Formulaire de recherche

Hechos 18:23

23Ndoꞌ quia na jnda̱ teinom cwantindyo xuee na tyomꞌaaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ. Tcuu tcuu tyomanoom ndyuaa Galacia ñequio ndyuaa Frigia, ndoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, tquiaanaꞌ na tyꞌenajnda̱ti chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index