeve Yangwanwa yifumuna kuri Taata, wunyiluheeke me, nde sa kateele me kimbaangi, 27na beenu se, sa lwateele me kimbaangi, bukuri kuholosono kunu mbandukulu, beenu luri kintwaari na me.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index