Formulaire de recherche

Jono 7

Jisasomɨ xogwáowa xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nɨyárɨmo néɨsáná Judayɨ́ ámɨnáowa xɨ́omɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxɨ́ mearɨŋagɨ́a nɨjɨ́á nimónɨrɨ nánɨ “Judia pɨropenɨsɨ́yo oememɨnɨ.” mɨwimónɨ́ Gariri pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ emearɨ́ná 2aiwá Judayɨ́ aŋɨ́ pákɨ́ pákɨ́ inɨŋɨ́yo nɨŋwearɨ́ná imɨxayarɨgɨ́ápɨ —Aiwá apɨ, ayɨ́ eŋíná ɨ́wiárɨ́awé Moseso tɨ́nɨ nemeróná senɨ́á aŋɨ́yo nɨŋweaxa wagɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ winɨnɨ nánɨ xwiogwɨ́ ayɨ́ ayo Judayɨ́ wigɨ́ aŋɨ́yɨ́ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nuro sɨ́á wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wo aŋɨ́ pákɨ́ pákɨ́ inɨŋɨ́yo nɨŋwearo aiwá imɨxarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Aiwá apɨ rɨxa aŋwɨ e imónɨŋáná 3xogwáowa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Dɨxɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ wínɨyɨ́ enɨ emɨmɨ́ amɨpí joxɨ yarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨpɨ́rɨ nánɨ aŋɨ́ re pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Judia pɨropenɨsɨ́yo nánɨ uɨ. 4Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Ámá wo ámá nɨ́nɨ xɨ́o nánɨ nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨnɨrɨ nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, xegɨ́ yarɨŋɨ́pɨ ínɨmɨ yarɨŋɨ́manɨ. Emɨmɨ́ joxɨ yarɨŋɨ́pɨ nepa nerɨ́náyɨ́, jɨwanɨŋoxɨ nurɨ ámá nɨyɨ́yá sɨŋwɨ́yo dánɨ sɨwá winɨrɨ́ɨnɨ.” urɨgɨ́awixɨnɨ. 5Awa xegɨ́ xogwáowa aí dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa nero nánɨ e urɨgɨ́awixɨnɨ. 6Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né upɨ́rɨ́íná ananɨ gínɨ gíná upɨ́rɨ́a nánɨ imónɨŋagɨ aiwɨ nionɨ umɨ́áíná sɨnɨ mimónɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá xwɨ́á tɨ́yo dáŋɨ́ nɨ́nɨyɨ́ soyɨ́né tɨ́nɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inɨpaxɨ́ mimónɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ ‘Sɨpírɨnɨ.’ nurɨrɨ waropárɨ́ wiararɨŋagɨ nánɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ niarɨŋoɨ. 8Segɨ́pɨ aiwá nene xwiogwɨ́ o omɨ imɨxayarɨŋwápɨ nánɨ yoápoyɨ. Nionɨ gɨ́ umɨ́áíná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ wí umɨméɨnɨ.” 9nurárɨmɨ Gariri pɨropenɨsɨ́yo ŋweaŋɨnigɨnɨ.

Jisaso aiwá aŋɨ́ pákɨ́ pákɨ́ inɨŋɨ́yo nɨŋwearóná imɨxarɨgɨ́ápɨ nánɨ yoaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

10Jisaso, xexɨrɨ́meáowa rɨxa aiwá apɨ nánɨ yoáɨ́ámɨ eŋáná xɨ́o enɨ ámáyá sɨŋwɨ́yo dánɨ mɨyoá yumɨ́í ínɨmɨ nɨyirɨ Jerusaremɨ nɨrémorɨ ŋweaŋáná 11Judayɨ́ aiwá imɨxarɨgɨ́e xɨ́o nánɨ pɨ́á néra nuro “O gerɨnɨ?” nɨrɨga nuro 12ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ ikeagɨgwɨ́ ayá wí nɨrɨga nuro wí “Ámá naŋorɨnɨ.” rɨro wí “Oweoɨ, naŋomanɨ. Ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ nukɨnɨmɨxɨrɨ xeŋwɨ́mɨ nipemeámɨ warɨŋorɨnɨ.” rɨro nero aiwɨ 13Judayɨ́ ámɨnáowa nánɨ wáyɨ́ nero nánɨ ámá wí o nánɨ ámá sɨ́mɨmaŋɨ́ e dánɨ mɨrɨnɨgɨ́awixɨnɨ.

