Formulaire de recherche

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 22

1Aŋɨ́najo iniɨgɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ wearɨŋú sɨwá níáná nionɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ́ná ú gɨrasɨ́ rɨrɨmá ónarɨŋɨ́pa nónɨmáná siá íkwiaŋwɨ́ Gorɨxo tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ miáo tɨ́nɨ awaúyánamɨ dánɨ sɨmɨŋɨ́ nɨmearɨ 2aŋɨ́ apimɨ nánɨ xegɨ́ óɨ́yo ayá áwɨnɨmɨ wearɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Iniɨgɨ́ úmɨ ororɨ́wámɨ dánɨ íkɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨyɨ́ roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Íkɨ́á ayɨ́ emá ayɨ́ ayo sogwɨ́ nɨwerɨ́ná sogwɨ́ xɨxegɨ́nɨ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú wearɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Íkɨ́á ayɨ́ ɨwɨ́pɨ Gorɨxo ámá gwɨ́ bɨ bɨ mónɨgɨ́á nɨyonɨ wé roŋwɨrárɨnɨ imónɨŋɨ́pɨ eŋagɨ nánɨ 3xɨ́o eŋíná ramɨxɨŋɨ́pɨ e dánɨ axɨ́pɨ sɨnɨ wí imónɨnɨ́ámanɨ. Siá íkwiaŋwɨ́ Gorɨxo tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ miáo tɨ́nɨ awaúyána aŋɨ́ apimɨ imónɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ ámá xɨ́omɨ nɨxɨ́dɨro nánɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ aŋɨ́ apimɨ dánɨ xómɨŋɨ́ nɨyɨkwiro yayɨ́ seáyɨ e numero 4oyá sɨ́mɨmaŋɨ́pɨ enɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro xegɨ́ yoɨ́ wigɨ́ mimáyo eánɨgɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 5Aŋɨ́ apimɨ dánɨ sɨ́á ámɨ bɨ yinɨnɨ́ámanɨ. Ámɨná Gorɨxo ámá apimɨ ŋweagɨ́áyo wɨ́á wókímɨxɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ uyɨ́wɨ́ tɨ́nɨ sogwɨ́ tɨ́nɨ wɨ́á ómɨxɨnɨ́a nánɨ mɨ́kɨ́ mayɨ́ nimónɨro xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearo nánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro anɨŋɨ́ minɨ́ meŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ.

“Jisaso ámɨ weapɨnɨ́a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

6Aŋɨ́najo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á apɨ aga nepaxɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́pɨrɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo —O xegɨ́ wɨ́á rókiamoarɨgɨ́áwamɨ xegɨ́ kwíyɨ́ tɨ́nɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ wírómɨxowárarɨŋorɨnɨ. O xegɨ́ aŋɨ́najonɨ ámá xɨ́omɨ nuxɨ́dɨro nánɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo amɨpí rɨ́wɨ́yo aŋɨ́nɨ nimónɨnɨ́ápɨ nánɨ sɨwá wimɨ nánɨ nɨrowárénapɨ́ɨ́rɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

7“Arɨ́á époyɨ. Nionɨ seaímeámɨ́a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Xwɨyɨ́á bɨkwɨ́ rɨpimɨ wɨ́á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋɨ́yo xɨ́darɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋoɨ.” Jisaso e rɨŋɨnigɨnɨ.

8Amɨpí apɨ nánɨ arɨ́á wirɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ yarɨŋáonɨ, ayɨ́ nionɨ Jononɨrɨnɨ. Arɨ́á wirɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ nerɨ́ná aŋɨ́najɨ́ amɨpí apɨ sɨŋwɨ́ owɨnɨnɨrɨ sɨwá níomɨ yayɨ́ oumemɨnɨrɨ xegɨ́ sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e upɨ́kínɨmeáagɨ aí 9o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “E mɨnipanɨ. Joxɨ Gorɨxomɨ nuxɨ́dɨrɨ nánɨ xɨnáíxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋɨ́pa nionɨ enɨ axɨ́pɨ nimónɨrɨ yarɨgwɨ́íwawirɨnɨ. Dɨxɨ́ rɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́, wɨ́á rókiamoarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á bɨkwɨ́ rɨpimɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ arɨ́á wiarɨgɨ́á nɨ́nɨyɨ́ tɨ́nɨ ayɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ e mɨnipanɨ. Gorɨxo ná womɨnɨ upɨ́kínɨmeaɨ.” nɨnɨrɨrɨ 10re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á bɨkwɨ́ rɨpimɨ wɨ́á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ rɨxa nimónɨnɨ́a aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ joxɨ sɨ́á órɨpɨ́nɨ́ nerɨ rɨtɨ́ mɨyárɨpanɨ. 11Ámá sɨpínɨ imɨxarɨgɨ́áyɨ́ xe axɨ́pɨ sɨpínɨ nimɨxa uro ámá sɨpí neróná sɨ́wí yapɨ yarɨgɨ́áyɨ́ xe axɨ́pɨ sɨpí néra uro ámá wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ xe axɨ́pɨ wé rónɨŋɨ́ néra uro ‘Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ éɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨgɨ́áyɨ́ xe axɨ́pɨ néra uro éɨ́rɨxɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

