Formulaire de recherche

Mako 10

Apɨxɨ́ emɨ moarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso nɨwiápɨ́nɨmearɨ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ Judia pɨropenɨsɨ́yo nɨmúrorɨ iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo jɨ́arɨwámɨ dánɨ warɨ́ná oxɨ́ apɨxɨ́ epɨ́royɨ́ nero o tɨ́ŋɨ́ e awí eánáná xegɨ́ yarɨŋɨ́pa ámɨ uréwapɨyarɨ́ná 2Parisi wa nɨwímearo omɨ iwamɨ́ó nɨwíwapɨyiro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Wa negɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ ɨ́á nɨroro re rarɨgɨ́árɨnɨ, ‘Xegɨ́ oxo apɨxímɨ ananɨ emɨ mopaxɨ́rɨnɨ.’ rarɨgɨ́árɨnɨ. Wa ‘Emɨ mopaxɨ́manɨ.’ rarɨgɨ́árɨnɨ. Joxɨyá dɨŋɨ́ arɨge simónarɨnɨ? ‘Ananɨ emɨ mopaxɨ́rɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ? ‘Ŋwɨ́árɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Moseso eŋíná segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná píoɨ urɨŋɨnigɨnɨ?” urɨ́agɨ 4re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Moseso ámá apɨxɨ́ emɨ moanɨro nánɨ ananɨ payɨ́ re rɨnɨŋɨ́pɨ ‘Nionɨ ímɨ anɨŋɨ́ emɨ móárɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pɨ nearo owiowárɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neanagɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ́a aiwɨ 5Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né segɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nɨxɨ́dɨro arɨ́kí segɨ́ apɨxɨ́ emɨ moanɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ Moseso ŋwɨ́ ikaxɨ́ apɨ nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ. 6E nerɨ aiwɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaŋɨ́rɨnɨ, ‘Gorɨxo eŋíná xwɨ́á imɨxɨrɨ aŋɨ́na imɨxɨrɨ nerɨ́ná oxɨ́ imɨxɨrɨ apɨxɨ́ imɨxɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ. 7-8Ayɨnánɨ oxo xanɨyaúmɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmáná xegɨ́ apɨxí tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨríná ná ayɨ́ ná bɨnɨ́nɨŋɨ́ imónɨpɨsɨ́írɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨxegɨ́nɨ imónarɨgɨ́ímanɨ. Ná ayɨ́ ná bɨnɨ́nɨŋɨ́ nimónɨri emearɨgɨ́írɨnɨ. 9Ayaú nɨmeánɨmɨ nemerɨ́ná Gorɨxo ŋwɨrárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨnɨmɨ mupa oépiyɨ.” nurɨmɨ nurɨ 10aŋɨ́yo nɨpáwirɨ ŋweaŋáná wiepɨsarɨŋowa ámɨ o meánɨgɨ́á nánɨ urɨ́ɨ́pɨ nánɨ yarɨŋɨ́ wíáná 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go xegɨ́ apɨxɨ́ emɨ nɨmorɨ wí nɨmearɨ́náyɨ́, xámɨ meaŋímɨ sɨpí wikárarɨnɨ. 12Apɨxɨ́ gí gí enɨ xegɨ́ xiagwomɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ womɨ nɨmeánɨrɨ́náyɨ́, xámɨ meánɨŋomɨ sɨpí wikárarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Niaíwɨ́ onɨmiápiamɨ wé ikwɨkwiárɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13-14Ámá wí Jisaso wigɨ́ niaíwɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wé wikwiárɨnɨ nɨmeámɨ báná wiepɨsarɨŋowa mɨxɨ́ urarɨŋagɨ́a Jisaso awa pɨ́rɨ́ urakianɨro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ wikɨ́ dɨŋɨ́ nɨwiaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né pɨ́rɨ́ murakipanɨ. Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ sɨŋánɨ nimónɨrɨ́ná o ámá niaíwɨ́ tɨyɨ́ yapɨ nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róɨ́áyo meŋweanɨ́á eŋagɨ nánɨ soyɨ́né pɨ́rɨ́ murakipanɨ. Nionɨ tɨ́e nánɨ xe obɨ́poyɨ. 15Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ niaíwɨ́pia xanɨyaúmɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́roro sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ urɨ́nɨro yarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ Gorɨxomɨ e mepa nerɨ́náyɨ́, o xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ́ápimɨ wí páwipɨ́rɨ́ámanɨ.” nurɨmáná 16niaíwɨ́pia wímɨ nɨmearɨ sáɨ́yo nɨŋwɨrárɨnɨmáná wé seáyɨ e wikwiárɨrɨ “Gɨ́ ápo píránɨŋɨ́ oumenɨ.” rɨrɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ.

