Formulaire de recherche

Ruk 21

Nɨmorehɨ kai napo-koate ai Godɨmbohünda kakɨ masɨhendɨ

(Mak 12:41-44)

1Sisas ai nɨmarü hɨmboapoyuane, nindou napo afɨndeimbɨ ranai hei Godɨndɨ worɨ ranahandɨ hɨpɨrambe kakɨ mafoarɨhindɨ. 2Ranɨyo asu nɨmorehɨ kai napo-koate ranai hamburɨ kakɨ yimbu hɨpɨrɨ ranambe mafoareanda hoeimareandɨ. 3Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ nda hoafayahapurɨ, nɨmorehɨ kai napo-koate masɨhendɨ ranai nindou napo afɨndeimbɨ masɨhehindɨ ranahambo ŋgasünde-amboane. 4Nindou napo afɨndeimbɨ masɨhehindɨ ranana akɨdouyo masɨhehindɨ, ŋga ahei adükarɨ ana mbeŋgorɨndürɨ. Ŋga nɨmorehɨ kai ndanana akɨdou meŋgoro ra masɨhendɨ,” mehu.

Sisas ai Godɨndɨ worɨ bɨrɨboemboe mehu

(Matyu 24:1-2; Mak 13:1-2)

5Sisasɨmbo süŋgrurü-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ranai Godɨndɨ worɨ ranahambo nɨmoei aboedɨnamboyo asu Godɨmbo saimbo moatükunɨnambo yihururu marundɨ ranahambo wataporɨmbomarundɨ. Ŋga asu Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, 6“Ro sɨhamumbo hoafayahapurɨ, ndanɨ moatükunɨ hoeiarundɨ nda mamɨ sɨmboanɨ ŋgɨrɨ nɨmoei mamamboanɨ ŋgoründɨwamɨ naŋgo, ŋga ai hɨfɨtɨreboai pütapɨndɨmboe,” mehu.

Sisas ai tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükündɨfemboe, mehu

(Matyu 24:3-14; Mak 13:3-13)

7Asu ai düduyafundühɨ yahomoya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, ranɨ-moatükunɨ ra nüŋgu-sɨmboanɨ tükümandɨfea? Nɨnɨ boatei tükümandɨfe ranɨ-moatükunɨ tüküfemboayo ranahambo nafuimboa?” mehomo. 8Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se hɨbadümbo, ŋga nindou ai mamɨ sɨmboanɨ sɨhamumbo tɨkai hoafɨndɨmboemo. Nindou afɨndɨ ai ŋgomo wandɨ ndürɨ dükandundühɨ anɨmboya, ‘Ro rananahɨ nda,’ asu ‘Ndearambo ranɨ-moatükunɨ ra tüküfemboane,’ mbɨsɨmboemo, ŋga se yowanɨ ahamundɨ süŋgufepoanɨ. 9Asu se ŋgorü hɨfɨhündɨ nindou yifiaremo hoafɨ, asu ŋogrü ŋgoafɨhündɨ yifiaremo hoafɨ ra hɨmborɨndeihɨ yɨhɨmbondeimboyei. Ŋga sapo ranɨ-moatükunɨ boatei tükündɨfemboe, ŋga bɨdɨfɨranambo si ana ŋgɨrɨ nɨmai tükündɨfeyo,” mehu.

