Formulaire de recherche

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 10

Aŋɨ́najɨ́ wo Koniriasomɨ sɨŋánɨ urónapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Aŋɨ́ yoɨ́ Sisariayɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ ámá wo —O xegɨ́ yoɨ́ Koniriasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Émáyɨ́ porisɨ́ sɨmɨŋɨ́ nɨwínɨro axe gwɨ́ mónɨgɨ́á Itariyɨ rɨnɨŋɨ́yo seáyɨ e imónɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. 2“Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ ouxɨ́dɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ ámá xegɨ́ aŋɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ Gorɨxo nánɨ wáyɨ́ nɨwinɨro nánɨ Judayɨ́ uyípeayɨ́yo saŋɨ́ urápayirɨ nɨgwɨ́ mɨnɨ wiayirɨ yarɨŋorɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiayarɨŋorɨnɨ. 3O sɨ́á wɨyimɨ 3:00 p.m. imónɨŋáná orɨŋá wɨnarɨ́ná aŋɨ́najɨ́ Gorɨxoyá wo nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Koniriasoxɨnɨ!” urɨ́agɨ 4o sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnárɨŋɨsáná sɨrɨ́ nɨpɨkínɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, pírɨnɨ?” urɨ́agɨ aŋɨ́najo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwɨyɨ́á joxɨ rɨrɨmɨ́ wiayarɨŋɨ́pɨ arɨ́á sirɨ uyípeayɨ́yo saŋɨ́ nurápɨrɨ́ná mɨnɨ wiayarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ ranɨrɨ nerɨ nánɨ yayɨ́ winarɨŋagɨ nánɨ nɨrowárénapɨŋoɨ. 5-6Agwɨ joxɨ ámá wo Saimonoyɨ rɨnɨŋomɨ —O xegɨ́ yoɨ́ bɨ Pitaorɨnɨ. O ámá burɨmákaú wará eŋɨ́ erɨ yeáyɨ́ imɨxɨrɨ yarɨŋɨ́ Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋɨ́ rawɨrawá imaŋɨ́pá tɨ́nɨ mɨrɨnɨŋiwámɨ ŋweanɨ. Omɨ wirɨmiaupɨ́rɨ nánɨ Jopa nánɨ ámá wamɨ urowáreɨ.” 7Aŋɨ́najo e nurɨmɨ úáná Koniriaso xegɨ́ aŋiwámɨ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ waúmɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ sɨmɨŋɨ́ wínarɨŋɨ́ xɨ́o tɨ́nɨ anɨŋɨ́ minɨ́ emearɨŋɨ́ womɨ enɨ —O “Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ ouxɨ́dɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋorɨnɨ. Omɨ enɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ awamɨ 8amɨpí nɨ́nɨ aŋɨ́najo urɨ́ɨ́pɨ nánɨ repɨyɨ́ nɨwimáná Jopa nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao íkwɨ́kwɨ́ nɨyárɨrɨ wɨnɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

9Sá wegɨ́áwa wɨ́ápɨ tɨ́nɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ nuro nuro sɨnɨ óɨ́ e nuróná Jopa tɨ́ŋɨ́ e aŋwɨ e rémoanɨro yarɨ́ná Pitao ikwawedɨ́ imónɨŋáná Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wimɨnɨrɨ nánɨ aŋɨ́ xɨ́o wearɨŋiwámɨ waíwɨ́yo nɨxéga nɨpeyirɨ aŋɨ́ rɨ́wɨ́ seáyɨyo ikwɨ́rónɨŋe dánɨ e yarɨ́ná 10agwɨ́ wíagɨ “Aiwá onɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ aí ayɨ́ aiwá sɨnɨ rɨyamɨ́ yarɨ́ná íkwɨ́kwɨ́ nɨyárɨrɨ 11wenɨŋɨ́ yánɨ́ɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́namɨ dánɨ óɨ́ ninɨmáná rapɨrapɨ́ xwé wúnɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ mɨdánɨ biaú mɨdánɨ biaú ɨ́á nɨxɨrɨmáná xwɨ́áyo nánɨ awayinɨ nɨmamówára wepɨ́nɨnarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 12rɨxa xwɨ́áyo ikwiárɨnáná wenɨŋɨ́ éɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Naŋwɨ́ xwé xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ amɨpí agwɨ́ tɨ́nɨ napéa warɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ iŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ iwáɨ́pimɨ weŋagɨ wɨnarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. 13Xwɨyɨ́á bɨ nɨrɨnénapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pitaoxɨnɨ, nɨwiápɨ́nɨmearɨ naŋwɨ́ apɨ nɨpɨkirɨ neɨ.” urɨ́agɨ aí 14Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aga oweoɨ. Naŋwɨ́ Judayene ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ ‘Ŋwɨ́árɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pɨ, ayá nɨninɨrɨ piaxɨ́ neánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ sɨnɨ mɨnɨ́áonɨ eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrɨ́ɨ́pɨ wí emɨméɨnɨ.” urɨ́agɨ 15xwɨyɨ́á ámɨ bɨ re rɨnénapɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxonɨ rɨxa ‘Ŋwɨ́á mimónɨnɨ.’ rárɨ́ɨ́pɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ re mɨyaiwipanɨ, ‘Nɨnɨrɨ́náyɨ́, sɨnɨ ayá nɨninɨrɨ piaxɨ́ neánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?’ mɨyaiwipanɨ.” rɨnénapɨŋɨnigɨnɨ. 16Pitao sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ arɨ́á wirɨ éɨ́pɨ axɨ́pɨ biaú bɨ nɨwɨnayimáná eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Iwáɨ́pɨ apaxɨ́ mé nɨpeyirɨ aŋɨ́namɨ aínɨŋɨnigɨnɨ.