Ámá amɨpí mɨmúrónɨŋɨ́ wo nánɨrɨnɨ.

17Jisaso nɨwiápɨ́nɨmeámɨ aŋɨ́ wíyo umɨnɨrɨ yarɨ́ná ámá wo o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ mɨ́rɨ́ nɨbɨrɨ sɨ́mɨmaŋɨ́mɨ dánɨ xómɨŋɨ́ nɨyɨkwirɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋɨ́ naŋoxɨnɨ, arɨge nerɨ́ná nionɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋáonɨ imónɨmɨ́árɨnɨ?” urɨ́agɨ 18o “Jisaso Gorɨxorɨ́anɨ?” oyaiwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ pí nánɨ ‘Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ́ nɨnɨrɨrɨ́ná ‘Naŋoxɨnɨ́ nɨrɨ́ɨnɨ? Ámá wí naŋɨ́manɨ. Sa Gorɨxo naŋorɨnɨ. 19Joxɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ. ‘Nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá wí mɨpɨkipa erɨ́ɨnɨ. Ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ minɨpa erɨ́ɨnɨ. Ɨ́wɨ́ mɨmeapa erɨ́ɨnɨ. Yapɨ́ murɨpa erɨ́ɨnɨ. Yapɨ́ nurepɨsirɨ ɨ́wɨ́ murápɨpa erɨ́ɨnɨ. Inókímɨ tɨ́nɨ ápomɨ tɨ́nɨ wéyo merɨ́ɨnɨ.’ E rɨnɨŋɨ́pɨ joxɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ.” urɨ́agɨ 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, apɨ nɨpɨnɨ sɨnɨ ononɨ imónɨŋaé dánɨ pɨ́rɨ́ mɨwiaíkí píránɨŋɨ́ nɨxɨ́da bɨŋárɨnɨ.” urɨ́agɨ 21Jisaso sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨpɨnɨ nɨxɨ́dɨrɨ aiwɨ ámɨ bɨ sɨnɨrɨnɨ. Joxɨ nurɨ dɨxɨ́ iyɨ́á ɨ́á tɨ́nɨ xwɨ́á tɨ́nɨ amɨpí dɨxɨ́yɨ́ nɨgwɨ́ nánɨ bɨ́ nerɨ nɨgwɨ́ meáɨ́yɨ́ ámá aiwá nánɨ ikeamónɨro aikɨ́ nánɨ ikeamónɨro egɨ́áyo mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ. E nemoxɨ nɨbɨrɨ nɨnɨxɨ́dɨmerɨ́náyɨ́, rɨ́wéná nɨpémáná aŋɨ́namɨ nánɨ nɨpeyirɨ́ná amɨpí joxɨyá aga xwé nɨdéronɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ aiwɨ 22o amɨpí wí mɨmúrónɨŋo eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ e mepaxɨ́ wimónɨ́agɨ nánɨ sɨ́mɨmaŋɨ́ kɨpɨŋɨ́ nɨyimɨ uŋɨnigɨnɨ.

