Formulaire de recherche

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 13

Banabasomɨ tɨ́nɨ Soromɨ tɨ́nɨ wáɨ́ urɨmepɨsɨ́i nánɨ nɨrɨ́pearo urowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Adiokɨyo ŋweáyɨ́ wigɨ́ wa wɨ́á rókiamoarɨgɨ́á imónɨro wa uréwapɨyarɨgɨ́á imónɨro egɨ́áwa rowarɨnɨ. Wo Banabasorɨnɨ. Ámɨ wo Simiono xegɨ́ yoɨ́ bɨ Naijeroyɨ wɨ́rɨgɨ́orɨnɨ. Ámɨ wo Sairini dáŋɨ́ Rusiasorɨnɨ. Ámɨ wo Maneyeno —O gapɨmanɨ́ Xeroto tɨ́nɨ nemerɨ́ná xwé iwiaroŋorɨnɨ. Ámɨ wo Sororɨnɨ. 2Ayɨ́ awí neánɨro Ámɨnáomɨ yayɨ́ nɨwiro aiwá ŋwɨ́á ŋweaŋáná kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ nionɨ awaú e éisixɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨrárɨŋápɨ xɨxenɨ emepɨsɨ́i nánɨ nurɨ́pearo urowárɨ́poyɨ.” uráná 3ayɨ́ aiwá ŋwɨ́á ŋwearo Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiro néɨ́asáná awaúmɨ wé seáyɨ e nɨwikwiárɨmáná urowárɨgɨ́awixɨnɨ.

Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ pɨrɨŋwɨ́ Saipɨrasɨpimɨ dánɨ wáɨ́ urɨmegɨ́í nánɨrɨnɨ.

4Awaúmɨ kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ urowárɨ́agɨ nɨweri aŋɨ́ yoɨ́ Serusia rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨpɨxɨ́ womɨ nɨpɨxemoánɨri nɨŋweámáná pɨrɨŋwɨ́ Saipɨrasɨ rɨnɨŋɨ́yimɨ nánɨ nuri 5sɨpɨxo aŋɨ́ yoɨ́ Saramisɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ iwiékɨ́nɨmeááná awaú sɨpɨxɨ́yo dánɨ nayoari Judayɨ́yá rotú aŋɨ́ wí e wí e mɨrɨnɨŋɨ́yo dánɨ Gorɨxoyá xwɨyɨ́ápɨ wáɨ́ nurɨmeríná Jonɨ Mako enɨ saŋɨ́ nurápɨmerɨ 6rɨxa pɨrɨŋwɨ́ miwɨ́ mɨdánɨ dánɨ mɨdánɨ nánɨ wáɨ́ nura neméɨ́isáná aŋɨ́ yoɨ́ Peposɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrémoro wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Ámá ayáɨ́ mɨ́kɨ́ ikiŋɨ́ wo —O Judayɨ́ worɨnɨ. Mimónɨ́ wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ worɨnɨ. Xegɨ́ yoɨ́ Ba-Jisasoyɨ wɨ́rɨgɨ́orɨnɨ. 7O tɨ́nɨ pɨropenɨsɨ́ apimɨ dánɨ pɨrimiáo —O xegɨ́ yoɨ́ Sejiasɨ Porasorɨnɨ. Dɨŋɨ́ neyírorɨ aumaúmɨ́ inɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ ŋweagɨ́íorɨnɨ. O aŋɨ́ apimɨ ŋweaŋagɨ Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨri wáɨ́ urɨmearɨ́ná pɨrimiáo xwɨyɨ́á Gorɨxo nánɨ wáɨ́ rarɨgɨ́ípɨ arɨ́á owimɨnɨrɨ awaúmɨ “Eɨnɨ.” urɨ́agɨ aí 8ayáɨ́ mɨ́kɨ́ ikiŋo —Gɨrikɨyɨ́ wigɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ Erimiasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O pɨrimiáo Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa oenɨrɨ awaúmɨ xegɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ pɨ́rɨ́ rakímɨnɨrɨ éagɨ aiwɨ 9Soro —O xegɨ́ yoɨ́ bɨ Poroyɨ urɨgɨ́orɨnɨ. O kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxɨ́ wínɨŋagɨ nánɨ ayáɨ́ mɨ́kɨ́ ikiŋomɨ rɨxa sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnárɨrɨ 10mɨxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oboyá niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ roxɨnɨ, ámá wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyo pɨ́rɨ́ urakímɨnɨrɨ yarɨŋoxɨrɨnɨ. Arɨ́kí yapɨ́ wíwapɨyirɨ ɨ́wɨ́ urápɨrɨ néra warɨŋoxɨrɨnɨ. Ámɨnáo nánɨ nepaxɨŋɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ joxɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yapɨ́nɨ imorɨréɨnɨ?” nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ nionɨ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Ámɨnáo rɨxa dɨŋɨ́ rɨkɨkayóagɨ nánɨ joxɨ sɨŋwɨ́ nɨsupárɨrɨ sɨ́á obaxɨ́ wíyo sogwɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ́ámanɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Agwɨ́ wɨ́ánɨŋɨ́ úrárɨrɨ sɨ́á uyinárɨrɨ éagɨ nánɨ “Ámá go go wéyo ɨ́á nɨnɨxɨrɨrɨ óɨ́ sɨwá ninɨrɨ́enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ámá nánɨ pɨ́á emeŋɨnigɨnɨ. 12E éagɨ pɨrimiáo sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnigɨnɨ. E nerɨ Ámɨnáo nánɨ uréwapɨyarɨgɨ́ípɨ nánɨ ududɨ́ nɨwiga uŋɨnigɨnɨ.

Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ Pisidia pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nuri Adiokɨyo wáɨ́ urɨmegɨ́í nánɨrɨnɨ.

13Poro tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgɨ́íwaú tɨ́nɨ Peposɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nuro sɨpɨxɨ́ womɨ nɨpɨxemoánɨro nɨŋweámáná nuro Pabiria pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Pega rɨnɨŋɨ́pimɨ iwiékɨ́nɨmeááná nayoaro e dánɨ Jonɨ Mako awaúmɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ xegɨ́ axɨ́ Jerusaremɨ nánɨ úagɨ aiwɨ 14Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ awaú Pega nɨmúrori Pisidia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Adiokɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrémori Sabarɨ́áyo Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo nɨpáwiri éɨ́ ŋweaŋáná 15ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ bɨ ɨ́á roro wɨ́á rókiamoagɨ́áwa eagɨ́ápimɨ bɨ ɨ́á roro nɨyárɨmáná rotú aŋɨ́ iwámɨ mewegɨ́áwa ámá womɨ awaú éɨ́ ŋweagɨ́íe nánɨ nurowárɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Re ureɨ, ‘Negɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́íwagwí, awagwí xwɨyɨ́á eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ neaipaxɨ́ bɨ eŋánáyɨ́, ananɨ nearɨ́piyɨ.’ ureɨ.” urowáráná o nurɨ awaúmɨ axɨ́pɨ e uráná 16Poro nɨwiápɨ́nɨmearɨ wé ówaŋɨ́ nuyimáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ Isɨrerɨyɨ́né tɨ́nɨ émáyɨ́ Gorɨxomɨ wáyɨ́ nɨwiro nánɨ nene tɨ́nɨ nawínɨ awí neánɨrane Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨŋwáyɨ́né tɨ́nɨ arɨ́á nípoyɨ. 