14Jisaso sɨ́á aiwá imɨxarɨgɨ́áyɨ́ rɨxa áwɨnɨ e imónɨŋáná aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ ámáyo uréwapɨyarɨ́ná 15Judayɨ́ ámɨnáowa dɨŋɨ́ ududɨ́ nɨwinɨro re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Arɨre nerɨ nɨjɨ́á o rarɨŋɨ́pɨ nimónɨrɨ rɨ́a rarɨnɨ? Sɨkurɨ́á meŋoyoɨ.” rarɨŋagɨ́a 16Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á nionɨ searéwapɨyarɨŋápɨ nionɨ gɨ́pɨmanɨ. Nionɨ nɨrowárénapɨŋoyápɨrɨnɨ. 17‘O wimónarɨŋɨ́pɨ oemɨnɨ.’ wimónarɨŋɨ́ gɨyɨ́ gɨyɨ́ nionɨ searéwapɨyarɨŋápɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨrɨ re yaiwipaxɨ́rɨnɨ, ‘Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ rɨ́a nearéwapɨyarɨnɨ? Xɨ́o xegɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ rɨ́a nearéwapɨyarɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ nɨjɨ́á imónɨpaxɨ́rɨnɨ. 18Ámá go go xɨ́o xegɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ nɨrɨrɨ́náyɨ́, ámá weyɨ́ onɨmépoyɨnɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí ámá nɨ́nɨ ámá xɨ́omɨ urowárénapɨŋomɨ weyɨ́ oumépoyɨnɨrɨ yarɨŋo, o aga nepaxɨŋorɨnɨ. Yadɨmɨŋɨ́ yarɨŋorɨnɨ. 19Eŋíná Moseso ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ mɨseaiapɨpa reŋɨnigɨnɨ? E nerɨ aí soyɨ́néyá wo aí ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ píránɨŋɨ́ xɨ́darɨŋɨ́manɨ. Pí nánɨ soyɨ́né nionɨ nɨpɨkianɨro yarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ 20ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́ roxɨnɨ, ámá gɨyɨ́ rɨpɨkianɨro yarɨŋagɨ́a rarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 21Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ emɨmɨ́ ná bɨnɨ éagɨ seyɨ́né sɨnɨ ududɨ́ ikárɨnarɨŋoɨ. 22Moseso ŋwɨ́ ikaxɨ́ ‘Segɨ́ niaíwɨ́yo nɨxɨrɨmáná sɨ́á wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wo múróáná sɨ́á ayimɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwíɨ́rɨxɨnɨ.’ rɨŋɨ́rɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aiwɨ ayɨ́ Moseso marɨ́áɨ, negɨ́ arɨ́owa sɨwɨ́ apɨ érowiápɨ́nɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ seyɨ́né segɨ́ niaíwɨ́yɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ naŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ Sabarɨ́áyo aiwɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwiarɨgɨ́árɨnɨ. 23Seyɨ́né ‘Naŋɨ́ nerane ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ pɨ́rɨ́ mɨwiaíkipa oyaneyɨ.’ nɨyaiwiro Sabarɨ́áyo enɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwiarɨgɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né e yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ pí nánɨ nionɨ ámá womɨ Sabarɨ́áyo naŋɨ́ wimɨxɨ́ápɨ nánɨ wikɨ́ nónarɨŋoɨ? 24Sɨŋwɨ́ tɨ́nɨnɨ nɨwɨnaxɨ́dɨro mɨrɨpa époyɨ. Xɨ́o yarɨŋagɨ́pɨ enɨ mí nómɨxɨrɨ́ná rɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nánɨ “Kiraisorɨ́anɨ? Worɨ́anɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