23Sɨ́mɨmaŋɨ́ kɨpɨŋɨ́ nɨyimɨ úagɨ Jisaso xegɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨmerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí xwé tɨ́gɨ́áyɨ́ ananɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro o xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ umeŋweanɨ́e páwipaxɨ́manɨ.” nurɨrɨ 24awa xɨ́o rɨ́ɨ́pɨ nánɨ ududɨ́ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwoyɨ́né, ámá wí anɨŋɨ́ minɨ́ yanɨro nero aiwɨ ananɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro o xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ umeŋweanɨ́e páwipaxɨ́manɨ. 25‘Kamerɨ́ eŋɨ́ rapɨrapɨ́ gwɨ́ kiwearɨgɨ́á óɨ́yimɨ ananɨ páwipaxɨ́rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Ámá amɨpí xwé tɨ́gɨ́áyɨ́ kamerɨ́ eŋɨ́ óɨ́yimɨ mɨpáwipa éɨ́pɨ́nɨŋɨ́ Gorɨxo seameŋweanɨ́e nánɨ ananɨ páwipaxɨ́manɨ.” urɨ́agɨ 26awa ududɨ́ nikárɨnɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “E imónɨŋáná ámá gɨyo Gorɨxo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́árɨ́anɨ?” urɨ́agɨ́a 27Jisaso sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí mepa epaxɨ́ nimónɨmáná aiwɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ananɨrɨnɨ. Amɨpí Gorɨxo mepa epaxɨ́ wí mimónɨŋagɨ nánɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ epaxɨ́rɨnɨ.” uráná 28Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, none negɨ́ amɨpí rɨxa pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ joxɨ rɨxɨ́dɨmearɨŋwɨnɨ.” urɨ́agɨ 29-30Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ nionɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́roro xwɨyɨ́á nionɨ nánɨ yayɨ́ seainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urɨmero enɨ éɨ́áyɨ́ xexɨrɨ́meáyoranɨ, xɨnáíwamɨranɨ, xegɨ́ niaíwɨ́yoranɨ, xegɨ́ aŋɨ́ranɨ, xegɨ́ aiwá omɨŋɨ́ranɨ, pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nɨxɨ́dɨrɨ́náyɨ́, sɨnɨ mɨpé xwɨ́áyo nɨŋwearɨ́ná xexɨrɨ́meá imónɨ́áyɨ́ xɨnáíwa imónɨ́áyɨ́ xegɨ́ niaíwɨ́ imónɨ́áyɨ́ xɨnáíwa imónɨ́áyɨ́ xegɨ́ niaíwɨ́ imónɨ́áyɨ́ xegɨ́ aŋɨ́ imónɨ́áyɨ́ xegɨ́ aiwá omɨŋɨ́ imónɨ́áyɨ́ wiwanɨŋɨ́yɨ́ pɨ́nɨ wiárɨ́áyo seáyɨ émɨ múrónɨnɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí nionɨ nɨxɨ́darɨŋagɨ́a xeanɨŋɨ́ enɨ nɨwímeanɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ enɨ aŋɨ́ rɨ́wéná imónɨnɨ́áyo dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ nimónɨro ŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ. 31E nerɨ aiwɨ ámá ‘Xwéonɨrɨnɨ.’ nɨrɨro xámɨ xámɨ imónarɨgɨ́áyɨ́ nɨperɨ́ná surɨ́má yárɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Agwɨ ríná surɨ́má ŋweagɨ́áyɨ́ nɨperɨ́ná xámɨŋɨ́yo múropɨrɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ yumɨ́í “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

32Awa óɨ́yo nuro aŋɨ́ yoɨ́ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ́ná wiepɨsarɨŋowa Jisaso arɨ́kí aŋɨ́ apimɨ nánɨ nɨyirɨ xámɨ umeaarɨŋagɨ nɨwɨnɨro ududɨ́ ninɨro ámá Jisasomɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ wí enɨ ayá sɨ́wɨ́ uroarɨŋagɨ o ámɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú awamɨ ná dámɨnɨ e nɨmɨ́aurɨ ámɨ xɨ́omɨ wa wipɨ́rɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ nurɨrɨ 33re urɨŋɨnigɨnɨ, “None Jerusaremɨ nánɨ nɨyirane rémóáná ámá imónɨŋáonɨ re nikeaárɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Ámá wo nionɨ nánɨ mɨyɨ́ uráná apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ nionɨ xwɨrɨxɨ́ nɨnɨmero xwɨyɨ́á nɨnɨmeárɨro ‘Sa joxɨnɨrɨnɨ.’ nɨnɨrɨro nɨpɨkímoanɨro wauyowamɨ mɨnɨ nɨwipɨ́rɨ́árɨnɨ. 34Mɨnɨ nɨwíáná awa rɨperɨrɨ́ niro reaŋwɨ́ núrɨro iwaŋɨ́ nearo nɨníɨ́asáná nɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ. Nɨnɨpɨkiro aiwɨ sɨ́á wɨyaú wɨyi óráná ámɨ wiápɨ́nɨmeámɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jono tɨ́nɨ Jemiso tɨ́nɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.

