Formulaire de recherche

YOHANES 1

Ɣaa Itɔ̃me Nɛ Nsɛ Itã Ngbã.

1Ta kayi karɔ̃kasɛkɔ̃ ne,

Itɔ̃me pia.

Itɔ̃me gu Ɣaa mpia,

fiɛ Ne nɖe Ɣaa.

2Itɔ̃me gu Ɣaa pia fiɛ ira biara ɔsɛ karɔ̃.

3Ɔ̃ iso i Ɣaa ɔki ɔbara ira biara,

fiɛ kuira na nɛ iiɖe ɔ̃ iso iki fiɛ mabara ne.

4Itɔ̃me nɛgbe ame i ngbã mɔmɔ pia ne.

Fiɛ ngbã mɛgbe nsɛ mitã maturi ikpawaĩ ne.

5Ikpawaĩ nɛgbe sɛ ifiɛ ibo i idududu ame,

fiɛ idududu iisɛ iwo ikpawaĩ ɔɖe iso.

6Ɣaa ɔpia ɔ̃ ɔɖabo ɔwɛ̃ gɔ marɔ Yohanes. 7Ɔba ɔ̃aɖe maturi ika i ikpawaĩ iso, sɔ ma ɔɖuɖu aaki i ɔ̃ iso mafɔ maɖe. 8Iiɖe Yohanes nɖe ikpawaĩ, ɣɛɛ ne, aɖansiɛ kere ɔba ɔ̃aɖe i ikpawaĩ iso. 9Ikpawaĩ mɔmɔ nɛ nsɛ ifiɛ itã ɔbiara to iba kayiiso.

10Itɔ̃me nɛgbe ka ipia i kayi ame, fiɛ ɔ̃ iso maki fiɛ mabara kayi, ɣɛɛ kayiiso iiɣe wũ. 11Ɔba ɔ̃ mɔmɔ aɖe maturi kɔrɛ, ɣɛɛ ɔ̃ aɖe maturi iifɔ wũ. 12Ɣɛɛ mma ɔɖuɖu lofɔ wũ fiɛ mafɔ wũ maɖe ne, ɔtã ma ɔle sɔ maakpese Ɣaa mabi. 13Maikpese Ɣaa mabi iki i iɣe ame, ana ne iiɖe ɔrã gu ɔre kere ikpɛ̃ ɔkã fiɛ maɣe ma, ɣɛɛ Ɣaa mɔmɔ lobara ma ɔ̃ mabi.

14Itɔ̃me nɛgbe ɔkpese ɔturi awune gɔ loyi ku abualɛra gu ɔnukuare, ɔba ɔ̃awe i bo ndɛ̃. Bonya ɔ̃ ikpawaĩ nɛ ɔfɔ i Ɣaa kɔrɛ lɛ ɔ̃ Ɔbi ɔwɛ̃ saã.

15Yohanes ɔɖe ika i ɔ̃ iso. Ɔla kulu ɔɣɛ sɔ, “Ngɔgbe nɖe ɔturi gɔ itɔ̃me lola loɔɣere mi sɔ ɔto ɔ̃aba i wũ kama ne ɔɖo me fafaafã ne. Ka ɔpia kokooko fiɛ maɣe me.”

16Kumɛgɔ ɔyi ku abualɛra i ɔ̃ ame ɔso ne, ɔ̃ɔfedza kusɛkusɛ ɔfere i bo ɔbiara iso gɔ kufere bo iso ɔwi biara. 17Ɣaa ɔtã bo mmara ɔkigu i Mose iso, ɣɛɛ ɔtã bo abualɛra gu ɔnukuare iki i Yesu Kristo iso. 18Kuwɛ̃ iinya Ɣaa ɔnya. Ɣaa Ɔbi ɔwɛ̃ saã gɔ lokategu Ɣaa fiɛ ɔpia i ɔ̃ Ɔse kɔrɛ ne, ɔ̃ loɖi wũ ɔte maturi ne.

Yohanes Ɔɣɛ Sɔ Iiɖe Ɔ̃ Nɖe Kristo.

19Ma Yudase makpakpa ma i Yerusalem ɔpia masɔrɛdze gu ma Levise sɔ masɛ maakarɛ Yohanes sɔ, “Nna kowũ abua aɖe?”

