Formulaire de recherche

Miamun 28:14

14U yaŋiŋgam buŋʼ awaʼ nasaŋʼ intap ŋaruntsuaf, da buŋʼ ampa nadzaraŋ nafa gubuʼ yaban da gubuʼ ruʼan da dzraʼ da fiʼ. Miŋʼa agu da yaŋin rusam da garam intap utup utup santan buŋʼ ayu nam fintidan.