35Sebediomɨ xewaxowaú Jemiso tɨ́nɨ xogwáo Jono tɨ́nɨ aŋwɨ e nuri Jisasomɨ re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, yawawi pí pí nánɨ yarɨŋɨ́ síwíyɨ́ joxɨ ananɨ nɨyeaiirɨ́árɨ́anɨ?” urɨ́agɨ́i 36o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí eaiimɨ nɨrarɨŋiɨ?” urɨ́agɨ 37awaú yawawi enɨ ámɨná imónɨ́winigɨnɨrɨ wiepɨsarɨŋɨ́ wɨ́a yawawi sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ yeaurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Joxɨ idáná ámɨnáoxɨ nimónɨrɨ meŋweaŋáná ámá nɨ́nɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ rurɨ́náná yawawi joxɨyá wéyo mɨnɨ mɨnɨ oŋweápiyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ yeanɨrɨréɨranɨ?” urɨ́agɨ́i aiwɨ 38Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí yarɨŋɨ́ niarɨgɨ́ípɨ nánɨ nɨjɨ́á mimónɨpa neri nánɨ yarɨŋɨ́ niarɨŋiɨ.” nurɨrɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á ámá wa xɨ́omɨ pɨkipɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ áwaŋɨ́ nurɨrɨ́ná yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awagwí iniɨgɨ́ sɨxɨ́ nionɨ nɨmɨ́áwá ananɨ nɨpaxɨ́ imónɨpɨsɨ́íranɨ? Iniɨgɨ́ waxɨ́yo nionɨ xémɨ́ápɨ awagwí enɨ ananɨ xepaxɨ́ imónɨpɨsɨ́íranɨ?” yarɨŋɨ́ wíáná 39awaú re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Ananɨrɨnɨ. Yawawi nepaxɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ́i o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgɨ́ nionɨ nɨmɨ́áwá awagwí enɨ nɨpɨsɨ́írɨnɨ. Iniɨgɨ́ waxɨ́ nionɨ xémɨ́ápɨ awagwí enɨ xepɨsɨ́írɨnɨ. 40E nerɨ aiwɨ ‘Woxɨ rɨ́mɨ dánɨ ŋweaɨ. Woxɨ rɨ́mɨ dánɨ ŋweaɨ.’ wí earɨpaxonɨmanɨ. Gorɨxo xewanɨŋo earɨpaxɨ́rɨnɨ. Xɨ́o wimónarɨŋɨ́ goxɨ goxɨ ‘Jisasomɨ mɨnɨ mɨnɨ ŋweápiyɨ.’ earɨpaxɨ́rɨnɨ.” urarɨ́ná 41wiepɨsarɨŋɨ́ wé wúkaú wɨ́a Jemiso tɨ́nɨ xogwáo Jono tɨ́nɨ e urarɨŋagɨ́i arɨ́á nɨwiro wikɨ́ dɨŋɨ́ nɨwiaiwiro yarɨ́ná 42Jisaso “Nionɨ tɨ́ŋɨ́ aŋwɨ re bɨ́poyɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Émáyɨ́yá ámɨná meŋweagɨ́áwa seáyɨ e nimónɨro wigɨ́ ámáyo ayá mɨrɨmɨxɨ́ peayɨ́ wianarɨgɨ́árɨnɨ. 43E nerɨ aiwɨ awa yarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ mimónɨpanɨ. Go go segɨ́ rárónɨŋɨ́ nimónɨrɨ́náyɨ́ wɨ́oyɨ́néyá omɨŋɨ́ seaiiarɨŋo nimónɨrɨ arɨrá seaíwɨnɨgɨnɨ. 44Go go xámɨ xɨráónɨŋɨ́ imónɨ́oxɨ xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ ámá nɨyonɨ saŋɨ́ urápɨméɨrɨxɨnɨ. 45Nionɨ enɨ ámá imónɨŋáonɨ aí ámá saŋɨ́ nɨrápɨpɨ́rɨ nánɨ weapɨŋáonɨmanɨ. Ámá nɨ́nɨ nánɨ nupeirɨ gwɨ́nɨŋɨ́ roayíróɨmɨgɨnɨrɨ weapɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ Batimiasomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