20Yohanes iikɔla ma kuira, ɣɛɛ ɔɣere ma ɔɖi sekelee sɔ, “Iiɖe mme nɖe Kristo gɔmɔ.”

21Ne makarɛ wũ sɔ, “Iyɔ fɔ nɖe nna? Fɔ nɖe Kanyaɖidze Eliya?”

Ɔtã ma mmuai sɔ, “Iiɖe mme nɖe wũ.”

Maledza wũ ikarɛ sɔ, “Fɔ nɖe Kanyaɖidze gɔ maɣɛ masɛ sɔ ɔ̃aba?”

Ɔtã ma mmuai sɔ, “Ooɣo.”

22Ne maɣere wũ sɔ, “Ɣere bo ngɔ kowũ abua aɖe alasɔ ikote sɔ boasɛ boatã mma lopia bo katɔ̃me mmuai. Fɔ nɖe nna?”

23Yohanes ɔtã ma mmuai lɛ kumɛgɔ i Kanyaɖidze Yesaya ɔɣɛ sɔ, “Mme nɖe ngɔ nto ɔla kulu i fafuĩ ame ɔɣɛ sɔ, miledza Bosate ɔri misɛ itã ɔ̃ iba.”

24Ne mma i ma Farisise ɔpia katɔ̃me, 25makarɛ Yohanes sɔ, “Si iiɖe fɔ nɖe Kristo, ɣee Eliya, ɣee Ɣaa Kanyaɖidze gɔ boto bonyɔ ɔri ne, be ɔso fiɛ ato apie maturi Ɣaa ndu?”

26Yohanes ɔɣere ma sɔ, “Mme ne, losu ndu nto lobara mi ala kubarara gɔgbe, ɣɛɛ ɔwɛ̃ ɣɛ i mi ndɛ̃ gɔ miiɣe. 27Ɔ̃ nɖe ngɔ loaba i wũ kama ne, ɣɛɛ mme ne, loikote sɔ loabɔdzo loɖi ɔ̃ ndokota.”

28Nwagbe ɔɖuɖu ɔkɛlɛ i katɔ̃ i Betania ɔmagɛ̃ i Yordan ɔwore ɔkpokpo gɔmɔ ngbegɔ i Yohanes to ɔpie maturi Ɣaa ndu.

Yesu Nɖe Ɣaa Sɛrɛrerɔ̃ Ibi.

29Gɔ kaɖe ɔsɛ̃ fiɛ Yohanes ɔnya Yesu sɛ ɔto ɔba ɔ̃ kɔrɛ ne, ɔɣɛ sɔ, “Minyɔ, Ɣaa Sɛrɛrerɔ̃ Ibi nɛ loafore kayiiso maturi akpi ɔɖi ma iso ne! 30Ɔ̃ nɖe ngɔ iso loɣere mi sɔ, ‘Ɔwɛ̃ to ɔba i wũ kama gɔ loɖo me, alasɔ ka ɔpia kokooko fiɛ maɣe me.’ 31Mme wũ loiɣe wũ loɖegu katɔ̃, ɣɛɛ loba nto lopie maturi Ɣaa ndu si Ɣaa aaɖi wũ ɔte Israel kaɖe.”

32Yohanes ɔɣɛ i ɔ̃ iso ana sɔ, “Lonya Ɣaa Siwarã ɔso lɛ ilɔpɔ sibɔrɛ i Kato siba siasɛ wũ iso. 33Loiɣe wũ loɖegu katɔ̃, ɣɛɛ Ɣaa gɔ lopia me sɔ lopie maturi ndu ɔɣere me sɔ, ‘Ngɔ iso aanya wũ Siwarã ɔso siba siasia ne, ɔ̃ nɖe ngɔ loapie maturi Siwarã Bielea ne.’ 34Lonya iba ngbɔ, ne ɔso loto loɣere mi sɔ ɔ̃ nɖe Ɣaa Ɔbi ne.”

Yesu Ɔkpere Marasuãdze Ɖeakatɔ̃.

35Kaɖesɛ̃a gɔ Yohanes gu ɔ̃ marasuãdze inyɔ ɣɛ 36fiɛ ɔnya Yesu to ɔfe ne, ɔɣɛ sɔ, “Minyɔ, Ɣaa Sɛrɛrerɔ̃ Ibi mmɔ!”