25Ámá Jerusaremɨ ŋweagɨ́áyɨ́ wí re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá ro ámá nɨpɨkianɨro egɨ́o menɨranɨ? 26Sɨŋwɨ́ wɨnɨ́poyɨ. Ámá nɨ́nɨ arɨ́á egɨ́e sɨŋánɨ nɨrorɨ rarɨŋagɨ aí mebá neameŋweagɨ́áwa omɨ xwɨyɨ́á bɨ murarɨŋoɨ. Awa ‘Ámá ro Kiraiso, ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo, ayɨ́ orɨ́anɨ?’ mɨyaiwipa rɨyarɨŋoɨ? 27E nerɨ aí ‘Ámá o Kiraiso, ámá arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáorɨ́anɨ?’ wiaiwipaxɨ́ menɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene xɨnáí xɨ́omɨ xɨrɨŋe nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Kiraiso, ámá Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ urowárénapɨnɨ́o imónɨnɨ́ánɨyɨ́ ámá wo ‘E dáŋorɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ayɨnánɨ ‘O Kiraisorɨ́anɨ?’ wiaiwipaxɨ́ mimónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a 28Jisaso aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ dánɨ nuréwapɨyirɨ́ná eŋɨ́ tɨ́nɨ nɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né nepa nionɨ nánɨ nɨjɨ́á ero ‘O e dáŋorɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ imónɨro yarɨgɨ́áyɨ́néranɨ? Nionɨ gɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ bɨŋámanɨ. Nepaxɨŋɨ́ imónɨŋo —O soyɨ́né majɨ́orɨnɨ. O nionɨ nɨrowárénapɨŋɨ́rɨnɨ. 29O tɨ́ŋɨ́ e dánɨ bɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ o nionɨ nɨjɨ́árɨnɨ. O nionɨ nɨrowárénapɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ nánɨ 30omɨ ɨ́á xɨranɨro nero aiwɨ ɨ́á xɨrɨpaxíná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ɨ́á bɨ mɨxɨrɨgɨ́awixɨnɨ. 31E nerɨ aí ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ obaxɨ́ wí dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Kiraiso, ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo nimónɨrɨ́ná emɨmɨ́ ámá ro yarɨŋɨ́pimɨ nɨmúrorɨ enɨ́áranɨ? Oweoɨ.” rɨgɨ́awixɨnɨ.

Jisasomɨ ɨ́á oxɨrɨ́poyɨnɨrɨ urowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

32Parisiowa ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ Jisaso nánɨ ikeagɨgwɨ́ e rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiro nánɨ awa tɨ́nɨ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ dɨŋɨ́ axɨ́pɨ nɨxɨrɨro Jisasomɨ ɨ́á oxɨrɨ́poyɨnɨrɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ awí mearoarɨgɨ́á wamɨ urowárɨ́agɨ́a awa nuro o uréwapɨyarɨŋe rémóagɨ́a 33Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né tɨ́nɨ re bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámonɨ gɨ́ nɨrowárénapɨŋo tɨ́e nánɨ umɨ́árɨnɨ. 34Rɨxa úáná seyɨ́né nionɨ nánɨ pɨ́á nɨniro aiwɨ wí sɨŋwɨ́ nanɨpɨ́rɨ́ámanɨ. Seyɨ́né nionɨ ŋweámɨ́aé upaxɨ́ wí mimónɨŋoɨ.” urɨ́agɨ 35Judayɨ́ ámɨnáowa re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “O gɨmɨ nánɨ umɨnɨrɨ rarɨnɨ? Aga gɨmɨ nánɨ úáná nene o nánɨ pɨ́á megɨnanɨ́wárɨnɨ? Negɨ́ ámáyɨ́ Gɨrikɨyɨ́ aŋɨ́yo ŋweagɨ́ámɨ nánɨ nurɨ émáyo uréwapɨyimɨ́ánɨrɨ rɨ́a neararɨnɨ? 36Xwɨyɨ́á o re rɨ́ɨ́pɨ, ‘Seyɨ́né nionɨ nánɨ pɨ́á nɨniro aiwɨ wí sɨŋwɨ́ nanɨpɨ́rɨ́ámanɨ. Seyɨ́né nionɨ ŋweámɨ́aé upaxɨ́ wí mimónɨŋoɨ.’ rɨ́ɨ́pɨ pí nɨyaiwirɨ rɨ́a rɨŋoɨ?” rɨnɨgɨ́awixɨnɨ.

Iniɨgɨ́ oyɨ́á tɨ́ŋɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

37Sɨ́á aiwá apɨ imɨxarɨgɨ́áyɨ́ yoparɨ́yi —Ayi seáyɨ e imónɨŋɨ́yirɨnɨ. Sɨ́á ayi imónɨŋáná Jisaso éɨ́ nɨrorɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá iniɨgɨ́ nánɨ gwɨ́nɨ́ yeáyɨ́ wíɨ́ gɨyɨ́ gɨyɨ́ nionɨ tɨ́ámɨnɨ nɨbɨro iniɨgɨ́ onɨ́poyɨ. 38Nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨpɨ́ráoɨ, ‘Wigɨ́ xwioxɨ́yo ná ínɨmɨ dánɨ iniɨgɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imɨxarɨŋɨ́pɨ oyɨ́á tɨ́ŋɨ́ pwenɨ́árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨpɨ́ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 39Jisaso e nɨrɨrɨ́ná kwíyɨ́ Gorɨxoyá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ meapɨ́rɨ́ápɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. Íná Jisaso sɨnɨ aŋɨ́namɨ nɨpeyirɨ mikɨ́nɨpa éíná eŋagɨ nánɨ Gorɨxo sɨnɨ xegɨ́ kwíyɨ́pɨ ámáyo sɨxɨ́ mumímopa yagínárɨnɨ.

