Formulaire de recherche

أَعْمَالْ 26

بُولُسْ يَاقِفْ قُدَّامْ المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ

1وْقَالْ أَغْرِيبَاسْ لْبُولُسْ: «أَحْنَا نِسْمْحُولِكْ بَاشْ ادَّافِعْ عْلَى رُوحِكْ.» يَاخِي شَارْ بُولُسْ بْيِدُّو وِبْدَا يْدَافِعْ وْقَالْ: 2«يَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ آنَا فَرْحَانْ الِّي نْدَافِعْ عْلَى رُوحِي فِي حَضْرْتِكْ وِنْرُدْ عْلَى التُّهَمْ الِّي تِهْمُونِي بِيهَا اليْهُودْ. 3وْبِالأَخَصْ الِّي إِنْتِ تَعْرِفْ بِالقْدَا العِبَادَاتْ مْتَاعْهُمْ وْنِقَاشَاتْهُمْ وْآنَا نُطْلُبْ مِنِّكْ بَاشْ تِسْمَعْنِي وِتْوَسِّعْ بَالِكْ مْعَايَا.

4اليْهُودْ الكُلْ يَعْرْفُوا سِيرْتِي مِالأُوِّلْ وْآنَا عِشْتْ فِي وُسْطْ شَعْبِي مِلِّي كُنْتْ صْغِيرْ فِي أُورْشَلِيمْ. 5وْمَادَامْهُمْ يَعْرْفُونِي مِالأُوِّلْ، لُوكَانْ حَبُّوا رَاهُمْ شِهْدُوا الِّي آنَا فَرِّيسِي تَابِعْ لأَكْثِرْ فِرْقَة مِتْشَدَدَة وِصْعِيبَة فِي الدِّينْ مْتَاعْنَا. 6وْآنَا اليُومْ قَاعِدْ يِتْحْكَمْ عْلِيَّ عْلَى خَاطِرْنِي عِنْدِي أَمَلْ انُّو اللهْ بَاشْ يْتَمِّمْ الشَّيْء الِّي وْعِدْ بِيهْ جْدُودْنَا. 7وِالعْرُوشَاتْ الأَثْنَاشْ مْتَاعْ شَعْبْنَا مَازَالُوا يْدَاوْمُوا عْلَى العِبَادَة لِيلْ مْعَ نْهَارْ وْعِنْدْهُمْ أَمَلْ انُّو الوَعْدْ هَاذَا بَاشْ يْتِمْ وْبِسْبَبْ الأَمَلْ هَاذَا، يَا سِيدْنَا المَلِكْ، اليْهُودْ قَاعْدِينْ يِتْهْمُوا فِيَّ. 8عْلاَشْ مَا تْصَدّْقُوشْ الِّي اللهْ يْقَوِّمْ المُوتَي؟

9آنَا كَانْ مَاشِي فِي بَالِي الِّي يِلْزِمْنِي نَعْمِلْ الِّي نِقْدِرْ عْلِيهْ بَاشْ نْقَاوِمْ إِسْمْ يَسُوعْ النَّاصْرِي. 10وِعْمَلْتْ الشَّيْء هَاذَا فِي أُورْشَلِيمْ وْحَطِّيتْ بَرْشَة مُؤْمْنِينْ فِي الحَبْسْ بَعْدْ مَا خْذِيتْ الإِذْنْ مِنْ عِنْدْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، وْكُنْتْ دِيمَا مْوَافِقْ وَقْتِلِّي المَجْلِسْ يُحْكُمْ عْلِيهُمْ بِالإِعْدَامْ. 11وْعَذِّبْتْهُمْ بَرْشَة فِي المَجَامِعْ وِجْبَرْتْهُمْ بَاشْ يَكْفْرُوا، وُوْصُلْتْ نَحْقِدْ عْلِيهُمْ لْدَرْجِةْ انِّي وَلِّيتْ نْتَبِّعْ فِيهُمْ فِي المُدُنْ الِّي البَرَّا مِالبْلاَدْ.»

بُولُسْ يَحْكِي عْلَى رُوحُو كِيفَاشْ وَلَّى مَسِيحِي

(‏22‏:‏6‏-16؛ ‏9‏:‏1‏-19)

12«وِمْشِيتْ لِمْدِينِةْ دِمَشْقْ بَعْدْ مَا خْذِيتْ الإِذْنْ مِنْ عِنْدْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ. 13يَاخِي وْآنَا فِي الطْرِيقْ مْعَ وَقْتْ الظُّهْرْ، يَا سِيدْنَا المَلِكْ، شُفْتْ نُورْ مِالسْمَاء، أَقْوَى مِنْ نُورْ الشَّمْسْ، ضْوَى عْلِيَّ وْعَلِّي مْعَايَا. 14يَاخِي طُحْنَا الكُلْنَا عْلَى الأَرْضْ وِسْمَعْتْ صُوتْ يْنَادِيلِي بِاللُّغَة العِبْرِيَّة وْقَالْ: "شَاوُلْ! شَاوُلْ! عْلاَشْ تِضْطَهِدْ فِيَّ؟ صْعِيبْ عْلِيكْ بَاشْ تْجِي ضِدِّي!" 15وِسْإِلْتْ: "شْكُونْ إِنْتِ يَا سِيدِي؟" يَاخِي جَاوِبْنِي الرَّبْ: "آنَا يَسُوعْ الِّي إِنْتِ قَاعِدْ تِضْطَهِدْ فِيهْ. 16قُومْ آقِفْ عْلَى رِجْلِيكْ، آنَا ظْهُرْتْلِكْ بَاشْ نْرُدِّكْ خَادِمْ لِيَّ وْشَاهِدْ بِالرُّؤْيَا الِّي تْشُوفْ فِيَّ بِيهَا تَوَّا وْبِالرُّؤْيَاتْ الِّي بَاشْ تْشُوفْنِي فِيهُمْ مِنْ بَعْدْ. 17وْبِشْ انَّجِّيكْ مِنْ شَعْبِكْ وْمِالأُمَمْ الِّي بَاشْ نَبْعْثِكْ لِيهُمْ تَوَّا. 18وْبِشْ تْحِلِّلْهُمْ عِينِيهُمْ وْيَرْجْعُوا مِالظْلاَمْ لِلنُّورْ، وْمِنْ حُكْمْ الشِّيطَانْ لْحُكْمْ اللهْ وِذْنُوبْهُمْ تِتْغْفِرْ ويَاخْذُوا نْصِيبْ بِينْ الِّي تْقَدّْسُوا كِإِمّْنُوا بِيَّ."»

