Formulaire de recherche

Jono 6

Jisaso oxɨ́ 5,000 awí eánɨgɨ́áyo aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nurárɨmo neméɨsáná ipí Gariri rɨnɨŋɨ́wámɨ —Ipí awá xegɨ́ yoɨ́ ámɨ bɨ Taibiriasɨyɨ rɨnɨŋɨ́wárɨnɨ. Awámɨ jɨ́arɨwámɨ dánɨ nánɨ nurɨ ŋweaŋáná 2ámá obaxɨ́ emɨmɨ́ xɨ́o sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́áyo wiarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨga nuro nánɨ epɨ́royɨ́ nero omɨ númɨ uxɨ́darɨ́ná 3-4sɨ́á Judayɨ́ aiwá Aŋɨ́najo Neamúroagoɨ rɨnɨŋɨ́yi nánɨ imɨxɨpɨ́rɨ rɨxa aŋwɨ e imónɨŋáná Jisaso dɨ́wɨ́yo nánɨ nɨyirɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ e éɨ́ nɨŋwearo 5-6Jisaso sɨŋwɨ́ anɨ́ɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá aga ayá wí epɨ́royɨ́ nero xɨ́o tɨ́ámɨnɨ bɨmiarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ xɨ́o enɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨrɨ aiwɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ wiepɨsarɨŋá Piripo nepa eŋɨ́ neánɨrɨ dɨŋɨ́ rɨ́a nɨkwɨ́ronɨ? Iwamɨ́ó owíwapɨyimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨyɨ́ aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ ge bɨ́ nerɨ wianɨ́wɨnɨ?” urɨ́agɨ 7Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “None aiwá óɨ́ inɨŋɨ́ 200 tɨ́nɨ bɨ́ nerane yaŋɨ́ nɨwiranénáyɨ́, ámá re epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ aga obaxɨ́ imónɨŋagɨ́a nánɨ wonɨ wonɨ bɨ onɨmiápɨ aí meapaxɨ́ imónɨnɨmenɨŋoɨ.” urɨ́agɨ 8wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ wo —O Saimonɨ Pitaomɨ xogwáo Adɨruoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O re urɨŋɨnigɨnɨ, 9“Íwɨ́ woyá bisɨ́kerɨ́á pɨrawá barí tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wú tɨ́nɨ peyɨ́ orá biaú tɨ́nɨ neŋagɨ aiwɨ ámá obaxɨ́ epɨ́royɨ́ egɨ́á tɨ́yo yaŋɨ́ wipaxɨ́ rimónɨnɨ? Oweoɨ!” urɨ́agɨ 10Jisaso ará xwapɨ́ eŋe nánɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nɨ́nɨ éɨ́ oŋweápoyɨnɨrɨ urɨ́poyɨ.” urɨ́agɨ wiepɨsarɨŋowa Jisaso urɨ́ɨ́pa éáná oxɨ́ nɨ́nɨ éɨ́ ŋweaŋáná ɨ́á róɨ́áyɨ́ 5,000 imónɨŋɨnigɨnɨ. 11Jisaso ámá nɨ́nɨ éɨ́ ŋweáagɨ́a nɨwɨnɨrɨ bisɨ́kerɨ́á pɨrawá barí tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́pɨ nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ nɨwimáná ámá e éɨ́ ŋweagɨ́áyo yaŋɨ́ nɨmerɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ. Peyɨ́ orápiaú enɨ nɨmearɨ axɨ́pɨ nerɨ́ná wigɨ́ onaneyɨnɨro wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ. 12Rɨxa apánɨ nɨnɨro agwɨ́ ímɨ uyíagɨ nɨwɨnɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí xwɨrɨ́á mikɨxepa oépoyɨnɨrɨ nɨnɨro tɨ́ápia awí eaamépoyɨ.” urɨ́agɨ 13awa bisɨ́kerɨ́á pɨrawá barí tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wú apɨ ámáyɨ́ nɨnɨro tɨ́ápia awí neaemero soxɨ́ ɨ́á xwé wé wúkaú sɨkwɨ́ waúmɨ aumaúmɨ́ nero magwɨ́ miárɨgɨ́awixɨnɨ. 14Ámáyɨ́ emɨmɨ́ Jisaso wíwapɨyíɨ́pɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro nánɨ re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Neparɨnɨ. Wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ xwɨ́á tɨ́yo bɨnɨ́o orɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ́a 15Jisaso xɨ́omɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ imɨxɨpɨ́rɨ nánɨ mɨwimónarɨŋagɨ aí ayɨ́ “Ɨ́á nuxerane mɨxɨ́ ináyo oimɨxaneyɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a dɨŋɨ́ adadɨ́ nɨwirɨ nɨjɨ́á nimónɨrɨ nánɨ ayo e nɨwárɨmɨ xegɨ́pɨ dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́yo nánɨ yiŋɨnigɨnɨ.

