Formulaire de recherche

1 Thessaloniciens 1:9

9Wè cér̂é rhau vi yëi, na cér̂é vi êr̂ê-ve, nô né ké dö cëi-vé e xe-ve, mâ cér̂é vi yëi bar̂ee nô né ké virai xe-ve pâr̂â bâô kaxoo-é, cè gëve pugèwè-ve wa Bâô ka mör̂u mâ avâr̂i, mâ cè ke-ve kâmö yar̂i xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index