17Ŋwɨ́á Isɨrereneyá arɨ́owéyɨ́ uxɨ́dagɨ́o, o eŋíná negɨ́ arɨ́owamɨ neyírorɨ ayɨ́ aŋɨ́ mɨdáŋɨ́yɨ́ nimónɨro Isipɨyɨ́ aŋɨ́yo ŋweaŋáná oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ sayá nimóga numáná eŋáná o eŋɨ́ sɨxɨ́ neánɨrɨ emɨmɨ́ nɨwíwapɨya uŋɨ́pimɨ dánɨ aŋɨ́ ayo dánɨ nɨwirɨmeámɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 18Nɨwirɨmeámɨ báná ayɨ́ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná xwiogwɨ́ 40 pwearɨ́ná o ayá nurɨmɨxɨrɨ wé ɨ́á numɨxeánɨ́ɨsáná 19Kenanɨyɨ́ aŋɨ́yo ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú apimɨ xwɨrɨ́á nikɨxerɨ xwɨ́á wigɨ́ ŋweagɨ́ápɨ nurápɨrɨ negɨ́ arɨ́owamɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ yarɨ́ná xwiogwɨ́ 450 pweŋɨnigɨnɨ. 20Gorɨxo e nɨwiíɨsáná oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ámá wa anɨwá nimónayiro wɨ́á rókiamoagɨ́ Samueroyɨ rɨnɨŋo tɨ́ŋíná nánɨ nɨmeŋweága nɨbɨ́asáná 21negɨ́ arɨ́owa Gorɨxomɨ re urɨgɨ́awixɨnɨ, ‘Mɨxɨ́ ináyɨ́ neameŋweanɨ nánɨ neaimónarɨnɨ.’ uráná o Kisomɨ xewaxo, Soromɨ —O xiáwo írɨŋo Bejɨmanoyáorɨnɨ. Omɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ nánɨ urɨ́peááná o numeŋwearɨ́ná xwiogwɨ́ ámɨ 40 pweŋɨnigɨnɨ. 22Gorɨxo omɨ surɨ́má nimɨxɨrɨ ámɨ Depito xamɨŋo mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ oumeŋweanɨrɨ imɨxɨŋo nánɨ woákɨ́kɨ́ nerɨ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Jesiomɨ xewaxo Depito ámá nionɨ dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ wo imónɨŋagɨ wɨnɨŋáorɨnɨ. Nionɨ nimónarɨŋɨ́ nɨpɨnɨ xɨxenɨ enɨ́orɨnɨ.’ nearɨŋɨnigɨnɨ. 23O ‘Depitoyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ wo Isɨrerɨyo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ oimɨxɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ negɨ́ arɨ́owamɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ urɨŋɨ́pa xɨxenɨ nerɨ ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 24O sɨnɨ ámáyo piaumɨmɨ́ mɨwinɨŋáná Jono xámɨ Isɨrerɨyo nɨyonɨ wáɨ́ nemerɨ ‘Segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamóáná wayɨ́ seameaimɨ́ɨnɨ.’ nurɨmerɨ 25rɨxa Gorɨxo e éwɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxɨyiŋɨ́pɨ yoparɨ́pɨ urɨmɨ́ánɨrɨ nerɨ́ná re rayiŋɨ́rɨnɨ, ‘Seyɨ́né nionɨ nánɨ “Gorɨnɨ.” yaiwiarɨŋoɨ? Seyɨ́né wenɨŋɨ́ nerɨ nɨŋweagɨ́onɨmanɨ. E nerɨ aí arɨ́á nípoyɨ. Ámá nionɨyá rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nionɨ aga seáyɨ e nɨmúroŋo eŋagɨ nánɨ xegɨ́ sɨkwɨ́ sú gwɨ́ wíkweaipaxɨ́ mimónɨŋɨnɨ.’ rayiŋɨ́rɨnɨ.

26Gɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́né, Ebɨrɨ́amoyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́né tɨ́nɨ émá Gorɨxomɨ wáyɨ́ nɨwiro nánɨ ayɨ́ tɨ́nɨ re awí eánɨgɨ́áyɨ́né tɨ́nɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xwɨyɨ́á ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeapaxo nánɨpɨ nɨnenenɨ arɨ́á wianɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa urowárénapɨŋɨ́rɨnɨ. 27Ámá Jerusaremɨ ŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ wigɨ́ mebá nimónɨro umeŋweagɨ́áwa tɨ́nɨ omɨ ayɨ́ orɨ́anɨrɨ mí mɨwómɨxɨpa ero eŋíná dánɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa o nánɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eagɨ́ápɨ —Apɨ Sabarɨ́á ayɨ́ ayo dánɨ ɨ́á roarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ mɨ́kɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ mɨmó surɨ́má ɨ́á nɨroro nánɨ ‘Ayɨ́ o nánɨ rɨ́a rɨnɨnɨ?’ mɨyaiwipa ero néɨ́asáná wɨ́á rókiamoagɨ́á awa nɨrɨro eagɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ omɨ wikárɨgɨ́awixɨnɨ. Wɨ́á rókiamoagɨ́á awa nɨrɨro eagɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨwikárɨróná ‘Sɨpíoxɨrɨnɨ.’ nurɨro xwɨyɨ́á umeárɨgɨ́awixɨnɨ. 28E nemowa nɨmeámɨ nuro omɨ xwɨyɨ́á numearɨrɨ pɨkipaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ nánɨ pɨ́á nɨmegɨnɨrɨ aiwɨ gapɨmanɨ́ Pairatomɨ ‘Pɨkoɨ.’ urɨgɨ́awixɨnɨ. 29Omɨ nɨpɨkiróná wɨ́á rókiamoagɨ́áwa o nánɨ nɨrɨro eagɨ́á nɨpɨnɨ xɨxenɨ nɨwimáná eŋáná wa yoxáɨ́pámɨ dánɨ nɨyoámɨ nɨwepɨ́nɨro xwárɨpáyo weyárɨ́agɨ́a aiwɨ re eŋɨnigɨnɨ. 30Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xwárɨpáyo dánɨ ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 31Nɨwiápɨ́nɨmeámáná sɨ́á ayá wí ámá Gariri pɨropenɨsɨ́yo dánɨ o tɨ́nɨ nawínɨ Jerusaremɨ nánɨ bɨgɨ́áyo sɨŋánɨ wimónayiŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ sɨŋánɨ wimónayiŋɨ́yɨ́ negɨ́ Isɨrerɨyɨ́ imónɨŋɨ́yo áwaŋɨ́ urɨmepɨ́rɨ nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 32-33Yawawi enɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ seainɨpaxɨ́ rɨpɨ searanɨrai nɨyaiwimɨ barɨŋwiɨ. Gorɨxo negɨ́ arɨ́owamɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ nurɨrɨ́ná ‘Nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨ́pɨ Jisaso xɨ́oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pimɨ dánɨ awayá ɨ́wiárɨ́awene rɨxa xɨxenɨ apɨ, xɨ́o urɨŋɨ́pɨ neaiiŋɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á Bɨkwɨ́ Samɨyo soŋɨ́ biaúyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, ‘Joxɨ Gorɨxonɨyá íwoxɨrɨnɨ. Agwɨ nionɨ simɨxáná imónɨ́oxɨrɨnɨ.’ Xwɨyɨ́á e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ enɨ xɨxenɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. 34Nene dɨŋɨ́ re yaiwianɨ́wá nánɨ ‘O Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ wiápɨ́nɨmeáɨ́yɨ́ nánɨ ámɨ nɨperɨ wí pɨyɨ́ epaxɨ́ menɨnɨ.’ yaiwianɨ́wá nánɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa Gorɨxo re urɨŋɨ́rɨnɨ, ‘Depitomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ nurɨrɨ́ná “Ayá nɨrɨrɨmɨxɨrɨ píránɨŋɨ́ siimɨ́árɨnɨ.” urɨŋápɨ joxɨ enɨ axɨ́pɨ nɨsiimɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨ́rɨnɨ. 35Ayɨnánɨ o nánɨ Bɨkwɨ́ Samɨyo soŋɨ́ ámɨ bimɨ Depito re rɨŋɨ́rɨnɨ, ‘Gorɨxoxɨ ámá e wiíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́darɨŋo joxɨ xwárɨpáyo dánɨ xe pɨyɨ́ oenɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ́á menɨnɨ.’ rɨŋɨ́rɨnɨ. 36Depito imónɨŋɨ́pɨ nánɨ nene nɨjɨ́árɨnɨ. O Gorɨxo e éwɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ néra núɨsáná péáná negɨ́ arɨ́owa xwɨ́á weyárɨnɨŋɨ́yo weyáráná pɨyɨ́ eŋɨnigɨnɨ. 37E nerɨ aí ámá Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ wiápɨ́nɨmeaŋo wí pɨyɨ́ meŋɨnigɨnɨ. 38Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́né, yawawi seararɨgwɨ́ípɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjɨ́á re imónɨ́poyɨ. Jisaso eŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiipaxɨ́rɨnɨ. 39Ɨ́wɨ́ yarɨŋwá ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ xɨ́darɨŋwápimɨ dánɨ yokwarɨmɨ́ neaiipaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rówá gene gene xegɨ́ xewaxo neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ ananɨ yokwarɨmɨ́ neaiirɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neajinɨŋɨ́pɨ neaíkweawárɨrɨ epaxɨ́rɨnɨ. 40-41Ayɨnánɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́á rɨpɨ xɨxenɨ seaimónɨnɨgɨnɨrɨ wáyɨ́ nɨseainɨrɨ dɨŋɨ́ móɨ́rɨxɨnɨ, ‘Gorɨxo rɨŋɨ́pimɨ ikayɨ́wɨ́ umeararɨgɨ́áyɨ́né, xámɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro ududɨ́ nemáná anɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né tɨ́ŋíná yarɨŋápɨ ámá wa áwaŋɨ́ searɨ́agɨ́a aiwɨ seyɨ́né agwɨ aí ná rɨ́wɨ́yo aí bɨ “Neparɨnɨ.” yaiwipɨ́rɨ́a menɨnɨ.’ xwɨyɨ́á apɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́ápɨ xɨxenɨ seaimónɨnɨgɨnɨrɨ wáyɨ́ nɨseainɨrɨ dɨŋɨ́ móɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

42Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ e nura numowaú peyearɨ́ná ámá arɨ́á wíɨ́áyɨ́ rɨxɨŋɨ́ re urayigɨ́awixɨnɨ, “Awagwí ámɨ Sabarɨ́á wɨ́omɨ dánɨ xwɨyɨ́á agwɨ neararɨgɨ́ípɨ axɨ́pɨ ananɨ nearéwapɨyipɨsɨ́íranɨ?” urayigɨ́awixɨnɨ. 43E nemáná rɨxa rotú aŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ amɨ amɨ numiamoróná Judayɨ́ obaxɨ́ wí tɨ́nɨ émáyɨ́ Gorɨxomɨ wáyɨ́ nɨwiro nánɨ Judayɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wí tɨ́nɨ Poromɨ tɨ́nɨ Banabasomɨ tɨ́nɨ númɨ warɨŋagɨ́a awaú ámɨ nura nuríná eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨwiri re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Seyɨ́né Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́pɨ ɨ́á nɨxɨrɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.” urɨgɨ́isixɨnɨ.