Jisaso ipí Gaririyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

16Sɨ́ápɨ tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa ipí imaŋɨ́ e nánɨ nɨwero 17ewéyo nɨpɨxemoánɨro Kapaneamɨ nánɨ orɨwámɨ dánɨ xemoanɨro nánɨ nɨmeámɨ nuro rɨxa sɨ́á yinɨŋáná Jisaso awamɨ sɨnɨ mɨwímeáɨ́mɨ eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 18Rɨ́wɨpí xwé erɨ ipí imeamɨ́kwɨ́ erɨ yarɨ́ná 19wiepɨsarɨŋowa ewéyo nɨreaxa nuro sɨnɨ ipíyo áwɨnɨ e kiromita wé wúranɨ, wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ woranɨ, núɨ́asáná wenɨŋɨ́ éɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Jisaso ewé tɨ́ámɨnɨ ipíyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa barɨŋagɨ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro éɨ́ yarɨŋagɨ́a aí 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ananɨre. Nionɨrɨnɨ. Wáyɨ́ mepanɨ.” urɨ́agɨ 21awa omɨ rɨxa “Re xemónapeɨ.” uranɨro yarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa ipíyo jɨ́arɨwámɨnɨ aŋɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́ nɨyaiwiro warɨgɨ́e iwiékɨ́nɨmeagɨ́awixɨnɨ.

Ámáyɨ́ Jisaso nánɨ pɨ́á egɨ́á nánɨrɨnɨ.

22Ámá orɨwámɨ dánɨ bisɨ́kerɨ́á nɨ́e sá wegɨ́áyɨ́ wɨ́ápɨ tɨ́nɨ nɨwiápɨ́nɨmearo re yaiwigɨ́awixɨnɨ, “Agíná ewé ámɨ wí re mɨwé ná bánɨ weŋagɨ wɨnɨ́wanigɨnɨ. Nene sɨŋwɨ́ wɨnɨŋáná Jisaso xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ ewépámɨ mɨpɨxemoánarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrane wiepɨsarɨŋowanɨ nɨpɨxemoánɨro warɨŋagɨ́a wɨnowárɨ́wanigɨnɨ.” yaiwiarɨ́ná 23ewé wí aŋɨ́ yoɨ́ Taibiriasɨ dánɨ bisɨ́kerɨ́á Ámɨnáo xegɨ́ xanomɨ yayɨ́ nɨwirɨ wíagɨ nɨ́e nánɨ báná 24ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ Jisaso sɨnɨ wigɨ́ tɨ́e mɨŋweaŋagɨ wɨnɨro wiepɨsarɨŋowa enɨ mɨŋweaŋagɨ́a wɨnɨro nerɨ nánɨ ewé bɨ́áyo nɨpɨxemoánɨro Jisaso nánɨ Kapaneamɨyo pɨ́á yanɨro ugɨ́awixɨnɨ.