10Ranɨyo aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Ŋgorü hɨfɨhündɨ ai ŋgorü hɨfɨhündɨ babɨdɨmbo yifiarɨndɨmboemo asu ŋgorü adükarɨ bogorɨndɨ nendɨ ai ŋgorü adükarɨ bogorɨndɨ nendɨ babɨdɨmbo yifiarɨndɨmboe. 11Hɨfɨhe afɨndɨ hamɨndɨ tükündɨfehü asu ŋgorügoanɨnɨ sesɨkoate-ndeihɨ wembombondei asu aŋgünɨhaindei raraondɨhümboyei. Asu sünambe ranɨ-poanɨmbo yɨhɨmboeimbɨ moatükunɨ bɨdɨfɨranambo si tüküfemboayo ra nafuimbohünda tükündɨfeyoanɨ se yɨhɨmbondeimboyei. 12Ŋga ranɨ-moatükunɨ ranai tüküfekoate-yoambe anɨmbo se wambo anɨhondümbo-arɨhindɨrɨ ranɨmbo-hünda nindou ai sɨheimbo kɨkɨhɨndümondürɨ houmbo moaruwaimbo-ndundürɨmboemo. Rananɨmbo rotu worambe papɨ-hoafɨndundürɨ mbundümbo karabusɨ-ndundürɨmboemo. Asu ndowandümondürɨ ŋgomo adükarɨ bogorɨ asu gafmanɨ-yomondɨ hɨmboahü papɨ-hoafɨndundürɨmboemo. 13Refeambe anɨmbo sɨheimbo aboedɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-yombo nafɨ yagodɨmboe. 14Ranɨmboane se afɨndɨ hohoanɨmondeihɨya, ro nɨnɨ hoafɨ hoafɨmandefɨ mbɨseimboyei. 15Nɨmboe sapo ro wandɨhoarɨ anɨmbo sɨhei hohoanɨmoambe horɨndɨheandühɨ ndorɨhoeimbɨ fɨfɨrɨfe ndahandüranɨ se hoafayei ra nindou ŋgorü ai-amboanɨ ŋgɨrɨ gogonɨmbondɨhendühɨ moaruwaimbo-ndeandɨ. 16Sɨheimbo sɨhei boagɨrɨ, amoŋgo-mamɨ, akohoandɨ, rehɨmamɨ, mamɨsɨrɨ, ŋgunindɨ rananɨmbo hürütümbɨ nindouyei warɨhündɨhindürɨmboyei. Rananɨmbo seambeahɨndɨ bɨdɨfɨrɨ ana hɨfokoandundürɨmboemo. 17Muŋguambo nindou ai sɨhamumbo moaruwaimbo-ndɨhindürɨmboyei, sapo se wambo anɨhondümbo-arɨhindɨrɨ ranɨmbo-hünda. 18-19Ŋga sɨhei mbɨrɨnaŋɨ mamɨ ra ŋgɨrɨ fɨndɨhoaiyo. Se ŋgɨnɨndɨ anɨboadei anɨmbo se yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hondü ndahümündimboyei. Rananɨmbo sɨhamundɨ fimbo fandɨhepurɨmboe sɨhamundɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ranahambo,” mehu.

Sisas ai Serusaremɨmbo moaruwaimbo-ndɨfemboe mehu

(Matyu 24:15-21; Mak 13:14-19)

20Sisas yahuya, “Se hoeirɨhindanɨ ami ai sɨnɨmo Serusarem ŋgoafɨ ra worarɨ wakarundɨ ana, se fɨfɨrɨndɨhindɨ Serusarem ai ndeara moaruwaimbo akɨmane. 21Rananɨmbo nindou dɨdɨyei Sudia ŋgoafɨhü amarei se feboehi hehi hɨfɨ wafuana gagüsi asu Serusarem ŋgoafɨhü amarei se ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi ŋgorünɨ ŋgei, asu ŋgorü hɨfɨhü anɨmboei se yowanɨ Serusarem ŋgoafɨnambo hopoanɨ. 22Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo God ai tɨŋɨrɨfo masahündürɨ ranaheimbo sɨmborɨ moaruwaimbo-ndearümbui, rananɨmbo muŋgu-moatükunɨ Bukambe hoafɨmayo ra anɨhondü tükündɨfemboe. 23Ranɨ-sɨmboanɨ ana nɨmorehɨ warandühumbɨ asu nɨmorɨ kehureimbɨ ana hɨpoanɨhɨmboeimbou-anei. Sapo ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo hɨfɨ ndanɨhü nɨmborɨ afɨndɨ tükündɨfehü asu Godɨndɨ moaruwaimbofe ra nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheiwamɨ pɨndɨmboe. 24Rananɨmbo harɨ nendɨ ai dɨdɨmo nindou bɨdɨfɨrambo hɨfokoakondundürühɨ asu bɨdɨfɨrambo karabus nindoumbo-ndundürɨ muŋguambo hɨfɨna ndowandoümondürɨ ŋgomboemo. Rananɨmbo ahei ndɨfo ranai Serusarem ŋgoafɨ ra pühɨndei nɨmandi ŋgeimbo God ai aheimbo hɨfandɨmbo hoafɨmayu süŋgu tükündɨfemboe,” mehu.