44Sabarɨ́á wo rɨxa parɨmóáná ámá aŋɨ́ apimɨ ŋweáyɨ́ nápɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ arɨ́á wianɨro nánɨ awí eánɨgɨ́á aí 45ámá ayá wí awaú rarɨgɨ́ípɨ arɨ́á wianɨro nánɨ epɨ́royɨ́ yarɨŋagɨ́a Judayɨ́ sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro sɨpí dɨŋɨ́ bɨ onɨmiápɨ mɨwiaiwí ayá wí nɨwiaiwiro nánɨ Poro uréwapɨyarɨŋɨ́pɨ pɨ́rɨpɨ́rɨ́ ero ikayɨ́wɨ́ umearɨro egɨ́awixɨnɨ. 46E yarɨŋagɨ́a aí Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ ayá igigɨ́ bɨ mɨwinɨ́ re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Yawawi aga xwɨyɨ́á rɨpɨ yegɨ́ Judayɨ́né nɨseamúrorai émáyo xámɨ urɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ seyɨ́né xámɨ seararɨŋwiɨ. E nerɨ aí xwɨyɨ́á rɨpɨ arɨ́á mɨyeaí aríkwɨ́kwɨ́ neróná seyɨ́né áwaŋɨ́ rénɨŋɨ́ nɨyearɨro yarɨŋoɨ, ‘Dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ meapaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨŋwɨnɨ.’ Áwaŋɨ́ énɨŋɨ́ nɨyearɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ agwɨ yawawi seyɨ́né pɨ́nɨ nɨseawiárɨmɨ émáyo uréwapɨyanɨrai warɨŋwiɨ. 47Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámɨnáo sekaxɨ́ nearɨŋɨ́ rɨpɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́yo re eánɨnɨ, ‘Gorɨxonɨ joxɨ émáyo uyɨ́wɨ́nɨŋɨ́ wɨ́á wókímɨxɨrɨ́a nánɨ rɨŋwɨrárɨ́árɨnɨ. Joxɨ nionɨ nánɨ urɨrɨ́ápimɨ dánɨ ámá xwɨ́á nɨrímɨnɨ gɨmɨ ŋweagɨ́áyo yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́a nánɨ e oimónɨrɨ rɨrowárɨ́árɨnɨ.’ Gorɨxo e nɨnearɨrɨ́ná yawawi nánɨ enɨ́nɨŋɨ́ rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ émáyo uranɨrai warɨŋwiɨ.” urɨgɨ́isixɨnɨ. 48E urarɨŋagɨ́i émáyɨ́ arɨ́á nɨwiróná dɨŋɨ́ niɨ́á nɨwinɨrɨ xwɨyɨ́á Ámɨnáoyápɨ naŋɨ́ e rɨnarɨŋagɨ nánɨ re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Apɨ seáyɨ e imónɨnɨ.” nɨrɨnɨro ámá Gorɨxo dɨŋɨ́ eyíroárɨŋɨ́yɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ.

49Xwɨyɨ́á Ámɨnáoyápɨ aŋɨ́ apɨ tɨ́ŋɨ́ e nɨmɨnɨ rɨnárɨmearɨ́ná 50Judayɨ́ re egɨ́awixɨnɨ. Apɨxɨ́ seáyɨ e imónɨgɨ́á ayɨ́ tɨ́nɨ rotú ŋweaarɨgɨ́iwámɨ tɨ́nɨ aŋɨ́ apimɨ seáyɨ e nimónɨro meŋweagɨ́áwamɨ tɨ́nɨ sɨ́mírírɨ́ wíagɨ́a ayɨ́ Poromɨ tɨ́nɨ Banabasomɨ tɨ́nɨ sɨpí nɨwikárɨro wigɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ mɨxɨ́ xɨ́dowárɨgɨ́awixɨnɨ. 51Wigɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ mɨxɨ́ xɨ́dowárɨ́agɨ́a awaú “Nene sɨpínɨ wikárarɨŋwaénerɨ́anɨ?” oyaiwinɨ́poyɨnɨrɨ egɨ́ sɨkwɨ́yo xwɨ́á sikɨ́ xénɨŋɨ́pɨ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ nɨyárɨmɨ aŋɨ́ yoɨ́ Aikoniamɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ ugɨ́isixɨnɨ. 52E nerɨ aí aŋɨ́ apimɨ dánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro uxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yayɨ́ bɨ onɨmiápɨ mɨwinɨ́ yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ niga uro kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxɨ́ wínɨŋɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ neága uro néra wagɨ́árɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index