“Nionɨ aiwá aŋɨ́namɨ dáŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

25Ayɨ́ ipíyo jɨ́arɨwámɨnɨ Jisaso Kapaneamɨyo ŋweaŋáná nɨwímearo re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ re nánɨ gíná bɨ́oxɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 26Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né emɨmɨ́ nionɨ seaíwapɨyíápɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨróná sɨwánɨŋɨ́ nɨseairɨ seaíwapɨyimɨnɨrɨ éápɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨro nánɨ nionɨ nánɨ pɨ́á rɨyarɨŋoɨ? Oweoɨ, seyɨ́né bisɨ́kerɨ́á nɨnɨróná agwɨ́ ímɨ seayíɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ nánɨ pɨ́á yarɨŋoɨ.” nurɨrɨ 27ewayɨ́ xwɨyɨ́á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá pɨyɨ́ pénarɨŋɨ́pɨ meaanɨro nánɨ mepa nero aiwá nɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́pɨ meaanɨro nánɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Aiwá apɨ ámá imónɨŋáonɨ ananɨ seaiapɨpaxɨ́rɨnɨ. Ápo Gorɨxo ‘Mɨmɨwiároarɨŋorɨ́anɨ?’ nɨniaiwirɨ xɨ́o e éwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋonɨ aiwá apɨ ananɨ seaiapɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ 28ayɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nene pí nerɨ́ná Gorɨxo ámá e oépoyɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ yanɨ́wɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né rɨpɨ neróná Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ yarɨŋoɨ. Ámá xɨ́o nɨrowárénapɨŋonɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́rorónáyɨ́, xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ yarɨŋoɨ.” urɨ́agɨ 30ayɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nene sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrane dɨŋɨ́ rɨkwɨ́roanɨ nánɨ pí emɨmɨ́ neaíwapɨyirɨ́ɨnɨ? Joxɨ aga píyɨ́ erɨ́ɨnɨ? 31Bɨkwɨ́yo xwɨyɨ́á re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa, ‘O aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ aŋɨ́namɨ dánɨ wiŋɨnigɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa negɨ́ arɨ́owa ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná aiwá manáɨ rɨnɨŋɨ́pɨ —Aiwá apɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ xegɨ́pɨ weagɨ́pɨrɨnɨ. Arɨ́owa ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná aiwá apɨ nagɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 32Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aga nepa seararɨŋɨnɨ. Aiwá eŋíná aŋɨ́namɨ dánɨ seaiapɨŋo, ayɨ́ Mosesomanɨ. Agwɨ enɨ aga aiwá nepaxɨŋɨ́pɨ aŋɨ́namɨ dánɨ seaiaparɨŋo, ayɨ́ gɨ́ áporɨnɨ. 33Aiwá nepaxɨŋɨ́ ápo Gorɨxo seaiparɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ aiwá aŋɨ́namɨ dánɨ nɨweapɨrɨ ámá xwɨ́á tɨ́yo ŋweagɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ sɨxɨ́ umímoarɨŋorɨnɨ.” urɨ́agɨ 34ayɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aiwá joxɨ neararɨŋɨ́pɨ íníná neaiapɨ́ɨrɨxɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 35Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nepaxɨŋɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́ápɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ. Ámá nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ ámɨ agwɨ́ wipaxɨ́ menɨnɨ. Nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ ámɨ iniɨgɨ́ nánɨ bɨ gwɨ́nɨ́ yeáyɨ́ wipaxɨ́ mimónɨnɨ. 36E nɨsearɨrɨ aiwɨ nionɨ re searɨ́anigɨnɨ, ‘Seyɨ́né emɨmɨ́ nionɨ eŋápɨ sɨŋwɨ́ nɨnanɨro aiwɨ “Orɨ́anɨ?” nɨniaiwiro dɨŋɨ́ mɨnɨkwɨ́roarɨŋoɨ.’ searɨ́anigɨnɨ. 37E nerɨ aí ámá ápo ‘Dɨxɨ́rɨnɨ.’ nɨnɨrɨrɨ niapɨŋɨ́yɨ́ nɨ́nɨ xɨxenɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́roro nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨ́áyɨ́ mɨxɨ́ wí umáɨnɨmɨ́ámanɨ. 38Nionɨ aŋɨ́namɨ dánɨ nɨweapɨrɨ́ná nionɨ gɨ́ nimónarɨŋɨ́pɨ emɨ́ánɨrɨ weapɨŋáonɨmanɨ. Nionɨ nɨrowárénapɨŋo wimónarɨŋɨ́pɨ emɨ́ánɨrɨ nɨweapɨrɨ nánɨ ámá xɨ́oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨ́áyɨ́ mɨxɨ́ wí umáɨnɨmɨ́ámanɨ. 39Nionɨ nɨrowárénapɨŋo e éwɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Nionɨ ámá xɨ́o niapɨŋɨ́yɨ́ wíyo mɨyorɨ́rɨpa erɨ sɨ́á yoparɨ́yi imónáná ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímorɨ emɨ́a nánɨ wimónarɨŋɨ́rɨnɨ. 40‘Gɨ́ ápo e éwɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. O ámá xewaxonɨ sɨŋwɨ́ nɨnanɨro dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wimónɨrɨ nionɨ sɨ́á yoparɨ́yimɨ ayɨ́ ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímómɨ́a nánɨ wimónɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