37Marasuãdze inyɔ magbe ɔnɔ nnɛ i Yohanes ɔɣɛ, ne ɔso marui masiai Yesu.

38Gɔ Yesu ɔpɛ ɔfiniki fiɛ ɔnya sɔ masiai wũ ne, ɔkarɛ ma sɔ, “Be mito mibie?”

Matã wũ mmuai sɔ, “Rabi,” gɔ karɔ̃ nɖe, Ratedze, “Botã-ɔ iti i lɛ isɛ asi?”

39Ɔɣere ma sɔ, “Miba mianyɔ.”

Ɔwi gɔmɔ ame ne, ka ito isɛ kutsuɛ iɖɔwũ ina ame, ne ɔso masiai wũ masɛ maawe i ɔ̃ kɔrɛ kutsuɛ gɔmɔ ɔɖuɖu.

40Marasuãdze inyɔ ma lonɔ nnɛ i Yohanes ɔɣɛ fiɛ masiai Yesu mmɔ ɔwɛ̃ nɖe Andrea, Simon Petro ɔnyiibi. 41Ira ɖeakatɔ̃ nɛ ɔbara nɖe sɔ ɔnyɔnyɔ ɔ̃ ɔnyiibi Simon. Gɔ ɔnya wũ ne, ɔɣere wũ sɔ, “Boɔnya Mesia,” gɔ karɔ̃ nɖe Kristo ngɔ masɔla nnɔĩ. 42Andrea ɔkɔ Simon ɔkɛlɛgu Yesu kɔrɛ.

Gɔ Yesu ɔnya wũ ne, ɔnyɔ wũ totoroo ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ nɖe Yohanes ɔbi Simon ne, ɣɛɛ ita i kiniɔ ne, maarɔ-ɔ sɔ Kefas,” ɣee Petro, gɔ karɔ̃ nɖe ita siare.

Yesu Ɔkpere Filipo Gu Nataniel.

43Kaɖesɛ̃a ne, Yesu ɔbara adzuni sɔ ɔ̃akɛlɛ Galilea karɔ̃ iso. Gɔ ɔsɛ i ɔri ne, ɔnya ɔwɛ̃ gɔ marɔ Filipo, ne ɔɣere wũ sɔ, “Siai me.”

44Filipo ana ne, Betsaida gɔ nɖe Andrea gu Petro mɛrɛ̃ ɔmagɛ̃ ame iɖe ɔbɔrɛ. 45Ne kama ne, Filipo ɔsɛ ɔ̃ɔnya Nataniel, ɔɣere wũ sɔ, “Boɔnya ngɔ iso i Mose gu Ɣaa kanyamaɖidze ɔtsɛrɛ ara masegu i Ɔko Sekelea ame. Ɔ̃ nɖe Yosef ɔbi Yesu gɔ lobɔrɛ i Nasaret ne.”

46Nataniel ɔkarɛ wũ sɔ, “Akuã! Ira sɛɛ iwɛ̃ aawo ɔbɔrɛ i Nasaret?”

Filipo ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ ba nyɔ kere!”

47Gɔ Yesu ɔnya Nataniel sɛ ɔto ɔba ɔ̃ kɔrɛ ne, ɔɣɛ sɔ, “Israelse mɔmɔ gɔ iso i sila kusiwɛ̃ na i ngbe ne!”

48Nataniel ɔkarɛ wũ sɔ, “Nda abara fiɛ atsue ɔturi gɔ igbã loɖe?”

Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Lonya-ɔ i kubo kayirinɔ fiɛ Filipo aakpere-ɔ.”

49Nataniel ɔɣere wũ sɔ, “Rabi, Ɣaa Ɔbi aɖe. Fɔ nɖe Israel Igara ne.”

50Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Be! Ɔɔfɔ aɖe alasɔ loɣere-ɔ sɔ lonya-ɔ i kubo kayirinɔ? Ato aanya ara wa lomɔ aɖo nwagbe!” 51Ne ɔɣere ma sɔ, “Gbagbaã ne, mito mianya kato ɔbusi minya Ɣaa makpabo to maya maso i mme, Ɔturi Awune Ɔbi, iso.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index