Formulaire de recherche

VPOM 47:19

19Ngamoq chamus nah xikkhonh mas shei lha munghdan dyoqbis nhang das. Ngamoq dah gungs yahge maunyeis wis yoeus las ngamoq lyis wom dyei aq; Housoeh ngamoq gas maunyeis eq cheq Pharao dah jyeidwis duot das: ngamoq ma shei shei kang dwis nyeis das zis yahge munghdan ma jyamh loh das xiklyis ngamoq lyis jyo nyau dyei aq, ge dung.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index