41Judayɨ́ xewanɨŋo re rɨnɨ́ɨ́pɨ nánɨ, “Aiwá aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ.” rɨnɨ́ɨ́pɨ nánɨ anɨŋúmɨ́ nirɨnɨro o nánɨ 42re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Jisaso ro Josepomɨ xewaxo menɨranɨ? Xanɨyaú nánɨ nene majɨ́áranɨ? O arɨge nerɨ ‘Aŋɨ́namɨ dánɨ wepɨ́nɨŋáonɨrɨnɨ.’ rɨ́a rarɨnɨ?” rɨnarɨŋagɨ́a 43Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ anɨŋúmɨ́ nirɨnɨro rɨnarɨŋoɨ? 44Ámá wo aí xewanɨŋoyá dɨŋɨ́yo dánɨ nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ápo, nɨrowárénapɨŋo xe o tɨ́ámɨnɨ ounɨrɨ dɨŋɨ́ ukɨkayoŋánánɨ nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨpaxɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ sɨ́á yoparɨ́yimɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ nionɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímómɨ́árɨnɨ. 45Rɨ́wamɨŋɨ́ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa eagɨ́áyo re rɨnɨnɨ, ‘Gorɨxo ámá nɨyonɨ wíwapɨyinɨ́árɨnɨ.’ rɨnɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá ápo wíwapɨyarɨ́ná arɨ́á wigɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nɨ́nɨ nionɨ tɨ́ámɨnɨ barɨgɨ́árɨnɨ. 46Gorɨxo wíwapɨyiŋɨ́ aiwɨ ayɨ́ wí Gorɨxomɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨgɨ́á nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Ná wonɨ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e dánɨ bɨŋáonɨ ápomɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋárɨnɨ. 47Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ íníná ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ tɨ́gɨ́áyɨ́rɨnɨ. 48Aiwá nɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́pɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ. 49Eŋíná segɨ́ seárɨ́awéyɨ́ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná aiwá manáɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nɨnɨro aiwɨ nɨŋweagɨ́asáná pegɨ́awixɨnɨ. 50Aiwá aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨŋɨ́ rɨpɨ xegɨ́ bɨxɨnɨ. Ámá nɨnɨrɨ́náyɨ́, nɨpepɨ́rɨ́ámanɨ. 51Aiwá dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ aiwá rɨpɨ nɨnɨrɨ́náyɨ́, anɨŋɨ́ íníná ŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ. Aiwá ámá xwɨ́á rɨrímɨ ŋweagɨ́á nɨ́nɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ nimónɨro íníná ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ mɨnɨ wimɨ́ápɨ, ayɨ́ gɨ́ warápɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

52Judayɨ́ wigɨ́pɨ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro re rɨnarɨŋagɨ́a, “Ámá ro arɨge nerɨ xɨ́oyá wará nanɨ́wá nánɨ neaiapɨnɨ́árɨ́anɨ?” rɨnarɨŋagɨ́a 53Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né ámá imónɨŋáonɨyá warápɨ mɨnɨpa ero ragɨ́pɨ mɨnɨpa ero nerónáyɨ́, dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́né menɨnɨ. 54Gɨ́ wará nɨro gɨ́ ragɨ́ nɨro éɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ eŋagɨ́a nánɨ sɨ́á yoparɨ́yimɨ owiápɨ́nɨmeápoyɨnɨrɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímómɨ́árɨnɨ. 55Gɨ́ wará rɨpɨ aiwá nepaxɨŋɨ́ imónɨrɨ gɨ́ ragɨ́pɨ iniɨgɨ́ nepaxɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 56Ámá gɨ́ wará nɨrɨ ragɨ́ nɨrɨ éɨ́ go go nionɨ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrai nawínɨ imónɨŋwiɨ. Nionɨ enɨ xɨ́o tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrai nawínɨ imónɨŋwiɨ. 57Ápo, dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ mɨ́kɨ́ tɨ́ŋo nɨrowárénapɨŋɨ́rɨnɨ. Ápo e eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ mɨ́kɨ́ tɨ́ŋáonɨ imónɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ go go nɨbɨrɨ nionɨ nɨnɨnɨrɨ́náyɨ́, nionɨ enɨ dɨŋɨ́ mɨ́kɨ́ tɨ́ŋáonɨ eŋagɨ nánɨ xɨ́o enɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ íníná ŋweanɨ́a nánɨ tɨ́ŋɨ́ wo imónɨnɨ́árɨnɨ. 58Aiwá aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨŋɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Rɨpɨ aiwá eŋíná negɨ́ arɨ́owa nɨnɨro nɨŋweagɨ́asáná pegɨ́ápɨ yapɨ mimónɨnɨ. Go go aiwá rɨpɨ nɨnɨrɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ íníná ŋweanɨ́a nánɨ tɨ́ŋɨ́ wo imónɨnɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 59Jisaso rotú aŋɨ́ Kapaneamɨyo mɨrɨnɨŋiwámɨ dánɨ nuréwapɨyirɨ́ná e nura uŋɨnigɨnɨ.

Xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róáná dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́pɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

60Ayɨnánɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ obaxɨ́ amɨpí o nuréwapɨyirɨ́ná nura úɨ́pɨ arɨ́á nɨwiróná re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Xwɨyɨ́á o rarɨŋɨ́pɨ ududɨ́ inɨŋɨ́pɨ rarɨnɨ. Ámá go xɨxenɨ arɨ́á winɨrɨ́enɨŋoɨ?” rarɨŋagɨ́a aiwɨ 61Jisaso xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ obaxɨ́ o rɨ́ɨ́pɨ nánɨ anɨŋúmɨ́ irɨnarɨŋagɨ́a nɨjɨ́á nimónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á ududɨ́ seainɨpaxɨ́ searɨ́ápimɨ dánɨ róreámioarɨŋoɨ? Nionɨ pɨ́nɨ nɨnɨwiárɨmɨ upɨ́rɨ rɨseaimónarɨnɨ? 62Seyɨ́né ámá imónɨŋáonɨ xewanɨŋonɨ weapɨŋaé nánɨ ámɨ peyarɨŋagɨ nɨnanɨrɨ́náyɨ́, pí wipɨ́rɨ seaimónɨnɨ́árɨ́anɨ? Sɨnɨ pɨ́nɨ nɨnɨwiárɨmɨ upɨ́rɨ nánɨ seaimónɨnɨ́árɨ́anɨ?” nurɨrɨ 63re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ íníná ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ wiarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨrɨnɨ. Ámáyɨ́ wigɨ́ eŋɨ́ eánɨgɨ́á tɨ́nɨ wí e imónɨpaxɨ́ menɨnɨ. Xwɨyɨ́á nionɨ searɨ́ápɨ ámá dɨŋɨ́ nɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ íníná ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ kwíyɨ́ ewearɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 64E nerɨ aí wiyɨ́né xwɨyɨ́á nionɨyá sɨnɨ dɨŋɨ́ mɨnɨkwɨ́roarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso iwamɨ́ó dánɨ ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ nánɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ xɨ́o nánɨ mɨyɨ́ urɨnɨ́o nánɨ enɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ e nurɨrɨ 65re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wiyɨ́né dɨŋɨ́ mɨnɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nánɨ re searɨ́anigɨnɨ, ‘Ápo ámá go go nionɨ tɨ́ŋɨ́ e xe ounɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa nerɨ́náyɨ́, o nionɨ tɨ́ámɨnɨ wí bɨpaxɨ́ menɨnɨ.’ searɨ́anigɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

66Xwɨyɨ́á apɨ nura úɨ́ eŋagɨ nánɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ obaxɨ́ omɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nuro ámɨ o tɨ́nɨ nawínɨ bɨ aŋɨ́ memegɨ́awixɨnɨ. 67Ayɨnánɨ Jisaso xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né enɨ ‘Rɨxa pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ owaneyɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” urɨ́agɨ 68Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, none go tɨ́ámɨnɨ wanɨ́wɨnɨ? Xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋwáone imónanɨ nánɨ imónɨŋɨ́pɨ joxɨnɨ tɨ́ŋoxɨrɨnɨ. 69None rɨxa dɨŋɨ́ nɨrɨkwɨ́rorane nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ, ‘Joxɨ sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́ Gorɨxo rɨrɨ́peaŋoxɨrɨ́anɨ? Yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo, ayɨ́ joxɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirane nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ.” urɨ́agɨ 70Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá wé wúkaú sɨkwɨ́ waú soyɨ́né mɨsearɨ́peapa reŋanigɨnɨ? E nerɨ aí woxɨ oboxɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 71Isɨkariotɨ dáŋɨ́ Saimonomɨ xewaxo Judaso —O wiepɨsarɨŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú awa worɨnɨ. O xɨ́o nánɨ mɨyɨ́ urɨnɨ́o eŋagɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index