46Jisaso wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ nawínɨ sɨnɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyiro aŋɨ́ áwɨnɨ e bimɨ xegɨ́ yoɨ́ Jeriko nɨrémoro rɨxa aŋɨ́ apimɨ wiárɨ́ múroanɨro yarɨ́ná ámá sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ wo —O omɨŋɨ́ mepaxo eŋagɨ nánɨ óɨ́ maŋɨ́pá tɨ́nɨ nɨŋweámáná nɨgwɨ́ nánɨ tɨ́nɨ aiwá nánɨ tɨ́nɨ rɨxɨŋɨ́ urarɨŋorɨnɨ. Xano xegɨ́ yoɨ́ Timiasorɨnɨ. Xɨ́o xegɨ́ yoɨ́ Batimiasorɨnɨ. O óɨ́ maŋɨ́pá tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná arɨ́á wíɨ́yɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ. 47“Nasaretɨ dáŋɨ́ Jisaso daiwo pwarɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á e nɨwirɨ rɨ́aiwá eŋɨ́ tɨ́nɨ re rayiŋɨnigɨnɨ, “Jisasoxɨ, rárɨ́awé mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitoyáoxɨnɨ, wá nɨwianeɨ.” urarɨŋagɨ 48ámá wí mɨxɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ nurɨro “Rɨxa pɨ́nɨ wiáreɨ.” urɨ́agɨ́a aiwɨ arɨ́kí wínɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ rɨ́aiwá re rayiŋɨnigɨnɨ, “Rárɨ́awé mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitoyáoxɨnɨ, wá nɨwianeɨ.” urayarɨŋagɨ 49Jisaso xegɨ́ pwarɨŋe nɨrómáná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ rɨ́aiwá urɨ́poyɨ.” urɨ́agɨ ayɨ́ omɨ rɨ́aiwá nurɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “O wiárɨ́ nɨmúroarɨnɨrɨ ayá sɨ́wɨ́ mɨrɨropanɨ. Joxɨ nánɨ rɨ́aiwá rɨrarɨnɨ. Rɨxa Wiápɨ́nɨmeaɨ.” uráná 50iyɨ́á nɨpánɨrɨ ŋweaŋɨ́ nɨpírɨrɨ emɨ nɨmómɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ nurɨ Jisasomɨ wímeááná 51o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí simɨ nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ sɨŋwɨ́ supárɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, nionɨ rɨxa sɨŋwɨ́ oanɨmɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urɨ́agɨ 52o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́rorɨ nánɨ dɨxɨ́ sɨŋwɨ́ rɨxa naŋɨ́ anɨ́ɨnɨ. Dɨxɨ́ aŋɨ́ uɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Ámɨ rɨxa sɨŋwɨ́ noxoarɨ nanɨrɨ́ná óɨ́ e dánɨ Jisasomɨ rɨ́wɨ́yo númɨ uŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index