17Pitao íkwɨ́kwɨ́ nɨyárɨrɨ wɨnɨ́ɨ́pɨ nánɨ “Pí nánɨ rɨ́a wɨnɨ́ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ududɨ́ ayá wí nikárɨga warɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá Koniriaso xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wáɨ́ urowárɨ́áwa aŋɨ́ wíyo Saimonoyá aŋɨ́ nánɨ yarɨŋɨ́ nɨwiéra nɨbɨmáná rɨxa ákɨŋá ɨ́wí e nɨrónapɨro 18rɨ́aiwá re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá Saimono ámɨ yoɨ́ bɨ Pitaoyɨ rɨnɨŋo re rɨŋweanɨ?” rɨ́aiwá e rarɨ́ná 19Pitao íkwɨ́kwɨ́ nɨyárɨrɨ mɨ́kɨ́pɨ nánɨ “Pí nánɨ rɨ́a wɨnɨ́ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ e pɨkínarɨ́ná Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨ́á niɨ. Ámá waú wo joxɨ símeanɨro nánɨ pɨ́á siarɨŋoɨ. 20Wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ marɨ́áɨ, niɨwanɨŋonɨ awa joxɨ sirɨménapɨ́rɨ urowárénapɨ́á eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ nɨwepɨ́nɨrɨ dɨŋɨ́ obɨbaxɨ́ ‘Pí nánɨ rɨ́a yarɨŋɨnɨ?’ mɨmó ananɨ awa tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ nawínɨ úpoyɨ.” urɨ́agɨ 21Pitao awa rogɨ́e nánɨ nɨwepɨ́nɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨ́á nípoyɨ. Ámá soyɨ́né pɨ́á yarɨgɨ́o, ayɨ́ nionɨ nánɨ yarɨŋoɨ. Soyɨ́né pí nánɨ bɨ́oyɨ́nérɨnɨ?” urɨ́agɨ 22awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Koniriaso —O porisɨ́ 100 imónɨgɨ́áyo seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Ámá wé rónɨŋo nimónɨrɨ Gorɨxomɨ wáyɨ́ wiarɨŋorɨnɨ. Dɨxɨ́ Judayɨ́ nɨ́nɨ ‘O ámá naŋorɨnɨ.’ rarɨgɨ́orɨnɨ. Omɨ aŋɨ́najɨ́ wo re urénapɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ xwɨyɨ́á o rɨrɨnɨ́ápɨ arɨ́á wirɨ́a nánɨ omɨ wirɨmiaupɨ́rɨ nánɨ dɨxɨ́ wamɨ urowáreɨ.’ urénapɨŋɨ́ nánɨ bɨ́wáonerɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 23Pitao “Ananɨ nɨ́wiapɨro nionɨ tɨ́nɨ sá oweaneyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ nánɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

