Formulaire de recherche

Actes 4:32

Cér̂é Vi Wii Pâr̂â Nékwêêr̂ê-Ré Na Pâi Pa Tâ Néwèi

32Aè rhau cér̂é wânii pa pôr̂ô yéyé pa tâ néwèi, wè na rhaaxâ r̂ö na wêê nénââ mâ ko-r̂é. Aè na da êr̂ê na dèxâ kâmö rai-r̂é, êr̂ê, na dè ki-e rhar̂i na ö kââ-ré na dè wii yè-è, aè na dè rhau pâr̂i-r̂é röi wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index