Jisaso nánɨ dɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ nepayoro rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

40Ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ o e rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwiro wí re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Aga neparɨnɨ. Ámá ro wɨ́á rókiamoagɨ́ nene xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaŋwáorɨnɨ.” nɨra warɨ́ná 41wí re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “ ‘Ámá ro Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo, Kiraisorɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” nɨra warɨ́ná wí re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Gariri pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́ wo Kiraiso, ámá arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo imónɨpaxɨ́ranɨ? Oweoɨ, e dáŋɨ́ wo ámá arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo imónɨpaxɨ́ menɨnɨ. 42Bɨkwɨ́yo re mɨrɨnɨpa renɨ, ‘Kiraiso, arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo negɨ́ arɨ́o Depitoyá ɨ́wiárɨ́awé wo imónɨnɨ́árɨnɨ. Aŋɨ́ Betɨrexemɨ —Eŋíná Depito xegɨ́ ŋweaagerɨnɨ. Omɨ e dánɨ xɨrɨnɨ́árɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa renɨ?” nɨra nuro nánɨ 43ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ o nánɨ dɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ nepayoro nɨrɨróná 44wí “Rɨxa ɨ́á oxɨraneyɨ.” nɨwimónɨrɨ aiwɨ omɨ ɨ́á bɨ mɨxɨrɨgɨ́awixɨnɨ.

Judayɨ́ mebáowa Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á nánɨrɨnɨ.

45Rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ awí mearoarɨgɨ́áwa ámɨ nuro apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowamɨ tɨ́nɨ Parisiowamɨ tɨ́nɨ wímeááná awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Pí nánɨ omɨ ɨ́á mɨxɨrɨ́ anɨpáoyɨ́né barɨŋoɨ?” urɨ́agɨ́a 46awí mearoarɨgɨ́áwa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Eŋíná aiwɨ ámá o nearéwapɨyarɨŋɨ́pa wo mɨnearéwapɨyagɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 47Parisiowa ikayɨ́wɨ́ nurɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Soyɨ́né enɨ rɨxa dɨŋɨ́ nɨseakɨnɨmɨxɨrɨ xeŋwɨ́mɨ nɨseaipemeámɨ mupa reŋoɨ?” nurɨro 48re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Seameŋweaŋwáone woranɨ, Parisione woranɨ, omɨ dɨŋɨ́ bɨ wɨkwɨ́róɨ́ranɨ? Oweoɨ! 49E nerɨ aí ámá epɨ́royɨ́ egɨ́á jɨ́ayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ píránɨŋɨ́ nɨjɨ́á mimónɨpa nero nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ anɨ́nɨpɨ́rɨ́a nánɨ ramɨxárɨnɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 50Nikodimaso —O enɨ Parisi worɨnɨ. Xámɨ árɨ́wɨyimɨ nurɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ yarɨŋɨ́ wiŋorɨnɨ. O nɨwiápɨ́nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 51“Negɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́yo bɨ rɨpɨ rɨrɨnɨnɨ, ‘Ámá womɨ xɨ́o rɨnarɨŋɨ́pɨ arɨ́á mɨwipa erɨ o yarɨŋɨ́pɨ píránɨŋɨ́ nɨjɨ́á mimónɨpa erɨ nemáná ananɨ xwɨyɨ́á umeárɨpaxɨ́rɨnɨ.’ rɨrɨnɨnɨ?” urɨ́agɨ 52awa ikayɨ́wɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ enɨ Gariri dáŋɨ́ iwoxɨrɨ́anɨ? Bɨkwɨ́yo píránɨŋɨ́ ɨ́á rorɨ pɨ́á merɨ nerɨ́náyɨ́, joxɨ re nɨyaiwirɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ́ɨnɨ, ‘Wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ wo Gaririyo dánɨ imónarɨŋɨ́manɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ́ɨnɨ.” urɨgɨ́awixɨnɨ.

Apɨxɨ́ ɨ́wɨ́ inɨŋɨ́ wímɨ xwɨrɨxɨ́ umeagɨ́á nánɨrɨnɨ.

53Ámá nɨ́nɨ wigɨ́ aŋɨ́ xɨxegɨ́nɨyo umíagɨ́a aiwɨ

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index