Formulaire de recherche

Rom 7

Sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgufe

1Wandafɨ mamɨ, ro haponda nɨnɨ hoafɨyo hoafɨmbo sa heheamboayahɨ nda, se fɨfɨrɨhimboanei sapo seana muŋguambo hɨfɨnɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ra fɨfɨrɨhi hehimbo wambo. Nindou ai yaŋgɨrɨ nüŋguambe yaŋgɨr-ane ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai ahambo hɨfandɨrɨrɨ arandɨ. Ŋga nindou ai yifɨnduwanɨ, ahɨnümbo hohoanɨmo ranai ana ŋgɨrɨ asükaindo ahambo hɨfandɨndɨrɨ. 2Mamɨ moatükunɨ yahurai-ane, nɨmorehɨ mamɨ ai ahandɨ nindowenihɨ anüŋgu ana, ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai ahambo ahandɨ nindowenihɨ ra-dɨbo kɨkɨhɨramɨndoanɨ ai moanɨ ahandɨ nindowenihɨ-dɨbo yaŋgɨrɨ nɨŋgomboane. Ŋga asu ahandɨ nindowenihɨ ai yɨfayu ana, asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo nindowenihɨ ahandɨ ranɨ-dɨbo kɨkɨhɨmaramɨndo ranai ranɨ hohoanɨmo ranambeahɨndɨ hɨnɨŋgɨreamboane. 3Ahandɨ nindowenihɨ nüŋguanɨ nindowenihɨ ŋgorü-dɨboefeyo ana, nɨmorehɨ ranahambo nindowenihɨ bɨrabɨrɨyo-randeimb-ane mbɨsei. Ŋga asu ahandɨ nindowenihɨ ranai yɨfɨyuwanɨ, nɨmorehɨ ranai nindowenihɨ ŋgorü aserɨmɨndo ana, ai nindowenihɨ bɨrabɨrɨyohɨ-yopoanɨ, sapo ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranambeahɨndɨ hɨnɨŋgɨre tüküfe hayambo wambo. 4Wandafɨ mamɨ, mare yahurai hohoanɨmo-ane sɨheimbo-so amboanɨ eŋgorondürɨ. Seana Krais-babɨdɨ nɨboadei hehi asu ranɨmbo-hünda ai-babɨdɨ yɨfɨmayei nou. Ranɨnambo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sɨheimbo moai kɨkɨhɨra-mündündürɨ. Ranɨmbo wambo asu se hapondanɨ ana nindowenihɨ ŋgorü sahorɨmɨndeimbo nahurai-anei sapo God ai yɨfɨhündɨ botɨmareir-ane sɨhɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo ra süŋgufembohünda. 5Ŋga horombo sɨhɨrɨ wamɨndafɨ hohoanɨmo ranambe nɨmboefambeyo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranai sɨhefɨ findɨ moaruwai hohoaŋɨ hohoanɨmo botɨreamuna asu sɨhɨrɨ ranɨnambo moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨ aho ra rarɨhu marɨhundɨ. Asu hohoanɨmo ra yɨfɨ hohoanɨmo yaŋgɨr-ane yare marandɨ. 6Ŋga asu hapondanambe ana sɨhɨrɨ yɨfɨyefɨ mburɨhumbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo kɨkɨhamɨndɨmunɨ manɨŋgo ranambeahɨndɨ hɨnɨŋgɨ-rɨhumboanefɨ. Ranɨmboane asu hapondanɨ ana sɨhɨrɨ moai wamɨndafɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo sürü paru masɨhoemo ranɨ-süŋgurɨhu ratüpurɨyefɨ, ŋga sɨhɨrɨ Yifiafɨndɨ-mayo sɨmborɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgurɨhu ratüpurɨyefɨ arɨhundɨ.

Moaruwai hohoanɨmo ai sɨhefɨmbo moaruwaimbo-mareamunɨ

7Asu ranɨmbo sɨhɨrɨ nüŋgumambɨsefa? Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra moaruwai hohoanɨmoyo? Ranana ai wanɨ! Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranaiyo wambo moaruwai hohoanɨmo ranahambo hoafɨyowohü nafuimendɨra ro fɨfɨrɨmarɨheandɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra yahurai-ane: Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hoafɨyowohüya, se nindou ŋgoründɨ napo hohoaŋɨ-ndowamboyafɨ, hoafɨ ra nafuiyondɨrɨhü hoafɨyondɨrɨ-koatembe-mbonana, asu ro ŋgɨrɨ nindou ŋgoründɨ napo hohoaŋɨfe hohoanɨmo ranahambo fɨfɨrɨheandɨ. 8Ŋga moaruwai hohoanɨmo ranaiyo ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ ranɨ süŋgu nafɨ ranahambo kokofoare semɨndɨ haya asu ai wandɨ ŋgusüfoambe mamɨkarambo hohoaŋɨfeimbɨ hohoanɨmo ranahambo botɨre marandɨ. Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai yaŋgorɨkoate-mbembonana, asu moaruwai hohoanɨmo ranai ŋgɨrɨ ŋgɨnɨndɨyo. 9Horombo ana ro ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrɨfekoate-yahambe yaŋgɨrɨ aboedɨ manɨmboahɨ. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ ranai tüküfihüyo wambo-so, moaruwai hohoanɨmo ranai yaŋgɨrɨ botɨfe manɨŋgowa asu ro yɨfɨyambo nahuraimayahɨ. 10Asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai nindou yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo saimbo ra nɨmɨndühɨyo, ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu moai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo sai-randɨ, ŋga sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgu yɨfɨndafɨ yaho marandɨ. 11Ŋga moaruwai hohoanɨmo ranai ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ ranɨ-süŋgu ahambo kokofoare masemɨndo ranahandamboyo hoafɨ ranai wambo yirɨmo-marandɨra asu ro ranɨ-süŋgumarɨheanda wambo moaruwai hohoanɨmo ranai hɨfokoa-mareandɨra ro yɨfɨyambo nahuraimayahɨ.

12Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranai ana Godɨndɨ-mayo-ane. Asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ ranai-amboanɨ Godɨndɨ-mayo wambo mbumundɨyo haya aboed-ane. 13Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo aboedɨ ranai wambo ramareandɨra ro yɨfɨyahai? Ai ra wanɨ! Ŋga moaruwai hohoanɨmo aboedɨ moatükunɨ süŋgu ramareandɨra yɨfɨmayahɨ. Asu ranɨnambo moaruwai hohoanɨmo ai moaruwai hamɨndɨ moatükun-ane ra weindahɨmefeyo. Ranɨmboane asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu sɨhɨrɨ ndondɨhu fɨfɨrɨndɨhumboane, moaruwai hohoanɨmo ranana ai muŋguna moaruwai hamɨndɨ moatükun-ane.

Moaruwai hohoanɨmo ai sɨhefɨ hohoanɨmo ranahambo kɨkɨhamɨ-ndɨmboane

14Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana Godɨndɨ moatükun-ane. Ŋga asu roana sümbuyo-randeimbɨ fiambeahɨndɨ nindou-anahɨ. Rananahɨ asu moaruwai hohoanɨmo ahandɨ hoarehɨ nɨmboamboyahɨ ahandɨ moanɨ ratüpurɨya-rɨhandeimbɨ-mayahɨ. 15Roana ratüpurayahɨ ranahambo fɨfɨrɨheandühɨ-yahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ro hohoanɨmo refembo yifirayahɨ ra moai rarɨhe rɨhandɨ. Ŋga hohoanɨmo yiboarukoayahɨ ra asu ro rarɨhe rɨhandühanahɨ. 16Nɨne-moatükunɨ ro refembo yɨboarukoayahɨ ra rawarɨheandɨ. Asu ro rarɨhe hoafɨyahühɨya, ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana anɨhondü aboed-ane sa arɨhandɨ. 17Asu ro ranɨ-moatükunɨ ratüpurɨya arɨhandɨ ranana wandɨ-hoarɨyahɨpoanɨ. Ŋga moaruwai hohoanɨmo wandɨ fiambe amaro ranai-ane moaruwai ranɨ hohoanɨmoyo arandɨ. 18Ro fɨfɨrɨheamboanahɨ, wandɨ fiambe ana aboedɨ hohoanɨmo moai nɨmaro, sapo wandɨ wamɨndafɨ hohoanɨmo moaruwai ranambeahɨndɨ wamboanahɨ asahɨ. Ŋga ro aboedɨ hohoanɨmo ra refembo sa hehea hohoanɨmo-yahühanahɨsɨ, ŋga asu ro ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ra randɨheandɨ. 19Ro aboedɨ mbumundɨ ratüpurɨ refembo sahehea hohoanɨmoayahɨ ranana asu ro ŋgɨrɨ randɨheandɨ. Ŋga asu nɨne moaruwai fɨfanɨŋgarimbɨ hohoanɨmo ratüpurɨ ro refembo moei-asahɨ ranane rarɨhe arɨhandɨ. 20Ro moei saheimbɨ hohoanɨmo rawarɨheandɨ ana, ro wandɨhoarɨ-yahɨpoanɨ ranɨ-moatükunɨ ra rawarɨheandɨ, ŋga wanɨ. Ŋga sapo moaruwai hohoanɨmo wandɨ fiambe amaro ranai-ane wambo yaro yahoanɨ rawarɨheandɨ.

21Ranane asu ro hoeirɨheandanɨ nɨne hohoanɨmo aboedɨ ra refembo sa heheamboyahanɨ, asu fɨfanɨŋgarimbɨ, moaruwai hohoanɨmo amaro ra aboedɨ hohoanɨmo ranahambo semɨndɨ gɨgɨranambore arandɨ. 22Wandɨ hohoanɨmo ragu asaŋgoro ranai ana Godɨndɨ hohoanɨmo ranɨmbo yaŋgɨr-ane süŋgufembo hohoanɨmoya habodarɨhandɨ. 23Ŋga asu ro hoeirɨheandanɨ hohoanɨmo ŋgorü wandɨ fiambe amaro asu ŋgorü hohoanɨmo ranai wandɨ fiambe ragu asaŋgoro ranɨ-dɨbo sɨmborɨ-sɨmborɨyafe arɨnandɨ. Ranane asu wandɨ fiambe moaruwai hohoanɨmo amaro ranahandɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranai wambo kɨkɨhamɨndɨndɨrɨ anɨŋgo. 24Roana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨkoate nindou hamɨnd-anahɨ! Nindou dɨdai wambo yɨfɨmbo hohoanɨmo ranambeahɨndɨ aboedambo-mandeandɨra? 25Godɨmbo hɨhɨfarɨhünɨ. Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu ai wambo aboedambo-ndeandɨrɨmbui! Asu ndanana moanɨ wandɨ hohoanɨmo-ane: Roana yaŋgɨrɨ Godɨndɨ hohoanɨmo ranɨ hoarehɨ anɨmboahɨ, ŋga asu wandɨ wamɨndafɨ hohoanɨmo ranai moaruwai hohoanɨmo ranahandɨ hoarehɨ nɨŋgombo ahandɨ hohoanɨmo ratüpurɨyo ho arandɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index