Sá weŋo wɨ́ápɨ tɨ́nɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ awa tɨ́nɨ nuróná ámá Jopa dáŋɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áwa tɨ́nɨ nawínɨ nuro 24óɨ́mɨ sɨ́á wɨyi wegɨ́áwa nɨwiápɨ́nɨmeámɨ warɨ́ná Koniriaso xegɨ́ xexɨrɨ́meáyɨ́ tɨ́nɨ xegɨ́ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ awí neaárɨmáná wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋáná Pitao aŋɨ́ apimɨ Sisariayɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrémorɨ 25aŋɨ́ Koniriasoyáiwámɨ páwimɨnɨrɨ éɨ́yɨ́ o Pitao tɨ́nɨ nerɨmeánɨrɨ́ná oyá sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nɨpɨ́kínɨmearɨ mɨŋɨ́ xwɨ́áyo ɨkwɨ́roŋɨnigɨnɨ. 26E éagɨ aiwɨ Pitao omɨ árɨ́wɨ́ numearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ éɨ́ roɨ. Nionɨ enɨ sa ámá wonɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 27o tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨrɨnɨri nerɨmeánɨmɨ nɨpáwirɨ́ná ámá obaxɨ́ awí neánɨro ŋweaŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ 28re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayene re rɨnarɨŋwápɨ nánɨ émáyɨ́né xamɨŋɨ́yɨ́né enɨ nɨjɨ́á imónɨŋoɨ, ‘Nene émáyɨ́ tɨ́nɨ gwiaumɨ́ ninɨranénáranɨ, xwɨyɨ́á nɨŋwearanénáranɨ, apimɨ dánɨ negɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnarɨŋwápimɨ wiaíkiarɨŋwɨnɨ.’ E rɨnarɨŋwápɨ nánɨ xamɨŋɨ́yɨ́né nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. E nerɨ aí Gorɨxo nionɨ re oyaiwinɨrɨ orɨŋá nɨpárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Émáyɨ́ aí wo tɨ́nɨ gwiaumɨ́ minɨpaxɨ́ mimónɨnɨ.’ E oyaiwinɨrɨ orɨŋá nɨpárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ‘Émáyɨ́ tɨ́nɨ gwiaumɨ́ ninɨrɨ́ná piaxɨ́ eánɨpaxɨ́rɨnɨ.’ wí sɨnɨ rɨpaxonɨmanɨ. 29Gorɨxo sɨwá énɨŋɨ́ níɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá rowa nionɨ nirɨmeanɨro báná nionɨ urakímɨnɨrɨ wí murɨ́ sa arɨ́á nɨwirɨ númɨ bɨ́anigɨnɨ. Ayɨnánɨ yarɨŋɨ́ bɨ oseaimɨnɨ. Pí nánɨ nirɨmeáɨ́onɨrɨnɨ?” urɨ́agɨ 30Koniriaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ agíná ayímɨnɨ sɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ reyáíná 3:00 p.m. imónɨŋáná aŋɨ́ riwámɨ dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá rapɨrapɨ́ xwɨnɨ́á eaarɨŋɨ́ yínɨŋɨ́ wo nɨrónapɨrɨ 31re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Koniriasoxɨnɨ, joxɨ Gorɨxomɨ yarɨŋɨ́ wiarɨŋɨ́pɨ arɨ́á sirɨ joxɨ ámá uyípeayɨ́yo arɨrá wiayarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ ranɨrɨ nerɨ nánɨ yayɨ́ winarɨŋagɨ nánɨ nɨrowárénapɨŋoɨ. 32Agwɨ joxɨ ámá wo Saimonoyɨ rɨnɨŋomɨ —O xegɨ́ yoɨ́ bɨ Pitaorɨnɨ. O ámá burɨmákaú wará eŋɨ́ erɨ yeáyɨ́ imɨxɨrɨ yarɨŋɨ́ Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋɨ́ rawɨrawá imaŋɨ́pá tɨ́nɨ mɨrɨnɨŋiwámɨ ŋweanɨ. Omɨ wirɨmiaupɨ́rɨ nánɨ Jopa nánɨ dɨxɨ́ wamɨ urowáreɨ.’ nɨrɨ́agɨ 33nionɨ sɨnɨ mé aŋɨ́nɨ ámá wa joxɨ sirɨmeapɨ́rɨ nánɨ urowáráná joxɨ naŋɨ́ nerɨ awa tɨ́nɨ bɨ́ɨnɨ. Agwɨ nene Ámɨnáo ‘Xwɨyɨ́á ayo urɨ́ɨrɨxɨnɨ.’ rɨrɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ arɨ́á wianɨrane nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ awí neánárɨrane ŋweaŋwɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao aŋɨ́ Koniriasoyáiwámɨ dánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