بُولُسْ يَحْكِي عْلَى خِدْمْتُو

19«وْمِنْ الوَقْتْ هَاذَاكَا، يَا سِيدْنَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ، الرُّؤْيَا الِّي مِالسْمَاءْ هَاذِيكَا مَا تْعَاوْدِتْشْ مَرَّة أُخْرَى. 20فِي الأُوِّلْ بَشِّرْتْ أَهْلْ دِمَشْقْ وْمِنْ بَعْدْ أَهْلْ أُورْشَلِيمْ وْجِيهِةْ اليَهُودِيَّة الكُلْ وِالشْعُوبْ الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ وِدْعِيتْهُمْ بَاشْ يْتُوبُوا وْيَرْجْعُوا للهْ وْيَعْمْلُوا أَعْمَالْ تْوَرِّي الِّي هُومَا تَابُوا. 21وْبِسْبَبْ التَّبْشِيرْ شَدُّونِي اليْهُودْ فِي الهَيْكِلْ وْحَبُّوا يُقْتْلُونِي. 22آمَا اللهْ حْفَظْنِي حَتَّى لِليُومْ هَاذَا، وِبْعَوْنْ اللهْ نَاقِفْ قُدَّامْ الصْغِيرْ وِالكْبِيرْ وْنِشْهِدْلُو وْمَا نْخَالِفْشْ الشَّيْء الِّي تْنَبَّأْ بِيهْ مُوسَى وِالأَنْبِيَاءْ. 23الِّي المَسِيحْ بَاشْ يِتْعَذِّبْ وِيْكُونْ أَوِّلْ وَاحِدْ يْقُومْ مِنْ بِينْ المُوتَي. وِيْبَشِّرْ شَعْبْنَا وِالشْعُوبْ الأُخْرَى بِالنُّورْ.»

بُولُسْ يِدْعِي أَغْرِيبَاسْ بَاشْ يِمِّنْ

24وَقْتِلِّي وْصُلْ بُولُسْ فِي كْلاَمُو لِلحَاجَة هَاذِي قَصْ عْلِيهْ فَسْتُوسْ وْقَالْ بْصُوتْ عَالِي: «إِنْتِ هْبِلْتْ يَا بُولُسْ! كَثْرِةْ العِلْمْ الِّي عِنْدِكْ هَبّْلِتِّكْ!» 25يَاخِي قَالْ بُولُسْ: «مَانِيشْ مَهْبُولْ يَا حَضْرِتْ الحَاكِمْ فَسْتُوسْ. آنَا نْقُولْ فِي كْلاَمْ الحَقْ وِالصْوَابْ. 26وِالمَلِكْ الِّي آنَا نْكَلِّمْ فِيهْ تَوَّا، بْصَرَاحَة يَعْرِفْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ الِّي آنَا قَاعِدْ نْقُولْ فِيهُمْ، وْآنَا مِتْأَكِّدْ الِّي مَا يِتْخَبَّى عْلِيهْ حَتَّى شَيْء عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا تْعَمْلُوشْ فِي الظْلاَمْ. 27يَا سِيدْنَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ، إِنْتِ تْصَدِّقْ كْلاَمْ الأَنْبِيَاءْ؟ آنَا نَعْرِفْ الِّي إِنْتِ تْصَدّْقُو.» 28جَاوِبْ أَغْرِيبَاسْ بُولُسْ: «شْوَيَّة آخَرْ تَقْنِعْنِي وِتْرُدّْنِي مَسِيحِي؟» 29قَالْ بُولُسْ: «شْوَيَّة وِلاَّ بَرْشَة آنَا رَانِي نْصَلِّي للهْ عْلَى خَاطْرِكْ إِنْتِ وِالحَاضْرِينْ هْنَا الكُلْهُمْ، بَاشْ تْوَلِّيوْا كِيفِي، آمَا مِنْ غِيرْ مَا تِتْرُبْطُوا بِالسْلاَسِلْ.»

30وْبَعْدْ هَاذَا قَامْ المَلِكْ وِالحَاكِمْ وْبَرْنِيكِي وِالحَاضْرِينْ. 31وْخَرْجُوا مِالقَاعَة وْهُومَا يْقُولُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا مَا عْمَلْشْ حَاجَة يِسْتْحَقْ عْلِيهَا المُوتْ وِلاَّ الحَبْسْ.» 32وْقَالْ أَغْرِيبَاسْ لْفَسْتُوسْ: «لُوكَانْ مَا سْتَأْنِفْشْ شْكَايْتُو لِلقَيْصَرْ تَالِي رَاكْ نَجِّمْتْ تْسَيّْبُو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index