Nindou Hondü ai kudümbui

(Matyu 24:29-31; Mak 13:24-27)

25Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ranɨ-sɨmboanɨ ana ranɨ-poanɨmbo wosɨhoaforɨ moatükunɨ hüfɨhamɨndɨ, amoamo asu mupui ranɨfihɨ tükündɨfemboe. Asu hɨfɨnɨ sɨrɨwara ranai afɨndɨ-afɨndɨndowohü mbundo pɨndo ndandanɨ nindou ai afɨndɨ hohoanɨmondeihɨ yɨhɨmbondeimboyei. 26Nindou afɨndɨ ranai hɨfɨ ndanɨhü nɨnɨ-moatükunɨyo tüküfemboayo ranahambo hɨmbondeihɨ yɨhɨmbombo hɨmboarɨ wuwurɨndearümboe. Nɨmboe sapo muŋguambo ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ sünambe ranai-amboanɨ fɨfɨmɨndɨmboembohünda. 27Rananɨmbo nindou ai hoeindɨhoranɨ Nindou Hondü ranai mburɨŋgai wamɨ nɨmandü haya ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ŋgɨnɨndɨ ranɨ kapeihü kudümbui. 28Ranɨ-moatükunɨ ranai hapoadümbo tüküfembo mbɨsɨ haya tükündɨfeyoanɨ botɨndahi nɨmboeimbo mbɨro botɨndɨhindɨ sapo God ai sɨheimbo aboedambo-fembo ra ndeara tüküfembo yaŋgɨrane,” mehu.

Süfurɨ nɨmɨndɨ ranahambo se türɨboadɨhindɨ

(Matyu 24:32-35; Mak 13:28-31)

29Sisas ai kafoefe hoafɨ mamɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se süfurɨ nɨmɨnd-ane asu amurɨ nɨmɨ ranamboanɨ hoeindundɨ. 30Sapo se hoeirundanɨ nɨmɨ ranai hoaihoai sɨmborɨ bokarɨ arandɨ ana, se fɨfɨrɨndundɨ ai ndeara hoembo yahomboane. 31Mamɨ yahuraiane sapo se hoeindundanɨ ranɨ-moatükunɨ tükefeyo ra se fɨfɨrndundɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra ndeara tüküfembo yaŋgɨr-ane. 32Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ, ŋga se fɨfɨrɨndundɨ nindou hapondanɨ anɨmboei ranai yɨfɨkoate-yeiambe anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboe. 33Hɨfɨ sünü ana awarɨndɨhoemboe, ŋga wandɨ hoafɨ ana ŋgɨrɨ awarɨndɨhoeyo,” mehu.

Sisasɨmbo süŋgrurü-rundeimbɨ ai hɨbadümbo

34-35Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se hɨbadümbo! Se muŋguambo sesesɨndɨmo asu bia ndɨmɨndɨmo houmbo mamɨkarɨ hohoanɨmondɨmo asu findɨ moatükunɨ ranɨmbo afɨndɨ hohoanɨmondɨmo ndümboemo. Ranɨ-moatükunɨ ranai sɨhamumbo andürambe nɨnɨhondɨ pɨrayo nou yahurai anɨmbo randeapurɨmboe. 36Se muŋguambo si hɨbadü nɨŋgomombo Godɨmbo dɨdɨbafɨndafu ndundɨ. Tɨŋɨrɨfo tükefeyo ra ŋgɨnɨndɨ nɨŋgo hombohünda asu Nindou Hondündɨ hɨmboarühɨ tüküfembohünda ranɨmbo dɨdɨbafɨndafundɨ,” mehu. 37Sisas ai muŋguambo si Godɨndɨ worɨ ranambe nindou yamundeandürɨ hu asu nɨmbokoanɨ hafu Orif Hɨfɨ Wafuambe apu marandɨ. 38Asu nindou ranai siambe hondü Sisasɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbohünda Godɨndɨ worɨna hei marɨhündɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index