34Pitao maŋɨ́ nɨyoámorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ nionɨ Gorɨxo yarɨŋɨ́pɨ nánɨ majɨ́á nerɨ aiwɨ agwɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ. O wí sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e nɨmerɨ anɨmɨ́ yarɨ́ánɨŋɨ́ epaxomanɨ. 35Omɨ wáyɨ́ wiro wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ero yarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrímɨ dáŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ aiwɨ xɨ́o tɨ́ámɨnɨ báná ananɨ yayɨ́nɨ nɨwirɨ umímɨnarɨŋɨ́rɨnɨ. 36Xwɨyɨ́á Gorɨxo Isɨrerene yaŋɨ́ neaiapɨŋɨ́ rɨpɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́árɨnɨ. Jisasɨ Kiraisomɨ —O Ámɨnáo nimónɨrɨ ámá nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo tɨ́nɨ pɨyɨ́á wɨ́rɨnɨpaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ. 37Jono xámɨ wayɨ́ xegɨ́ umeaiŋɨ́pɨ nánɨ wáɨ́ nememáná eŋáná Gariri dánɨ iwamɨ́ó nimóga bɨrɨ Judia pɨropenɨsɨ́yo amɨ amɨ imónɨmerɨ eŋɨ́pɨ nánɨ xamɨŋɨ́yɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. 38Nasaretɨ dáŋɨ́ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. Omɨ Gorɨxo nɨrɨ́pearɨ xegɨ́ kwíyɨ́pɨ wirɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxɨrɨ éáná o Gorɨxo dɨŋɨ́ ukɨkayoŋagɨ nánɨ nemerɨ́ná ámáyo naŋɨ́nɨ nɨwiirɨ ámá obo dɨŋɨ́ nɨxɨxérorɨ sɨpí wikárarɨŋɨ́yo nɨyonɨ naŋɨ́ imɨxɨmeŋɨ́pɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́árɨnɨ. 39Amɨpí o negɨ́ Judayɨ́ aŋɨ́yo erɨ negɨ́ aŋɨ́ xwé Jerusaremɨpimɨ dánɨ erɨ eŋɨ́pɨ wone sɨŋwɨ́ wɨnaroŋwáone riwonerɨnɨ. Omɨ nɨpɨkiróná yoxáɨ́yo yekwɨroárɨ́agɨ́a aí 40sɨ́á wɨyaú wɨyi nórɨmáná eŋáná Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 41Gɨ́ ámá Judayɨ́ nɨ́nɨ sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ marɨ́áɨ, ámá Gorɨxo eŋíná dánɨ sɨŋwɨ́ wɨnaróɨ́rɨxɨnɨrɨ neaeyíroŋone —None o xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmeámáná eŋáná o tɨ́nɨ iniɨgɨ́ nɨrane aiwá nɨrane eŋwáonerɨnɨ. Noneyá sɨŋwɨ́ anɨŋwaé dánɨ sɨŋánɨ nɨneaimónɨrɨ 42sekaxɨ́ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyɨ́né nionɨ nánɨ ámáyo wáɨ́ urɨmero “Ámá sɨŋɨ́ ŋweagɨ́áyo tɨ́nɨ rɨxa pegɨ́áyo tɨ́nɨ nɨyonɨ áwɨnɨ e nɨŋweámáná wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ eyeyírómɨ́ enɨ́a nánɨ Gorɨxo rɨ́peaŋo, ayɨ́ orɨnɨ.” Áwaŋɨ́ e urɨmero éɨ́rɨxɨnɨ.’ 43E nearɨŋo nánɨ wɨ́á nearókiamoagɨ́á nɨ́nɨ re nearagɨ́orɨnɨ, ‘Ámá omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ xɨ́o wiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmɨ́ wiiarɨŋɨ́rɨnɨ.’ nearagɨ́orɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Émáyo Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ waínɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

44Pitao xwɨyɨ́á apɨ sɨnɨ nura warɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá xwɨyɨ́á o rarɨŋɨ́pɨ arɨ́á wiarɨgɨ́áyo nɨyonɨ kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ waínɨŋɨnigɨnɨ. 45-46Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ waínáná Judayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á Pitao tɨ́nɨ bɨ́áyɨ́ wenɨŋɨ́ éɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Xwɨyɨ́á arɨ́á wiarɨgɨ́á tɨyɨ́ rɨxa pɨ́né xɨxegɨ́nɨ ayɨ́ majɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́ rɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e umero yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨro nánɨ re yaiwigɨ́awixɨnɨ, “Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́ émáyo sɨpɨ́í mɨwí nene xwé ayá wí neaiapɨŋɨ́pa ayo enɨ anɨ́á axɨ́pɨ rɨ́a wiarɨnɨ?” nɨyaiwiro ududɨ́ nikárɨga warɨ́ná Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, 47“‘Ámá kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ waínɨ́ɨ́ tɨyɨ́ iniɨgɨ́ tɨ́nɨ wayɨ́ meapaxɨ́ mimónɨŋoɨ.’ go rɨnɨŋoɨ? Oweoɨ, kwíyɨ́pɨ nene neaaínɨŋɨ́pa axɨ́pɨ waínɨ́ɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá wo e rɨpaxɨ́ mimónɨnɨ.” nurɨrɨ 48sekaxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨ́yo Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nánɨ wayɨ́ umeaípoyɨ.” uráná ayɨ́ “‘Joxɨ nene tɨ́nɨ sɨ́á ámɨ wínɨ re oŋweaaneyɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urɨgɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index