12Jisaso “Arɨ́á eɨ.” nɨnɨrɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ seaímeámɨ́a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Nionɨ nɨbɨrɨ nɨseaímearɨ́ná ámá wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ pɨrɨ́ umamómɨ nánɨ ɨ́á nɨxɨrɨmɨ bɨmɨ́árɨnɨ. 13Nionɨ sɨ́ŋá pɨrɨ́ tɨŋweaŋɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ ŋweaŋáonɨ rarɨŋɨnɨ. Iwamɨ́ó wí e dánɨ imónɨrɨ yoparɨ́ wí e nánɨ imónɨrɨ eŋáonɨmanɨ. Iwamɨ́ó imónɨŋe dánɨ anɨŋɨ́ sɨnɨ ŋwearɨ yoparɨ́ imónɨnɨ́e anɨŋɨ́ sɨnɨ ŋwearɨ emɨ́áonɨrɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

14Ámá sipɨsipɨ́ miáomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ wigɨ́ rapɨrapɨ́ oyá ragɨ́yo igɨ́ánɨŋɨ́ eagɨ́áyɨ́, ayɨ́ íkɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́ána danɨpaxɨ́ imónɨro aŋɨ́pimɨ ɨ́wíyo páwipaxɨ́ imónɨro eŋagɨ́a nánɨ yayɨ́ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ winɨpaxɨ́yɨ́rɨnɨ. 15E nerɨ aí apimɨ bɨ́arɨwámɨ ŋweagɨ́áyɨ́ tɨyɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Sɨ́wínɨŋɨ́ nimónɨrɨ ero ayáɨ́ ero ɨ́wɨ́ inɨro pɨkíxwɨrɨ́ó ero wigɨ́ ŋwɨ́ápimɨ ɨ́á nɨxɨrɨro meŋwearo “Yapɨ́ oraneyɨ.” nɨwimónɨro yapɨsɨxɨ́ rɨro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.

16“Nionɨ, Jisasonɨ sɨyikɨ́ nionɨyá aŋɨ́ apɨ apimɨ dáŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ amɨpí apɨ nɨpɨnɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ gɨ́ aŋɨ́najo áwaŋɨ́ osearɨnɨrɨ urowárénapɨ́árɨnɨ. Mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitoyá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaroŋáonɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ. Siŋɨ́ ímiáonɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

17Kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ miáo apɨxɨ́ meanɨ́ápɨ tɨ́nɨ “Beɨ.” rarɨŋiɨ. Xwɨyɨ́á rɨpɨ ɨ́á roarɨ́ná arɨ́á wíɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ enɨ “Beɨ.” rɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ámá iniɨgɨ́ nánɨ gwɨ́nɨ́ yeáyɨ́ nɨwiro “Iniɨgɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ imónɨŋúmɨ dánɨ niwirɨ onɨmɨnɨ.” yaiwíɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ ananɨ nɨbɨro onɨ́poyɨ. 18Xwɨyɨ́á bɨkwɨ́ rɨpimɨ wɨ́á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ ɨ́á roarɨ́ná arɨ́á wíɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́né arɨ́á jɨyikɨ́ nɨseaorɨ re osearɨmɨnɨ, “Ámá wiyɨ́né xwɨyɨ́á rɨpimɨ ámɨ bɨ tɨ́nɨ gwɨ́ nɨmorɨ nɨrɨrɨ́náyɨ́, xeanɨŋɨ́ bɨkwɨ́ rɨpimɨ eánɨŋɨ́pɨ Gorɨxo e éɨ́áyɨ́né seaikárɨnɨ́árɨnɨ. 19Wiyɨ́né xwɨyɨ́á bɨkwɨ́ rɨpimɨ wɨ́á nɨrókiamónɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ rɨtɨ́ nerɨ́náyɨ́, e éɨ́áyɨ́né Gorɨxo íkɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ dananɨro éɨ́ánamɨ mɨdanɨpa oépoyɨnɨrɨ pɨ́rɨ́ searakirɨ aŋɨ́ ŋwɨ́ápimɨ ŋweanɨro éɨ́ápimɨ mɨpáwipa oépoyɨnɨrɨ pɨ́rɨ́ searakirɨ nerɨ seawárɨnɨ́árɨnɨ.” osearɨmɨnɨ.

20Xwɨyɨ́á rɨpɨ áwaŋɨ́ rarɨŋo “Nepa nɨbɨmɨ́a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ.” rarɨnɨ. “Oyɨ, e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ámɨná Jisasoxɨ rɨxa bɨ́ɨrɨxɨnɨ.

21Ámá nɨyɨ́nénɨ Ámɨná Jisaso ayá osearɨmɨxɨnɨ. Apɨrɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index